Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Svenska influencernätverk i stort uppror: "Är inte vår röst"

Artikel bild

Gemensamt uppror mot den svenska branschorgansationen Influencers of Sweden.

Sara Lindmark

Sara Lindmark

sara@breakit.se

Reporter

Influencer marketing, alltså marknadsföring med hjälp av sociala profiler, är en bransch som tagit rejäl fart på senaste år och omsätter hundratals miljoner i Sverige. Influencers är den nya tidens kändisar och kan tjäna enorma pengar på att berätta om varumärken de gillar – och som betalar för att synas i deras kanaler på till exempel Youtube och Instagram. 

Linda Hörnfeldt vill vara en drivande kraft för influencer marketing-branschen och lanserade för ett år sedan branschorganisationen Influencers of Sweden. Uppbackad av träningsbloggaren Sara Rönne och Clara "Underbara-Clara" Lidström ville Linda Hörnfeldt utbilda sina medlemmar om rättigheter och skyldigheter, som kreatörer och publicister.

Men det har inte fallit väl ut hos de stora talangnätverken, som enkelt beskrivet är de som hjälper till att mäkla ihop affärerna mellan influencers och företag. Nu går Splay, United Influencers, Cube samt Bonnier Tidskrifter och Tailsweep gemensamt ut och markerar mot initiativet. Tillsammans representerar de en stor del av Sveriges största och mest inflytelserika influencers.

“Vi ser att det har blivit mer problematiskt med tiden att utveckla och systematisera branschen tillsammans, när detta enskilda företag i flera forum presenteras som ett branschorgan och därmed skulle vara kollektivets röst,” säger  Linda Palmgren, vd för United Influencers.

Hon fortsätter:

“Enkelt uttryckt driver de inte en branschkonsensus utan representerar bara sig själv. Vilket kan vara gott nog, men viktigt att förtydliga att hon är en självutnämnd röst för kollektivet”.

Vigor Sörman betonar att intentionerna säkert är goda från Linda Hörnfeldts sida men är kritisk mot att inte blivit inbjuden till dialog. 

“I min värld bjuder en branschorganisation in de olika aktörerna till samtal och driver gemensamma frågor för branschen. Vi har inte fått någon inbjudan och jag får uppfattningen av att IoS bryr sig mer om att driva sin egna agenda än att agera som ett samlande branschorgan”.

Olof Lindblom, vd för Cube, och Caroline Ensér, chef för Bonnier tidskrifters och Tailsweeps influencer marketing-satsning, står också bakom kritiken.

”Vi som är branschen känner att vi har ett ansvar att förtydliga för marknaden och för alla som jobbar inom den med att affärsutveckla och utbilda marknaden om influencer marketing att detta inte är vår röst”, säger Caroline Ensér. 

Samtidigt inflikar nätverken att de ser positivt på de frågor som Influencers of Sweden driver och ser också att det finns behov av en rådgivande instans för den influencer som saknar eget nätverk. "Dock mer som en vägledare för branschens influencers än som en samordnande organisation".

Uppdatering: Läs Linda Hörnfeldts svar på kritiken här.

Läs mer