Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Därför missar pengarna förorten: “Investerarna måste gå utanför sin komfortzon”

Sara Wimmercranz, Mikael Wintzell, Isabel Nilsson, Lars Jörnow.

“Tittar man på statistiken verkar det vara bäst att vara en svensk man i Stockholms innerstad – eller ta med sig en". Sara Wimmercranz, grundare av Backing Minds, konstaterar krasst vad det är riskkapitalet söker.

Om riskkapitalbranschen ska överleva behöver tillvägagångssättet förändras.

Breakit undersöker utmaningarna tillsammans med fyra investerare.

Julia Lundin

Julia Lundin

julia@breakit.se

Reporter

De investerare Breakit har varit i kontakt med är överens om att det handlar om beteendemönster som behöver brytas. Att komma ur sin komfortzon och erkänna fördomar. Men att förändra tar tid – lång tid.

LÄS MER: 5 entreprenörer avslöjar allt: pressen, lärdomarna – och hur de till slut golvade riskkapitalisterna

LÄS MER: Här är stjärninvesterarna i Shift 2023

Initiativ som Shift har gett området en spark i baken. Det gör även granskningar som den vi publicerade i veckan som visar att endast en (1) startup med rötterna i förorten har fått ta del av kapitalet de senaste åtta åren. Samtidigt har Sveriges tio största private equity-bolag investerat 74 procent i bolag med adress i Stockholmsregionen. En liten förbättring har dock skett vad gäller fördelningen – där Göteborg seglar upp som en stark utmanare i startup-Sverige.

Hur påverkar problemet samhället och vad ska vi göra åt det? Breakit tog ett snack med fyra tunga investerare. Häng med nu!

Sara Wimmercranz, medgrundare Backing Minds

Tittar man på statistiken så verkar det fungera bäst att vara en svensk man i Stockholms innerstad – eller ta med sig en. Det säger Sara Wimmercranz, medgrundare till Backing Minds, som satsar på entreprenörer och nischer som traditionella VC-bolag lätt ser förbi. I portföljen finns exempelvis Combify, Cemvision, Transfer Galaxy, Trustrace, Bricknode och Brain Stimulation.

“Det är enormt många som söker riskkapital idag, och bara runt 200 personer som jobbar med den här typen av investeringsbeslut i Sverige. Att de satsar på personer med lika nätverk och lika bakgrund är ganska logiskt. Ju längre ifrån nätverken du är desto svårare är det att få kontakt med dem”, säger Sara Wimmercranz till Breakit.

Problemet är inte bara att pengarna missar förorten, utan att de missar i stort sett allt annat än Stureplan, menar hon. Branschen är tydligt homogen och letar gärna efter entreprenörer som redan har byggt bolag.

Att kapitalet inte har hängt med är ett skämt.

“Det blir automatiskt flockbeteende kring investeringar och en liten klick som får ta del av dem. Men att kapitalet hittills inte har hängt med är ju ett skämt. Kunderna är internationella. Digitaliseringen gör att man kan sitta var som helst. Då måste branschen hänga på.”

Förebilder är avgörande, säger Sara Wimmercranz.

“Vi ser det här så tydligt i Vivalla utanför Örebro idag, där vårt portföljbolag Transfer Galaxy har blivit ortens största arbetsgivare.”

Transfer Galaxy, pengaöverföringstjänsten som var en del av Shift-granskningen 2021, har de senaste åren växt snabbt och omsatte 132 miljoner kronor under 2021.

“Vi ser redan en uppsjö av techbolag som inspirerats av deras resa. Om man ser möjligheter framför hinder blir man motiverad.”

Skulle du säga att riskkapitalbolagen har misslyckats?
“Förändringsbördan ska inte ligga på någon annan än investeringsbranschen. Vi behöver tillgängliggöra för fler att ta in kapital. Branschen backade på viktiga områden i fjol. Det är extremt dåligt för svensk ekonomi att det ser ut så här, med ett stort antal problem, där vi vet att teknik och innovation är en del av lösningarna.”

Hon fortsätter:

“Vi frågar oss: ‘hur ska vi utbilda entreprenörer att kunna pitcha på rätt sätt?’ Men vi borde istället fråga oss själva ‘hur ska vi utbilda investerare för att motverka fördomar?’ För investeringsbranschen är det här en överlevnadsfråga.”

Sara Wimmercranz uppmanar sina kollegor att fundera över tre saker.

  • “Sluta investera med ändamålet att det ska göra gott och att det är i tiden. Det är goodwashing. Istället för att måla om sig behöver man ändra modellen och tänka att här finns det pengar att tjäna.”

