Kartläggning: Så mansdominerade är de svenska techjättarna

Spotify King
Kartläggning: Så mansdominerade är de svenska techjättarna

Fredrik Wester (Paradox), Sebastian Siemiatkowski (Klarna), Daniel Ek (Spotify) och Jacob de Geer (Izettle). Foto: Ann Jonasson, Spotify, Paradox samt Alexander Donka.

Erik Wisterberg

Reporter

Breakits stora kartläggning visar könsbalansen på 10 av Sveriges största techbolag.

Att Breakit inledde en stor granskning av hur det är att vara kvinna inom tech i Sverige hade flera anledningar. Vi ville veta hur kvinnor upplever sin vardag i en mansdominerad värld.

Att tech- och startupscenen inte speglar befolkningen när det kommer till representation av båda könen är en gammal, och välkänd, sanning.

72 procent av alla som jobbar inom it- och tekekombranschen är män, enligt branschorganisationen It- och telekomföretagens statistik.

När vi har samlat in berättelser från verkligheten är det en sak som ofta återkommer. Flera vittnar om de utmaningar som det innebär att vara ensam kvinna i en grabbig kultur. Man kan lätt anta att en grabbig kultur lättare uppstår på en arbetsplats med få kvinnor.

"Det fanns ett antal informella sammanhang, dit jag inte var inbjuden, men där besluten fattades. Det var helt enkelt svårt att som kvinna att få tillträde", sade exempelvis Lise Alm som har jobbat på ett stort svenskt techbolag.

"I programmering är du nästan alltid ensam kvinna omgiven av män", konstaterade Vanja Tufvesson som är utevecklare på HiQ.

It- och telekomföretagens statistik visar att andelen kvinnor, tvärtemot vad många kanske tror, blir färre och färre för varje år som går.

Branschstatistiken är dock trubbig för den som är intresserad av de rena techbolagen, som Breakit bevakar löpande, då den inkluderar telekom.

Kartläggning visar stora skillnader

Så hur ser det egentligen ut på golvet på Sveriges techjättar?

Breakit har tittat på tio av Sveriges största techbolag i termer av antalet anställda. Samtliga har fler än 100 anställda, och de flesta expanderar kraftigt år för år.

Vi har kartlagt andelen män och kvinnor de senaste fem åren. Inget av dessa tio bolag har en jämn könsfördelning. 

 

Bäst bland de granskade bolagen klarar sig Tobii, där 4 av 10 anställda är kvinnor.

På jumboplatsen hittar vi Ubisoft-ägda spelstudion Massive Entertainment. Bolaget är en av Malmös större arbetsgivare. Bara 1 av 10 anställda är kvinnor, enligt den senaste offentliga årsredovisningen. 

Breakits kartläggning visar dock en annan bild än It- och telekomföretagens rapport. Flera av bolagen har lyckats öka andelen kvinnor under de senaste åren – trots massiv expansion. 

Spana in diagrammen nedan för att se hur verkligheten ser ut på bolag som Spotify, Klarna, Izettle och King.

Spotify hade 2016 sammanlagt 2.162 anställda. Hur många av dem som är män och kvinnor framgår inte av det Luxemburg-registrerade moderbolagets bokslut.

Därför har vi tittat på Spotifys svenska dotterbolag.

Mellan 2015 och 2016 värvade Spotify närmare 100 kvinnliga anställda, och fick därmed upp andelen kvinnor på bolaget till 28 procent – vilket är en rekordnotering för streamingbolagets svenska verksamhet.

Av Izettles 330 anställda var 35 procent kvinnor, enligt bolagets bokslut för 2016. Det är en klar förbättring jämfört med 2012, då motsvarande siffra var 25 procent.

Betaljätten Klarna, som nyligen blev bank, har under de senaste åren kraftigt ökat sin personalstyrka. 2014 passerade bolaget 1000 anställda. Andelen kvinnor har gått ned marginellt de senaste två åren. Förra året var 36 procent kvinnor.

Googles svenska kontor jobbar både med sälj och utveckling av vissa globala projekt. Bolaget har genom åren haft flera kvinnliga vd:ar (bland annat den nuvarande) – men på golvet är blott en av fyra anställda kvinnor. Utvecklingen tycks inte gå åt en mer jämställd arbetsstyrka, utan andelen kvinnor står stilla.

Tobii är bäst i klassen i Breakits kartläggning. Ögonstyrningsbolaget har jobbat strukturerat med att locka till sig kvinnor när man anställer.

"En arbetsgrupp med fokus på jämställdhetsfrågor formades i koncernledningen, vi såg över rekryteringsprocesser och jobbannonser", skriver Tobii i sin årsredovisning för 2016.

Fyra av tio anställda är i nuläget kvinnor, en nivå som bolaget har lyckats hålla i takt med att personalstyrkan har vuxit kraftigt.

Dock har Tobii utmaningar inom forskning och utveckling där kvinnor är "tydligt underrepresenterade".

Adtechbolaget Widespace är ett av de bolagen där andelen kvinnor står stilla. Knappt tre av tio anställda är kvinnor. Så har det sett ut de senaste fem åren, med små variationer.

Det är tydligt att bolagen i den stora, och växande, svenska industrin för datorspel har störst problem med en skev könsfördelning. Ubisoftägda Massive Entertainment har exempelvis blott 50 kvinnor i sin personal, enligt sitt senaste offentliga bokslut. Totalt hade bolaget 377 anställda. Massive är en av de stora arbetsgivarna i Malmö, och håller på att rekrytera folk till sin nya studio i Stockholm.

Massive har brutet räkenskapsår, och siffrorna i diagrammet speglar 2015/2016. Bolaget uppger att andelen kvinnor vid utgången av 2016 hade ökat till 14 procent och till 17 procent i september 2017.

Även börsnoterade Starbreeze har en låg andel kvinnor, blott 17 procent. Det är dock en klar förbättring jämfört med tidigare år.

Bland de tre traditionella spelstudios som Breakit tittat på klarar sig Paradox bäst, med 20 procent kvinnliga anställda.

"En annan målsättning som vi delar med hela spel- och techbranschen är att öka andelen kvinnor i branschen. Under året utsågs vi till Women in Games founding ambassadors i Stockholm och vi har medverkat i en rad olika events med det syftet, bland annat Tjejer Kodar", skriver bolaget i sin årsredovisning.

King, bolaget som står bakom världssuccén Candy Crush, har fortfarande kvar sitt svenska dotterbolag Midasplayer. Där jobbar närmare 600 personer, utspridda på studios i exempelvis Stockholm och Malmö. Andelen kvinnor har stigit de senaste åren och uppgick 2016 till 27 procent. King, inriktat på mobilspel, klarar sig därmed bäst bland spelutvecklarna i Breakits kartläggning.

Om statistiken: Uppgifterna är hämtade ur respektive bolags årsredovisning. 

Läs fler artiklar
LÄS MER