Sök

Krisen hotar svenska techsektorn – "Riskerar en våg av kompetensutvisningar"

Centrum för rättvisaKompetensutvisningarCoronaviruset

Fredrik Bergman, chefsjurist Centrum för Rättvisa

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Varsel, avsked och permitteringar. När svenska techbolag tvingas banta sina organisationer kan konsekvenserna för utländska medarbetare bli dramatiska.

“Om man förlorar sitt arbete förlorar man också grunden för sitt uppehållstillstånd", säger Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, som varnar för en ny våg av kompetensutvisningar.

Hur just korttidspermitteringarna ska bedömas är samtidigt fortfarande oklart.

"I dagsläget kan vi inte säga mer", säger Migrationsverket till Breakit.

Konkurser, nedskärningar och sparpaket har blivit vardag i den pågående krisen. Men en grupp som riskeras att drabbas extra hårt är de personer vars liv i Sverige grundas på att de har uppehållstillstånd för att arbeta. 

Då uppehållstillståndet är direkt knutna till anställningen riskerar anställda inom en mängd sektorer, exempelvis tech, nu att utvisas från Sverige. 

Det menar Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, som har drivit flera uppmärksammade fall kopplade till de så kallade kompetensutvisningarna. 

“Om man förlorar sitt arbete förlorar man också grunden för sitt uppehållstillstånd. I det läge som vi befinner oss nu med stora varsel så kommer det säkert drabba människor med arbetstillstånd”, säger Fredrik Bergman.

Redan nu har kända techbolag som Voi, Zound Industries och Bubbleroom – i spåren av krisen – meddelat att de kommer att varsla anställda.

Viktigt att känna till reglerna

Om arbetssituationen förändras i samband med krisen kan det vara avgörande att såväl den enskilde som arbetsgivaren har koll på de regler som gäller. 

Lönesänkningar kan exempelvis vara en fälla som ligger till grund för nekat arbetstillstånd. Om en anställd går ned i lön temporärt, för att hjälpa bolaget i krisen, får den aldrig vara under försörjningsstödet, som är 13.000 kronor i månaden före skatt.

Samtidigt ska anställningsvillkoren vara i nivå med kollektivavtal "eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen", enligt Migrationsverket. Det kan exempelvis innefatta löneavtal och avtal om tjänstepension. 

Att gå ned i tid påverkar däremot inte arbetstagares uppehålls- och arbetstillstånd eller möjlighet till förlängning av arbetstillståndet.

Oklart hur permitteringar påverkar

Det är däremot i nuläget oklart hur Migrationsverket ser på de populära korttidspermitteringarna, där staten täcker delar av lönekostnaden, för dessa grupper. Generaldirektören har tidigare flaggat för en "generös tillämpning" i DN

Men några detaljer har ännu inte kommit.

"I dagsläget kan vi inte säga mer än det. Våra rättsliga experter går just nu igenom hela migrationsområdet för att se hur vi ska agera med tanke på de konsekvenser som vi ser komma", skriver Migrationsverket i ett mejl till Breakit. 

Fredrik Bergman uppmanar därför alla att följa utvecklingen noga. 

"Det är viktigt för arbetsgivare som vill begränsa arbetstiden för personer med arbetstillstånd att beakta försörjningskravet, följa kollektivavtal samt ha en dialog med facket om vilka villkor som gäller för permitteringar ", säger Fredrik Bergman. 

Finns hopp om lösningar 

Det är dock inte nattsvart om du befinner dig i en situation där du varslats. Fredrik Bergman förklarar att den som förlorat sitt arbetstillstånd ofta behöver lämna landet innan de kan söka igen. Det finns dock undantag där Migrationsverket, vid synnerliga skäl, kan acceptera en ny ansökan inifrån Sverige, förklarar han.

“Lagen har vissa säkerhetsventiler för den som blir av med jobbet, men sitter på eftertraktad kompetens. Det finns en möjlighet i lagen att byta arbetsgivare om anställningen upphör. För att den möjligheten ska kunna användas måste man dock följa vissa tidsfrister, och det är viktigt att hålla koll på dem”, säger Fredrik Bergman.

Arbetstillstånden är nämligen tidsbegränsade, max två år åt gången. Säg att en kodare exempelvis fått arbetstillstånd för att jobba hos ett techbolag under två år – och den anställningen plötsligt upphör. Då har hen tre månader på sig att hitta nytt bolag att jobba på och lämna in en ny ansökan till Migrationsverket.

