Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Sveriges regering säger ja till EU:s omstridda upphovsrättsdirektiv

Artikel 11 och artikel 13 är omstridda i copyrightdirektivet.
EU:s nya internetlagar kommer allt närmare. Foto: Istockphoto.com

Kritikerna har varit många – och högljudda. Men nu ger regeringen grönt ljus till den stora upphovsrättsreformen för internet i EU.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Sedan i somras har striden om det så kallade copyrightdirektivet rasat.

Techjättar som Google har aktivt kraftsamlat för att stoppa det, då reformen kan tvinga dem att ta ansvar för att deras användare inte sprider upphovsrättskyddat material utan licens via deras plattformar.

Dessutom ger direktivet medier rätt till ersättning när nätplafformar använder deras material, även korta utdrag.

Efter att direktivet justerats i flera steg inom EU:s maskineri har två saker återstått. Dels ska ministerrådet rösta om saken, och dels ska EU-parlamentet göra detsamma.

Sveriges regering har tidigare varit kritisk. Men nu har regeringen svängt.

Det bekräftas i ett mejl som Breakits krönikör Emanuel Karlsten har fått från Patrik Sundberg, rättssakkunnig på Justitiedepartementet.

"I den nu aktuella omröstningen har medlemsstaterna haft att ta ställning till direktivet i sin helhet. Sverige har då gjort bedömningen att de positiva delarna av direktivet överväger de negativa och att det därför inte funnits skäl att rösta nej", skriver Patrik Sundberg i mejlet.

Ministerrådet har nu, med stor majoritet, godkänt copyrightdirektivet. Det uppger Financial Times

Det sista steget innan direktivet blir lag i samtliga medlemsländer är nu en kommande omröstning i EU-parlamentet. Exakt när omröstningen sker är ännu inte bestämt, men den väntas ske i slutet av mars eller i början av april. 

Flera svenska EU-parlamentariker är kritiska till copyrightdirektivet. Mest omstritt är artikel 11 och 13 – och om du vill veta mer om vad de innebär finns en matig genomgång här.

Läs mer