  • “Limited Partners som investerar i fonderna ställer högre krav och vill att deras pengar ska gå till samhällsförbättring, som de ser ger avkastning. Om jag var en Limited Partner skulle jag flytta kapitalet direkt om jag sett att fonden inte utvärderar hela underlaget. Det handlar om att hitta ut från den här rundgången.”

  • “Erkänna att fördomar är en del av varje människas beslutsfattande. Medvetandegör fördomarna för att kunna överlista dem. Jobba mer datadrivet, snarare än att lita på magkänslan.”

Hur jobbar Backing Minds för att undvika rundgången?
“På tre sätt. Dels är vi besatta av att bygga andra typer av nätverk. För det andra ringar vi in problemet först, bryter ner det och förstår lösningens beståndsdelar, sen hittar vi bolagen. Vi har till exempel gått in på nästan alla stora utsläppsområden. Sen har vi också startat XO Foundation för att kunna hjälpa entreprenörer som saknar yttre förutsättningar att med hjälp av stipendier komma till riskkapitalstadiet.

Ni är inte med i kartläggningen, men känner ni er på något sätt ändå träffade av resultatet och kan göra bättre?
Om vi varit med i kartläggningen så hade förvisso Umeå, Nybro, Skövde, Örebro och Linköping varit med på kartan också, men det är långt kvar. Vi är en del av branschen och samarbetar med de flesta VC-bolag som nämns och vi är inte nöjda förrän vi tillsammans kan säga att riskkapitalet är tillgängligt – det visar inte statistiken idag."

Hur stor del investerar ni själva utanför Stockholm?
“Den största andelen av våra investeringar går till bolag som drivs av kvinnor, invandrare eller som finns utanför Stockholm. Vi letar upp de blinda fläckarna.”

Isabel Nilson, investment manager Spintop Ventures

Riskkapitalbolaget Spintop Ventures grundades 2010 och investerar mestadels i tidiga A-rundor i nordiska techbolag. Sedan starten har drygt 60 procent av Spintops investeringar varit i svenska bolag, och 46 procent inom Stockholmsområdet. Bland de som ligger utanför Stockholm hittar vi Once Upon (Skellefteå), Reclaimit (Piteå), Crosser (Sundsvall) och Infobaleen (Umeå).

Isabel Nilson är investment manager på Spintop och ser flera anledningar till varför inte en större del av kapitalet hamnar i förorten.

Många startups vill gärna finnas i innerstan då det är en naturlig mötesplats för kunder, medarbetare, rådgivare och andra intressenter. Det blir enklare för medarbetarna att ta sig till jobbet om kontoret ligger centralt och underlättar när man ska rekrytera nya talanger. Vi träffar många startups i tidiga faser som sitter vid inkubatorer i innerstan, där de får tillgång till ett community.”

Spintops portföljbolag har 30 procent utlandsfödda.

Det är svårt att veta exakt hur många av Spintops team som har bakgrund från förorten, menar hon. Däremot för bolaget statistik på hur många av de anställda i portföljbolagen som är utlandsfödda.

“I dagsläget är det 30 procent utlandsfödda, men vi vet inte om de bor eller har bott i förorten. Det är inte självklart att postadressen till bolagets huvudkontor säger så mycket om var kapitalet faktiskt investeras i.”

Kräver ni diversifierade team?
“Nej, men vi uppmuntrar det.”

Spintops medgrundare Finn Persson kommer från Östersund och är idag bosatt i Norrland. Team finns på plats i både norra och södra Sverige.

“Vi försöker fånga upp de bolag som ligger utanför Stockholmsområdet. I praktiken spelar det ingen roll var teamet befinner sig.”

Saktar det ner innovationen, att inte fler investeringar görs i förorterna?
“På personnivå tror jag att samhället och innovationen gynnas av att nå ut till personer med olika bakgrunder. Om man inte når ut till dem kan det ha en negativ påverkan. Bolag som fokuserar på mångfald har lättare att attrahera toppkandidater.”

Många tidigare entreprenörer blir riskkapitalister eller investerare idag – och lägger då pengarna hos grundare med liknande bakgrund och nätverk, hur ser du på det?
“Om det ser ut så är det jättetråkigt, och betyder att vi missar bra team. Själv pluggade jag och jobbade utomlands under flera år och tillhör inte alls ett specifikt nätverk. Mitt jobb är att vara tillgänglig för alla som vill bygga bolag.”

