Sök

Krisande Viaplay vill ta in 4 miljarder för att ”säkra överlevnad” – brutal utspädning för aktieägarna

Viaplay

Jørgen Madsen Lindemann, Viaplay. Foto: TT

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Krisande Viaplay vill ta in 4 miljarder kronor. Annars hotar insolvensförfarande, skriver bolaget.

Om planen går i lås kommer PPF Group och Canal+ kontrollera merparten av bolaget.

Under fredagsmorgonen publicerade Viaplay sin kvartalsrapport, den som skulle ha kommit på torsdagskvällen (och i onsdags och för en månad sedan). I samband med att siffrorna blottades släppte också det krisande streamingbolaget ett pressmeddelande. I det framgår att Viaplay har som avsikt att ta in 4 miljarder kronor i nyemissioner och skriva ner skulderna med 2 miljarder, bland annat genom konvertering till aktier.

Rekapitaliseringen har föranletts av förhandlingar och stöds av aktieägare inklusive franska Canal+ och tjeckiska PPF Group, som kontrollerar Central European Media Enterprises, som har åtaganden att investera cirka 2,7 miljarder i den riktade emissionen och teckna sin del i företrädesemissionen, enligt pressmeddelandet.

Det innebär att om planen går i lås så kommer Canal+ och PPF kontrollera cirka två tredjedelar av aktierna.

”Teckningskursen per aktie av serie B kommer att vara 1,0 SEK i den riktade nyemissionen, företrädesemissionen och konverteringen av skuld till aktier, vilket följaktligen indikerar en väsentlig utspädning av befintliga aktier”, skriver Viaplay. 

I dag finns det 79 miljoner aktier i Viaplay. Med nyemissionerna ökar de med 4 miljarder.

”Säkra överlevnaden”

Det nya kapitalet följer en strategisk översyn av koncernens verksamhet. Styrelsen har utvärderat alternativa lösningar men kommer fram till att det ”sammantagna rekapitaliseringsprogrammet är det föredragna sättet att säkra Viaplay Groups överlevnad under rådande omständigheter”.

”Skulle den extra bolagsstämman eller obligationsägarmötena inte rösta för rekapitaliseringen eller om nyemissionerna inte fulltecknas skulle koncernen behöva gå vidare med andra mindre optimala finansieringslösningar och, om de inte är framgångsrika, eventuellt behöva inleda insolvensförfaranden.”

I pressmeddelandet framkommer också att Viaplay utöver rekapitaliseringen nyligen implementerat ”en rad självhjälpsåtgärder”.

"Offentliggörandet av dagens rekapitaliseringspaket för oss närmare slutet av vad som har varit en mycket svår period för bolaget och dess intressenter. Det är tyvärr en konsekvens av att alltför många av de investeringar som Koncernen tidigare har gjort inte har realiserats som planerat eftersom flera av de affärsmodeller som de baserades på visade sig vara optimistiska”, säger Simon Duffy, tillförordnad ordförande i Viaplay Group.

Nyemissionerna är villkorade av godkännande från två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som företräds vid den extra bolagsstämman. Datum för den är satt till 10:e januari. 

Vd-karusell och vinstvarning

Streamingbolaget har en riktigt tuff tid bakom sig med vinstvarningar, chefskaruseller och nya storägare, i form av mediekoncernen Schibsted som sedan i början på hösten äger en kontrollpost eller en så kallad “corner”  om 10 procent i det krisdrabbade bolaget. 

Bolagets aktie har fallit som en sten på börsen efter att den dåvarande vdn Anders Jensen fick sparken i samband med vinstvarningen och ersattes av Jørgen Madsen Lindemann. Bara i år har kursen fallit med över 85 procent. 

I somras drog Viaplay tillbaka sina tidigare kommunicerade mål för helåret. En vecka senare visade Q2-rapporten att omsättningen visserligen ökade men att rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster landade på minus 273 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en vinst på 132 miljoner motsvarande period i fjol.  Med jämförelsestörande poster – en nedskrivning som bland annat gällde uttåget ur Baltikum och omstruktureringskostnader – gick bolaget back med hela 6,3 miljarder kronor.

Rapporten

Det blev en längre väntan än vanligt på Viaplays delårssiffror för det tredje kvartalet.

Vid midnatt gick fristen ut för streamingbolaget Viaplay att offentliggöra sin rapport för det tredje kvartalet. Men när Breakit var i kontakt med bolaget strax efter tolv natten mot fredagen fanns fortfarande ingen rapport publicerad

På morgonen var det så dags.

Här är några hårda nedslag från rapporten:

  • Viaplay rapporterat en nettoomsättning på 4,5 miljarder kronor (4 miljarder kronor)

  • Rörelseresultatet inklusive engångskostnader uppgår till minus 321 miljoner kronor (minus 171 miljoner kronor)

Viaplay vill lämna icke-kärnverksamheten i Baltikum, Polen och Storbritannien, som enligt vd Jørgen Madsen Lindemann, fortsatt prestera sämre än väntat. Viaplay har under sommaren undersökt möjligheterna att sälja och lämna marknaderna utan att gå back. Men bolaget kommer att ha ett betydande kassautflöde för de internationella exitmarknaderna under 2024-2029. Detta ska begränsas till 2,2 miljarder kronor.

I vd-ordet skriver Jørgen Madsen Lindemann:

”Våra förväntningar för helåret 2023 är oförändrade avseende vår försäljning men vi förväntar oss nu ett negativt rörelseresultat före intressebolag och jämförelsestörande poster på uppskattningsvis 1,0– 1,15 miljarder kronor till följd av det svaga resultatet i våra internationella icke-kärnverksamheter. Våra förväntningar avseende försäljning och lönsamhet för vår kärnverksamhet är oförändrade avseende 2024, och så är även våra förväntningar att marginalerna därefter gradvis kommer att öka under efterföljande år mot det långsiktiga målet om tvåsiffrig rörelsemarginal.”

Läs mer