Sök

6 handfasta tips – så förebygger du sexism på din startup

Matching ID

Linda Waxin, grundare av Matching ID, berättar hur man kan förebygga sexism på jobbet. Foto: Pressbild samt Fredrik Sandberg/TT.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Breakits granskning av Benify sätter ljuset på sexism, trakasserier och en grabbig kultur.
Här är en snabb guide till hur du kan skydda ditt företag från en unken kultur.

Vid sidan om övergrepp och trakasserier finns den mer subtila sexismen. Den kan vara svår att få syn på, eller har helt enkelt blivit normaliserad.

Breakit avslöjar idag baksidan på det svenska succébolaget Benify. Bolaget erbjuder HR-tjänster och har tagit fram en molntjänst där företag samlar alla sina personalförmåner. Såväl nuvarande som före detta anställda berättar om en sexistisk kultur på bolaget. 

Värt att nämna i sammanhanget är att det snart har gått ett år sedan #metoo-uppropet. Men fortfarande finns mycket kvar att förändra. 

Så hur undviker man att en sådan här unken företagskultur uppstår? 

”Ditt rykte som arbetsgivare och uppdragsgivare är en av dina viktigaste konkurrensfördelar i slaget om de bästa talangerna. Ju tidigare du förstår att talang i dag har sina sätt att kolla upp ert bolag, ert bolags kultur och ledarskap, desto bättre kommer du stå dig i konkurrensen”, säger Linda Waxin, medgrundare och vd för talent-tech-bolaget Matching ID.

Hon har ett förflutet som vd för en stor pr-byrå – och bjuder Breakits läsare på ett par handfasta tips för att förebygga en sexistisk företagskultur.

1. Se över maktfördelningen

Har du personer som identifierar sig som kvinnor i ägargruppen, styrelse och ledningsgrupp? Ägarna sitter på den yttersta makten och är därför väldigt viktiga när det gäller avgöranden kring vad som är okej eller inte okej på ett företag. Likaså styrelse och ledning. 

Företagskulturen fortplantar sig därifrån och maktfördelning är ett enkelt sätt att motverka grabb- eller gubbkultur. Det ger inga garantier men det är ett steg på vägen, inget företag bör vilja riskera sitt företagsvärde och goda renommé genom att riskera blinda fläckar värderingsmässigt. 

2. Låt värderingar styra rekryteringen

Ställ krav på HR/rekryteringsbolag att redan här försöka sortera ut sexismtendenser, speciellt på ledarnivå. Sägs det inte finnas verktyg eller metoder för detta, be dem uppfinna det. Det är på tiden.

3. Nolltolerans i toppen

Inför nolltolerans bland dina befintliga ledare. Utbilda dem så att de fattar. Ha sedan absolut nolltolerans på ledarnivå, det är bättre att verka politisk korrekt än att riskera en rutten kultur, eller ens upplevelsen av en rutten kultur.

4. Skapa utrymme för diskussion

Genom att diskutera frågan kan fyra slag vinnas.

Ni kan:

• Visa att ni tycker att det är en viktig fråga att jobba förebyggande med.

• Få in bra förslag på hur ni kan förändra och förebygga på just ert företag.

• Göra medarbetare mer medvetna och på så sätt förhindra sexism.

• Öppna upp för att utsatta ska våga berätta om det ändå händer.

5. Skapa sätt att berätta

Om det är en person med makt över ens vardag som är den som kränker, hur lyfter en utsatt person frågan då? Se till att medarbetarna vet vem de kan vända sig till om närmaste chef inte är ett alternativ.

6. Reagera respektfullt

Om någon berättar: Utgå ifrån att den utsatta känner sig väldigt kränkt, på gränsen till förtvivlad. Det är med mycket stor sannolikhet väldigt jobbigt att berätta. Var medveten om vilka trösklar ”skuld och skam”-strukturer byggt upp under århundranden samt hur tystnadskultur skyddat och skyddar de som kränker snarare än de som kränkt under mycket lång tid.

Om den här personen ändå är beredd att riskera, både sin integritet och ställning, reagera då därefter. Visa respekt.

Denna artikel publicerades för första gången i oktober 2017 och har sedan dess uppdaterats. 

Läs mer