Skulle ni på Spintop kunna göra mer för att nå entreprenörerna som inte har nätverken?
“Vi kan alltid göra bättre. Det är viktigt att nå ut tidigt till personer, se till att de känner till startupspåret. Min mamma till exempel kom som flykting till Sverige, och för henne var företagande viktigare än att ha fast anställning. Jag tycker mig se det än idag, att företagande är viktigare i förorten."

Mikael Wintzell, grundare och partner Wellstreet

2018 tog riskkapitalfirman Wellstreet beslutet att flytta sitt huvudkontor från Stureplan till Södra Häggvik i Sollentuna. Här har man skapat en miljö där en blandning av “förortsentreprenörer” möter scaleups som DanAds. Målet är att bryta barriärer. Wellstreet har investerat i bolag som Icaniwill, Scrive, Tibber och X Shore.

Wellstreets grundare Mikael Wintzell var en av de första investerarna i Shift 2021. Nu tar han plats i investerarpanelen för tredje året. Han tror att eftersom Breakits granskning missar att fånga upp investeringar från exempelvis affärsänglar eller friends and family, så tappar man en del av sanningen.

“När vi analyserar vilket kapital som når till vilka grupper är det oerhört viktigt att vi tittar på förstagångsinvesteringarna i det här fallet. Det blir annars omöjligt att se resultatet av de insatser som görs, där Shift är ett lysande exempel”, säger Mikael Wintzell och fortsätter:

“Beloppen och andelarna blir försvinnande små i förhållande till de senare rundor som görs i bolag som har funnits ett antal år. VC:s går ofta in i steget efter. Att problemet finns, det råder det ingen som helst tvekan om. Det är bara viktigt att vi mäter rätt saker så vi kan hylla det som är bra och utmana det som är dåligt.”

Traditionellt går riskkapitalbolagen oftast bara in i första rundan när det kommer till industriella eller globala satsningar, menar Mikael Wintzell.

All form av utanförskap är av ondo.

De bolagen har historiskt ofta en koppling till de lärosäten som är, eller personer som lämnar riskkapitalet eller kommer från tidigare techsuccér – baserade i just Stockholm."

Han fortsätter:

“All form av utanförskap och filterbubblor är av ondo, oavsett om det sker medvetet eller inte. Att det är fullständigt förödande för samhället tror jag är uppenbart för alla som är läskunniga.”

Känner du, liksom Sara Wimmercranz, att Limited Partners nu höjer kraven och att det kan handla om en överlevnadsfråga för er bransch?
“Allt börjar med oss investerare. Att Limited Partners höjer kraven är bra, men det viktigaste är att vi höjer kraven oavsett vad de tänker. Att ha ett ambitiöst ESG-arbete löser inte alla problem, men det skapar en högre lägstanivå. Vi måste våga vara långsiktiga och ta ansvar.”

Wellstreets huvudkontor och förortssatsning “The Factory” (se bild) ligger 750 meter från utpekade särskilda områden. Tillsammans med Sollentuna kommun har de drivit “MakerZone”, där de mött kommunens skolungdomar och bland annat suttit i dialoger kring vad digitalisering kan göra för tryggheten i bostadsområden och jobbat med finansiering av lokala företag.

“Det ger perspektiv.”

Att riskkapitalbolagen måste bli bättre på att se sig om kan vi nog slå fast, men kan det också vara så att entreprenörer från förorten inte söker riskkapital i så stor utsträckning? Och att det då behövs åtgärder för att komma tillrätta med det problemet?

Mikael Wintzell tror att det kan vara så.

“Gällande andelen som söker, så är det absolut, om man tittar på dealflow så är det väldigt homogent om man inte aktivt jobbar med det. Det krävs en agenda, ett diversifierat team och en öppenhet.”

Riskkapital i sig är inget att sträva efter.

När man inte har ett “modus operandi” – särskilda personer att se på eller ”lära” från – så blir det inte lika självklart. 

“Lägg där till eventuella kulturella, språkliga eller bara nätverksbarriärer, så har man snabbt reducerat antalet sökande. Det kan ju också finnas kulturella eller religiösa utmaningar i förhållande till finansieringslösningar som gör att  man inte tar sig för samtal från båda håll.”

“Jag tycker också man ska ha med sig att riskkapital i sig inte är något att sträva efter. Många skulle må mycket bättre utan det. Tyvärr har vi de senaste åren haft en sjuka som gör att det är ett mål att resa kapital. Att bygga ett fungerande bolag blir då sekundärt.”

Vad är din uppmaning till branschkollegorna?
“Den inslagna vägen och det medärvda beteendet kommer inte räcka. Vi måste ta oss ur vår komfortzon och ta intryck. Se på hur teamen är sammansatta och vad vi kan förändra där. Det är inget annat än framtidssäkring.”

