Sök

Klart: Riksdagen klubbar igenom nya regler för personaloptioner

SpotifyKlarnaSveriges riksdag

Foto: Istockphoto.

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Nu kan startupbranschen äntligen jubla.
Men Spotify och Klarna har ingen anledning att fira de nya optionsreglerna.

För ett knappt år sedan lade regeringen fram ett förslag om ändrade skatteregler för personaloptioner.  Detta sedan det tidigare regelverket – som upplevdes som krångligt och dyrt – mottagit skarp kritik från de svenska tech- och startupbolagen.

Ändrade optionsregler – så att det blir lättare och billigare för anställda att bli delägare i en startup – har av många bolag setts som en nödvändighet för att Sverige ska kunna locka till sig internationella talanger. Eftersom det råder hård konkurrens om exempelvis de bästa utvecklarna kan optioner – som kan växlas in mot aktier i framtiden – vara en mycket attraktiv förmån.

Nu står det klart att det nya förslaget blir verklighet. På onsdagen klubbades statens rambudget, där alla statens intäkter och utgifter ingår. Eftersom de nya reglerna ses som en skattelättnad åkte de med av bara farten tillsammans med övriga skatteändringar.

De nya reglerna kommer börja gälla redan från 1 januari 2018 och kommer att kosta 210 miljoner kronor per år.

“Vi är väldigt nöjda. Det var kanske det största och viktigaste kravet från startupsektorn att få ett ändrat personaloptionsprogram. Från 1 januari har vi det”, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister till Breakit.

Den enklaste beskrivningen av de nya reglerna är att startupbolag nu kan ge ut optioner till sin personal helt gratis. Den anställde betalar ingen skatt förrän aktien man köpt för optionen säljs igen. Då är det vanlig kapitalskatt på 30 procent som gäller.

Det är en stor skillnad jämfört med tidigare.

För att de nya reglerna ska gälla finns dock en lång rad krav. Det tydligaste är att bolaget, när optionen ges ut, inte får ha fler än 50 anställda och inte omsätta mer än 80 miljoner kronor. Det innebär att techbolag som Spotify, Klarna, Tobii och Izettle inte kan ta del av förslaget.

Förutom taket för omsättning och personalstyrka finns flera andra faktorer, som bland annat att den som tar emot optionen inte får kontrollera mer än 5 procent av bolaget och att man måste jobba på bolaget i snitt 30 timmar i veckan i minst 3 år för att kunna lösa in optionerna enligt nya regelverket.

Vad är nästa steg nu?

“Vi har sagt att vi ska utvärdera det här och se vilka effekter det kommer få. Sedan är det otroligt viktigt att fokusera på att det här får fullt genomslag i verkligheten och vara tydliga både mot svenska företag och internationellt att det är det här som gäller nu”, säger Mikael Damberg.

Breakit tittar nu närmare på de exakta kriterierna för reglerna.

Läs mer