Finansinspektionen och Riksbanken i gemensam front för att hjälpa Sveriges entreprenörer

Finansinspektionen Corona Coronaviruset
Finansinspektionen och Riksbanken i gemensam front för att hjälpa Sveriges entreprenörer

Stefan Ingves, riksdbankschef, Erik Thedéen, Finansinspektionen

Finwire / Breakit

"Det här är i princip gratis pengar", säger riksbankschefen Stefan Ingves.

Som ett svar på krisen skapad av spridningen av corona-viruset tar nu Finansinspektionen och Riksbanken krafttag för att rädda svenska företag.

Finansinspektionen har besluta att sänka kapitalbuffertkravet för bankerna från 2,5 procent ner till 0. Det innebär att ett utrymme på uppemot 900 miljarder kronor öppnas upp för bankerna som de kan låna ut.

Åtgärden görs för att se till att kreditförsörjningen fungerar  och ska underlätta för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

"Under de senaste årens högkonjunktur har vi gradvis byggt upp bufferten till den högsta nivån inom EU. Det gör att vi nu kan sänka den för att mildra de negativa effekterna som coronaviruset får på den svenska ekonomin", säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

VIktigt att bankerna fortsätter att låna ut

"När ekonomin drabbas av en allvarlig störning är det viktigt att bankerna fortsätter att låna ut till företag och hushåll. Här har bankerna ett stort eget ansvar. De är lönsamma och vi förväntar oss att de gör vad de kan för att tillgodose de lånebehov som kan uppkomma. Det vi gör nu frigör ett betydande låneutrymme för bankerna, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljoner kronor

Riksbanken agerar nu också för att undvika att företag slås ut till följd av coronavirusets spridning. Upp till 500 miljarder kronor ska lånas ut till företagen via bankerna för att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Lånen som ges till bankerna har en rörlig ränta på noll, i linje med reporäntan, och löper under 2 år.

"Det här är i princip gratis pengar och vi förväntar oss att bankerna lånar ut dem till företag", sa Stefan Ingves på en presskonferens på fredagsförmiddagen.

Beslutet fattades igår på ett extrainsatt penningpolitiskt möte. 

"Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera", säger Riksbankschefen Stefan Ingves.
 

Läs fler artiklar
LÄS MER