Lars Jörnow, Partner EQT Ventures

EQT Ventures investerar i europeiska och amerikanska bolag och i den svenska portföljen hittar vi 22 investeringar. Flera av bolagen har sitt säte i storstäderna. Här finns bland annat Juni, Heart Aerospace, Einride och Anyfin.

Att investeringarna ser ut som de gör geografiskt är naturligt, menar Lars Jörnow, partner EQT Ventures. 

“När bolagen är redo att stänga rundorna är de beroende av att attrahera talanger, partners och kunder och ofta är detta enklare att göra i storstäder. Även inom begreppet storstäder finns det tydliga preferenser bland anställda att ha arbetsplatser som ligger centralt och med bra kommunikationer.”

Man ska inte behöva ha tillgång till nätverk för att få finansiering.

Lars Jörnow betonar att det inte spelar någon stor roll var bolaget de investerar i befinner sig idag.

“Speciellt inte med tanke på att många nu har mer av en hybrid-approach till arbetsmiljön. Företagets grundare och ledning bestämmer var kontoret ska ligga.”

En hel del av riskkapitalet hamnar hos grundare med liknande bakgrund och nätverk, hur ser du på det?
“Ja, det stämmer att en del av våra bolag är startade av studenter från KTH, Chalmers och Handels. Men det är inte enbart så, vi har relativt diversifierade bakgrunder bland bolagsgrundare – varav flera av Stockholms-bolagen har grundare som kommer från förorter. Man ska inte behöva ha tillgång till ett nätverk där någon känner någon inom riskkapital för att få finansiering.”

EQT Ventures har utvecklat ett AI-verktyg – Motherbrain – som hjälper dem att identifiera bolag i ett tidigt skede, oavsett var de befinner sig geografiskt. Idag arbetar 25 personer med Motherbrain på EQT.

“Det är en gigantisk databas med över tio miljoner bolag, som uppdateras i realtid. Genom Motherbrain har vi lyckats nå utanför dessa uppstarts-kluster, som ofta är i storstäder, till att hitta ännu flera intressanta grundare och bolag”, säger Lars Jörnow.

***

Riskkapitalbolagen som har ingått i Breakits granskning är Alfvén & Didrikson, Atomico, Creandum, Eequity, EQT Ventures, Inbox, Luminar, Northzone, Spintop och Verdane.

***

Läs gärna övriga delar i granskningen:

1. Inget riskkapital till förorten – Stureplan fortsätter gräva guld

2. 5 entreprenörer avslöjar allt: pressen, nätverkseffekten, lärdomarna – och hur de till slut golvade riskkapitalisterna

***

Är du en startup som letar kapital och vill bygga nätverk? Ansökan till Shift har nu öppnat – sök redan idag! Vi har ett nytt upplägg som du kan läsa om här. Vi ses!

Det här är Shift 2023

Shifts vision är att koppla ihop riskkapitalet runt Stureplan med förortens vassaste entreprenörer. Alla är välkomna att söka, men vi fokuserar extra mycket på entreprenörer från förort och landsort.

Ansökningsperioden håller öppet mellan 16:e till 26:e januari, och sker på denna sida. En jury kommer gå igenom alla bidrag och välja ut tio team som får en plats i finalen den 14:e mars i Stockholm. Innan finalen kommer teamen få individuell coachning av våra partners – SEB, Novax, Ingager, Nyvik, Alfvén & Didrikson, Swedia, Almi Invest och Volati. Målet med coachningen är att både skapa nya nätverk och vässa respektive teams pitch.

På finaldagen får entreprenörerna pitcha sina idéer för investerarpanelen som består av Susana Meza Graham (Aldreon), Joo Sundström (Vera Invest), Jennie Sinclair (entreprenör och investerare), Anders Jacobson (Seven District), Pär Svärdson (Apotea), Tommy Jacobson (Zenith), Mikael Wintzell (Wellstreet) och Per Josefsson (Jofam). Nio team får 100.000 kronor vardera i ett stipendium från Shifts investerarpanel. Det vinnande teamet får en investering på runt 1 miljon kronor från Shift-investerarna. Värderingen på bolaget görs upp på plats mellan teamet och investerarna.  

Breakit och Bling Startup tillhandahåller en plattform för att entreprenörer och investerare ska mötas. Ansvaret för att investeringarna slutförs åligger investerarna och entreprenörerna själva. Efter att eventet avslutats genomförs en sedvanlig Due Dilligence-process.

Läs mer