Top image

Om oss

Breakit är Sveriges vassaste nyhetssajt om techbolag och startups.

Bolaget grundades i januari 2015 av Stefan Lundell, Olle Aronsson och Eric Gisaeus. Grundarna äger en majoritet av bolaget och en mindre andel ägs av privata investerare.

Breakits mål är att företagets nyhetssajt, podcast och andra produkter ska fungera som en sorts “kyrka mitt i byn” för den svenska techindustrin - en självklar digital mötesplats.

Ansvarig utgivare är Olle Aronsson.