Sök

Så blir regeringens förslag till nya personaloptioner för startups

PersonaloptionerOptioner

Magdalena Andersson, finansminister. Foto: TT

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Det blir skattelättnader för mindre bolag - men de medelstora blir utan. Här är alla detaljer som har kommit ut.

Under söndagen presenterade regeringen sitt förslag till nya regler om personaloptioner i en debattartikel i Dagens industri. Det här är vad som framkommer.

  • Regeringen vill införa mer förmånliga regler för personaloptioner. Men skattelättnaderna ska begränsas till en viss typ av bolag: De som har färre än 50 anställda, som inte har funnits i mer än tio år och som omsätter mindre än 80 miljoner kronor.
     
  • De nya personaloptionerna ska beskattas som kapital när de säljs. Idag beskattas personaloptioner som lön vid tillfället då de ges ut. Förslaget betyder också att arbetsgivaren därför inte behöver betala arbetsgivaravgift för den nya typen av optioner.
     

Ett skäl till skattelättnaden är att det ska bli lättare för startups att attrahera personal. Ministrarna (finansminister Magdalena Andersson, finansmarknadsminister Per Bolund och näringsminister Mikael Damberg) skriver följande i artikeln:

”En utmaning som dessa små, innovativa och snabbväxande företag möter är att få tillgång till tillräckligt med kapital och de får som en konsekvens av det svårt att betala marknadsmässiga löner", skriver de och fortsätter:

“Det är inte självklart för en kvalificerad tekniker att lämna ett tryggt och välbetalt jobb på ett etablerat storföretag för en riskfylld men spännande resa, många gånger till lägre lön”.

De menar också att de, på flera punkter, har lyssnat på den kritik som framkommit mot utredningen under remissrundan. Därför har de förlängt tiden då ett företag räknas som nystartat från sju till tio år samt även gjort det möjligt för anställda som är delägare i ett bolag att ta del av optionerna.

Så här skriver ministrarna om den kritik som framförts mot begränsningarna i förslaget:

“Det finns de som hävdar att utredningens förslag är för snävt i sin utformning, att regeringen borde titta på ett helt nytt förslag för beskattning av personaloptioner. Det vore olyckligt, eftersom det då skulle ta flera år innan en förändring kan vara på plats”.

Regeringen anser också att behovet av förmånligare personaloptioner är störst hos mindre bolag.

“Personaloptioner ska kunna användas för att i tidiga skeden balansera den risk en anställd tar när hon eller han går in i ett ungt innovativt företag. Medelstora företag har normalt sett redan genomgått sin första, mer riskfyllda tillväxtperiod”, skriver ministrarna.

Förslaget, eller lagrådsremissen, presenteras i sin helhet i början av nästa vecka. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 (om den går igenom riksdagen, vill säga).

Läs mer: Här kan du läsa Breakits guide till skillnaden mellan teckningsoptioner och personaloptioner – och vår guide till hur det funkar om du ska gå in som delägare i ett företag med hjälp av teckningsoptioner.

Läs mer