Sök

Så stor miljöbov är du när du klickar hem Kina-paket från Wish

PostnordWishMiljö

Många youtubers som pratar om fenomenet "wish haul", som betyder ungefär "shoppa loss på Wish". Här en skärmdump från Youtube-kanalen Vanessaanne00.

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Att klicka hem prylarna kan vara nästan gratis – men de har ett annat, högt pris.

Wish har på senare år seglat upp som en av Sveriges absolut största e-handlare – trots att bolaget har sin bas i San Francisco och Shanghai.

Vecka efter vecka toppar Wish listan över shoppingappar på Iphone i Sverige.

För bara några veckor sedan kunde Breakit berätta om att Postnords terminal på Arlanda drunknar i små paket folk har beställt via appen.

“De bara kommer, i enorma volymer, utan att vi kan förbereda oss”, sade Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord då.

Förklaringen bakom Wish framgångar är enkel: Det är så hejdlöst billigt.

När undertecknade går in i appen är ett av de första erbjudande ett par trådlösa Iphone-hörlurar. Priset har sänkts från ungefär 2.000 kronor till ungefär 200 kronor. Lurar med sladd kostar inte ens en tia. På toppen av de stora rabatterna är frakten ofta gratis eller åtminstone väldigt låga sett till avståndet.

Det låter ju för bra för att vara sant. Samma prylar som på Clas Ohlson, men en tiondel av priset, och man behöver inte ens resa sig från soffan. Det finns såklart en hake.

Fysiska butiker och lokala e-handlare har egna lager i Sverige. Det innebär att man transporterar sina varor i bulk med stora containerfartyg. Även om båtarna spottar ur sig avgaser i mängder från sina förbränningsmotorer är det ett relativt effektivt sätt att skicka prylar över långa distanser.

Med Wish skickas istället varan direkt till konsumenten från Kina. Det sker ofta med flyg och effekten på klimatet blir därmed betydligt större.

Hur stor undrar du kanske nu?

Det är givetvis svårt att avgöra. Wish är en plattform där olika tillverkare kan lägga upp sina produkter. Det betyder att det kan vara väldigt svårt att veta exakt varifrån ett paket kommer och vilka färdmedel som varit involverade på vägen.

Den ideella organisationen Network for transport measures (NTM) har tagit fram en transportkalkylator. Med den får vi fram ett exempel på hur det kan se ut (Läs mer om kalkylatorn och NTM i faktarutan nedanför artikeln).

Vi säger att vi ska skicka ett paket på 100 gram, från Shanghai i Kina till Stockholm.

Använder man sig av klassisk frakt med fartyg landar växthusgasutsläppen på 23 gram. Transporteras varan istället med flyg landar utsläppen på 488 gram.

Att skicka paketet med flyg kostar alltså ungefär 20 gånger mer i utsläppt jämfört med fartyg. Enligt Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier på KTH, kan det vara ännu större skillnad.

“Det man måste ta hänsyn till också är att flyg även påverkar genom att skapa vattenånga på hög höjd. Då skulle man kunna räkna upp med faktor två igen. Sedan är det såklart lastbilar i båda ändar av transporten också och flera andra faktorer som spelar in i verkligheten. Jag skulle säga att 30 gånger utsläppen med flyg låter rimligt”, säger han.

Exemplet Breakit har tagit fram är givetvis inte en exakt siffra för hur negativt flygtransporter är för miljön. Kombinerat med Jonas Åkermans kvalificerade estimat kan man ändå säga att det ger en fingervisning i rätt riktning.

Wish är såklart också långt ifrån den enda boven i dramat. Många aktörer som sysslar med såkallad "dropshipping", det vill säga transporter direkt från fabrik till konsument, använder flyg som transportmetod.

Av alla transportrelaterade utsläpp är det persontransport som är den stora boven, det vill säga människor som rör sig mellan ställen. Godstransport står ändå för en tredjedel av utsläppen “mellan tummen och pekfingret”, enligt Jonas Åkerman. Samtidigt ökar flygtransporter med 2–3 procent per år och sjöfarten i en liknande takt.

Hur medvetna är folk generellt om miljöeffekterna av varutransporter?

“De flesta är medvetna om att bilkörning har stor påverkan. Godstransporten är ett ganska dolt område för konsumenten. Det man kan konstatera är att det är ganska stor okunskap om det”, säger Jonas Åkerman.

Vad är NTM och hur funkar deras kalkylator?

Network for transport measures (NTM) är en svensk ideell organisation för hela transportnäringen. På medlemslistan hittar man bland annat Schenker, Alfa Laval och SJ.

Organisationen arbetar för att ta fram mått på transporternas olika klimatpåverkan.

Så funkar NTM Calc:

  • Genom att samla in data om alla möjliga sorters flyg, fartyg, lastbilar och tåg kan NTM:s kalkylator göra en bedömning av hur de olika transportmedlen står mot varandra.

  • I testet får man fylla ut i antalet kilometer ett paket ska färdas, skriva in vikt och färdmedel. Sedan får man ut en rad olika mått. Måttet Breakit har använt heter “koldioxidekvivalenter”.

  • Koldioxidekvivalenter gör ett samlat mått för koldioxid, metangas och lustgas. Eftersom de två senare har en mycket starkare effekt på klimatet än koldioxid har de räknats upp i det sammanställda måttet.

Läs mer