Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Luftslott eller framgångssaga – vi tar tempen på Löwengrips bolagsimperium

Finns det någon substans bakom entreprenörens högtflygande planer?

Stefan Lundell

Stefan Lundell

stefan@breakit.se

Medgrundare och reporter

Hennes mål är att bli världens framgångsrikaste affärskvinna men de senaste månaderna har allt fler ifrågasatt hur framgångsrik Isabella Löwengrip faktiskt är som entreprenör. 

Själv verkar Isabella Löwengrip ha en rätt avslappnad inställning till de som ifrågasätter hållbarheten i hennes företagande. I sitt sommarprat för en dryg månad sedan sade hon:

“Jag tror att många undrar: Är det här på riktigt? Eller är det ett luftslott? När kommer allting att brista? Och vet ni? Vi får väl se. Ärligt talat. Jag är 28 år – rasar allt, då är det bara att börja om.”

Efter att ha gått igenom årsredovisningar i Isabella Löwengrips bolag kan vi i alla fall slå fast att det så här långt finns tillräckligt med substans i “slottet”. Totalt omsatte Isabella Löwengrip-bolagen tillsammans 118,5 miljoner kronor och bolagen har tillsammans nästan 29 miljoner kronor i eget kapital. En majoritet av hennes bolag gjorde vinst förra året där skönhetsvarumärket Löwengrip Beauty är den klarast lysande stjärnan.

Isabella Löwengrip har byggt upp ett helt litet imperium runt sig med större ägarintresse i ett tiotal svenska aktiebolag. I de flesta bolagen har hon med sig sin parhäst Pingis Hadenius som delägare. Det är också tillsammans med Pingis Hadenius som hon äger stjärnan Löwengrip Beauty.

På bara några år har de två byggt upp en verksamhet som förra året omsatte nästan 85 miljoner kronor (47,4 miljoner kronor 2017) och gjorde ett rörelseresultat på 4 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor 2017). 

Isabella Löwengrip har flera gånger flaggat för att hon vill ta in en ny storägare i Löwengrip Beauty men hittills har det inte blivit någon affär. Kraftig expansion kräver alltid mycket rörelsekapital och ska Isabella Löwengrip lyckas hålla samma tillväxttempo även de kommande åren så är det nog klokt att plocka in en finansiellt stark partner.

Flera av Isabella Löwengrips andra verksamheter är lönsamma men ska hon inom överskådlig tid skapa ett riktigt stort bolag så är det till Löwengrip Beauty som hoppet står. 

Förra året kom över 70 procent av omsättningen från det bolaget och räknar vi bort Flattered, där Löwengrip i praktiken bara kontrollerar runt 15 procent av aktierna, så var beroendet ännu större. Breakits sammanställning visar att då kommer nästan 85 procent av försäljningen från Löwengrip Beauty.

Totalt ingår 9 bolag i hennes bolagssfär. Här går vi igenom hennes innehav – bolag för bolag.

Löwengrip Invest

Omsättning: 7,6 miljoner kronor (7,1 miljoner kronor 2017)

Resultat: 1,1 miljoner kronor (3,7 miljoner kronor 2017)

Ägarstruktur: Isabella Löwengrip ensam ägare, enligt handlingar från senaste bolagsstämman som Expressen tagit del av.

Utdelning: 0,9 miljoner kronor.

Kommentar: Isabella Löwengrips helägda bolag har mer än dubblat antalet anställda under det senaste räkenskapsåret som löper fram till juli 2018. Men omsättningen har knappt växt alls. Det är också förklaringen till att resultatet sjunkit kraftigt samma tidsperiod.

Isabella Löwengrip äger skönhetsbolaget tillsammans med Pingis Hadenius. Foto: Press

Löwengrip Beauty

Omsättning: 84,8 miljoner kronor (47,4 miljoner kronor) 

Resultat: 4 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor)

Ägarstruktur: Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius via ISPI Holding

Kommentar: Det verkliga guldägget i Isabella Löwengrips bolagsimperium. Stora internationella framgångar ligger bakom omsättningslyftet på nästan 80 procent. Samtidigt har man lyckats stärka lönsamheten – imponerande!

Pingis Hadenius och Isabella Löwengrip.

ISPI Holding

Omsättning: 0 (0,9 miljoner kronor) 

Resultat: 3,5 miljoner kronor (4,2 miljoner kronor)

Ägarstruktur: Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius äger bolaget tillsammans.

Utdelning: 3,4 miljoner kronor.

Kommentar: Duon Löwengrip och Hadenius ägarbolag. Via detta bolag kontrollerar man Löwengrip Beauty men här finns också en relativt stor kassa på nästan 7 miljoner kronor och ett antal mindre aktieinnehav placerade.

Economista Sweden

Omsättning: 0. 

Resultat: -0,05 Mkr

Ägarstruktur: Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius via ISPI Holding

Kommentar: Här har Löwengrip och Hadenius lagt sin medieverksamhet inom privatekonomi. De två har bland annat en facebook-grupp med fokus på aktier och placeringar. Tidigare fanns den verksamheten inom ISPI Holding men intäkterna kommer framöver att redovisas i detta bolaget.

Isabella Löwengrip driver Hermine Hold tillsammans med Filip Ummer och Joachim Lindström.

Hermine Hold Fashion

Omsättning: 0

Resultat: -1,5 miljoner kronor

Ägarstruktur: Löwengrip delägare tillsammans med bland annat Ideal of Sweden-grundarna och via Nordic Tech House.

Kommentar: Förra året startade Isabella Löwengrip tillsammans med grundarna av e-handelssuccén Ideal of Sweden detta bolag. Affärsidén är att sälja accessoarer via nätet. Någon försäljning hade inte kommit igång under 2018.

Nordic Tech House

Omsättning: 8,7 miljoner kronor (1,6 miljoner kronor) 

Resultat: 2,2 miljoner kronor (0,1 miljoner kronor)

Ägarstruktur: Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius via ISPI Holding 25 procent av Nordic Tech House.

Kommentar: Nordic Tech House har kallats för både startupfabrik och investmentbolag men läser man årsredovisningen ordagrant framgår att man bedriver konsultverksamhet med fokus på digital affärsutveckling. Det tycks vara en framgångsrik affärsmodell. Förra året lyfte omsättningen rejält och vinsten blev dryga 2 miljoner kronor.

Löwengrip social relations

Omsättning: 0,5 miljoner kronor (0) 

Resultat: 0,5 miljoner kronor (0)

Ägarstruktur: Isabella Löwengrip äger, enligt senast kända ägarhandlingar som Expressen tagit del av, bolaget själv.

Utdelning: 370.000 kronor

Kommentar: Ett av de minsta bolagen i Isabella Löwengrips koncern men höglönsamt. Affärsidén att hjälpa företag att sälja och skapa kampanjer på sociala medier verkar klockren.

Emma Lythell, Isabella Löwengrip, Gustav Lidén och Pingis Hadenius. Foto: Press

Flattered

Omsättning: 16,9 miljoner kronor (11,3 miljoner kronor) 

Resultat: -5 miljoner kronor (-0,6 miljoner kronor)

Ägarstruktur: Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius äger tillsammans cirka 30 procent av bolaget.

Kommentar: Isabella Löwengrips delägda mode-startup Flattered bommade omsättningsmålet rejält och gjorde dessutom gjorde en förlust på fem miljoner kronor. Det kunde vi avslöja förra veckan – läs mer här om vad som gick fel. 

Fotnot: Blonde Capital som ägs av Isabella Löwengrip behöver inte lämna in någon årsredovisning förrän nästa år.

Läs mer