Företag får skjuta upp skatter och avgifter – här är vad som gäller

AlmiEntreprenörEkonomi & skatt

Eva Bodén på Skatteverket. Foto: Press & Istockphotos.com

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Regeringen har beslutat om en rad åtgärder för att hjälpa utsatta företag, i samband med corona-krisen. Breakit har gått igenom krispaketet – och reder ut vilka stöd som går att få och till vilka villkor.

Den här artikeln är inte längre aktuell. För uppdaterad information i ämnet, läs den här guiden.

Det går fort nu. Efter en lång rad varsel från utsatta branscher och den värsta börskraschen i modern tid haglar löftena om stödåtgärder från politiker och myndigheter som vill rädda företag.

På fredagen gick Finansinspektionen och Riksbanken ut med nya åtgärder.

En annan stor åtgärd som planeras är nya regler om korttidsarbete som vi redan skrivit om, läs mer om det här

I en ändringsbudget har dessutom regerigen föreslagit fler nödåtgärder som ska lindra effekterna av krisen. Vi går igenom dem i den här artikeln.

1. Du kan få skjuta upp avgifter och skatt

Regeringen föreslog i ändringsbudgeten att företag ska kunna skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt till Skatteverket i upp till ett år.

Det är ett drag som känns igen från finanskrisen.

Konkret innebär det att företag kan vänta med att betala in arbetsgivaravgiften och avdragen preliminärskatt för en period på två månader i upp till ett års tid.

Förslaget är tänkt att börja gälla med start den 1 maj i år. Avgifterna ska betalas in till Skatteverket senast den 12:e i månaden som kommer efter att den anställda har fått lönen utbetald.

Det innebär att den första månaden som företag kan ansöka om anstånd för är april 2020 – om lagen börjar gälla 1 maj.

Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, säger att det kommer att finnas särskilda blanketter för företag som vill ansöka om anstånd kopplat till coronaviruset. 

"Vi hade den här ansökan även under 2008-2009 i samband med finanskrisen. Därför har vi också ansökningsblanketter klara som kan uppdateras för den här perioden. Det kommer en ansökningsblankett så fort lagen är tagen", säger hon till Breakit.

Företag kan då ansöka om att skjuta upp inbetalningarna av dels arbetsgivaravgiften, som utgör 31,4 procent av anställdas bruttolöner och förmånsvärden.

Man kan också få skjuta upp preliminärskatten – alltså den vanliga A-skatten som betalas in för varje anställd.

Under tiden som företaget har anståndet så måste man också betala en anståndsränta. Den ligger på 1,25 procent på årsbasis i nuläget. Därtill tillkommer en avgift på 0,3 procent som bolaget ska betala för varje månad som man har anstånd.

Anståndet är alltså i praktiken en kredit till staten som företag kan använda sig av om de får likviditetsbrist. Eva Bodén tillägger däremot att det inte ställs några särskilda höga krav för att få anståndet.

De exakta reglerna är inte utformade än, men enligt Eva Bodén är det alltså sannolikt att de flesta företag kan få anståndet beviljat.

2. Almi kan få en viktigare roll

Dessutom kommer Almi få nya soliditetsmål för att kunna öka sin utlåning till företag. Drabbade branscher och företag ska prioriteras för lån. Den här åtgärden användes också under finanskrisen 2008 och innebär att Almi får här större möjligheter att ge företagslån till de som inte kan få hjälp av banken. 

Exakt vad det här innebär för Almi den här gången kan kommunikationsdirektören Lars Mårdbrant inte säga ännu, men överlag så innebär det att Almi ska få resurser för att klara en eventuell ekonomisk kris.

"Regeringen vill att vi ska kunna möta upp en sån här situation. Det här betyder egentligen att vår marknadskompletterande roll är densamma, men det är viktigt att vi också har resurser för att kunna möta upp om bankerna blir restriktiva", säger han och fortsätter.

"Om man som företagare märker att banken blir mer restriktiv i sin kreditgivning så vill vi att man ska ta kontakt med Almi. Vi är en möjlighet att använda sig av i just den typen av situationer"

3. Lån och försäkringar för exportföretag och underleverantörer

Det finns också en rad redan existerande lånemöjligheter som företag kan använda sig av.

Exportkreditnämnden
Är en myndighet och försäkringsverksamhet som försäkrar företagen och de finansierade bankerna mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Försäkringen gör det bland annat enklare att få lån hos banker.

“Som företag kan man fråga sig, ‘hur kan man vara säker på att få betalt?’ i en exportaffär. Hos oss kan man försäkra sig för risken att inte få betalt. Det kan också finnas behov för finansiering i samband med en affär för att sätta igång exempelvis produktion innan man har fått betalt. Om affären är försäkrat hos EKN så är det lättare att få lån från banken", säger Beatrice Arnesson, kommunikationschef på EKN och fortsätter.

"Som anledning att använda vår försäkring är det minst lika vanlig för att det underlättar finansieringsmöjligheter som för att man vill vara säker på att få betalt.”

Exportkreditnämnden har också möjligheten att dela bankens risk om ett lån exempelvis behöver utökas, det är en särskild lösning framtagen för små och medelstora företag. Däremot hade Exportkreditnämnden i samband med finanskrisen 2008 även tagit fram liknande lösningar för stora företag. Där befinner vi oss inte just nu, men det är en lösning som finns och kan användas i samband med större kriser.

Viktigt att påpeka här är att även underleverantörer räknas in i definitionen av exportföretag i det här sammanhanget. De bolagen kan också vända sig till Exportkreditnämnden.

Här kan du se hur ansökningsprocessen hos Exportkreditnämnden ser ut.

Svensk Exportkredit
Ett statligt bolag som vänder sig till exportföretag, underleverantörer till exportföretag och till internationella köpare av svenska varor och tjänster. De finansierar främst större företag med en omsättning på över 500 miljoner kronor. Men under vissa förutsättningar kan de även ge lån till bolag med en omsättning som överstiger 200 miljoner kronor.

Erbjuder rörelsefinansiering för företag som till exempel vill utöka sin produktion, göra förvärv eller anställa, men även fakturaköp och exportkrediter, det vill säga finansiering till exportföretagens utländska kunder.

“Vårt uppdrag har inte ändrats, vi har en hög kapitalisering och god likviditetsberedskap. Även i tider av hög finansiell turbulens kan vi fortsätta att låna ut pengar till företag”, säger Catharina Henriksson, pressansvarig på Svensk Exportkredit.

Här kan du se hur ansökningsprocessen hos Exportkreditnämnden ser ut.

Läs mer