"Om man missar tidsfristen så måste man lämna landet. Men det finns en tanke om att eftertraktad kompetens ska kunna byta arbetsgivare så det är viktigt för exempelvis programmerare att veta om den här möjligheten", säger Fredrik Bergman.

Experten: "Lätt att göra fel" 

Peter Lindström är specialist inom business immigration (affärsimmigration) och arbetar på bolaget Human Entrance. De hjälper kunder, företag, med immigration samt att omlokalisera personal för internationella uppdrag.

Peter Lindström berättar att de får mycket samtal just nu från oroliga personer som varslats eller sitter på arbetstillstånd som snart går ut.

“De har en jättesvårt situation. Det kan vara personer som varit här och jobbat i flera år, köpt en bostad och nu kan de helt plötsligt inte hitta ett jobb”, säger Peter Lindström och fortsätter:

”Risken med det här är att vi kommer att få en våg av kompetensutvisningar framåt. Många påverkas av det här och det är lätt att göra fel när man inte vet". 

Peter Lindström ser en problemtik i att många startups saknar kollektivavtal och därför kan ha svårt att veta hur kraven från Migrationsverket ser ut. Något vi sett exempel på i tidigare fall av kompetensutvisningar. 

"Där finns det jättestor risk att bolagen kanske har en intern kunskapsbrist. Kravet från Migrationsverket är att lönen och försäkringsskyddet är i nivå med motsvarande kollektivavtalsenlig nivå. Så självklart är det lätt att göra fel då det ofta kan vara svårt att få information om exakta nivåer för specifika positioner ”, säger Peter Lindström.

Stopp för ny kompetens 

Krisen innebär även att vissa personer som beviljats, eller redan har, ett arbetstillstånd får problem att resa in i Sverige. Enligt reglerna behöver de komma hit senaste fyra månader efter beslut. Det kan sätta käppar i hjulen för de bolag som planerat och räknat med att ha resursen framåt. 

"Det är väldigt vanligt att personer som rekryterar specialister löpande hittar dessa utomlands och kan dom inte komma till Sverige i tid blir det ett problem. Det finns såklart en möjlighet att bolagen hittar andra personer i Sverige som kan ersätta någon som inte kan komma hit men problemet för den specifika personen kvarstår om tillstånden inte dras tillbaka i tid om det är så att dom inte alls kan komma till Sverige”, säger Peter Lindström. 

Migrationsverket uppger att situationer där personer med arbetstillstånd "fastnat" utomlands kan påverka möjligheten till förlängning, men att de gör individuella bedömningar.

Många svenska techbolag har kämpat med kompetensbrist under de senaste åren. Även om många tvingats skära ned nu så kommer behovet av nyckelkompetens tillbaka efter krisen, konstaterar Peter Lindström.  

”Det viktigaste efter krisen är att bolagen har förutsättningar att satsa på verksamheterna igen. Om alla de här människor som hamnat i oklarhet får problem med arbetstillstånd och i värsta fall utvisas så gynnar det varken dem, bolagen eller ekonomin”, säger Peter Lindström.

På sin hemsida skriver Migrationsverket att vi befinner oss i en unik situation där konsekvenserna är svåra att överblicka. Myndigheten uppger att deras lagar inte tar hänsyn till extraordinära händelser, men att de går igenom hela migrationsområdet för att överblicka konsekvenserna.

Tänk på det här

Ha koll på lönen och villkoren 

Om den anställde accepterar en lägre lön eller går ned i tid, exempelvis för att stötta din arbetsgivare under krisen, måste arbetsgivaren se till att lönen inte är för låg. Det måste kunna redovisas att ersättningen uppgått till minst det grundläggande försörjningskravet på 13 000 kronor före skatt. Regler om anställningsvillkor i kollektivavtal, eller praxis inom yrke eller bransch, måste fortfarande följas. Det gäller oavsett om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal eller inte. 

Kontrollera med din arbetsgivare och eventuella fackförbund vilka villkor som gäller för din permittering.

Ny arbetsgivare – nytt tillstånd 

Om du blir av med jobbet har du i regel tre månader på dig att hitta en ny arbetsgivare och inkomma med en ny ansökan till Migrationsverket. Under förutsättning att villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. 

De personer som blir av med sina anställningar har som huvudregel tre månader på sig att komma in till Migrationsverket med en ny ansökan om de hittar en ny arbetsgivare som kan erbjuda en anställning som uppfyller villkoren för arbetstillstånd.

Läs mer