Närmar sig Acast börsen? Poddutmanaren blev just ett publikt bolag

Acastpodcast

Karl Rosander och Måns Ulvestam, grundare av Acast. Foto: Jussi Ratilainen samt pressbild.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Acast vill bli störst, bäst och vackrast i poddvärlden. Nu tar Karl Rosander och Måns Ulvestams skapelse nästa kliv – som öppnar för en potentiell framtida börsnotering.

Acast är i full färd med att försöka förverkliga sin vision: Att bli världens dominerande poddplattform.

Det som syns mot publiken är bolagets app, som konkurrerar med exempelvis Apples inbyggda podcast-app. Under huven på Acast finns bolagets annonshanteringsteknik – det som gör att man själva beskriver sig som ett techbolag.

Enkelt uttryckt ersätter Acasts plattform statiska inlästa reklambudskap mot dynamiska annonser. Det innebär att samma avsnitt av en podd kan reklamsättas med olika budskap om och om igen.

Det kan liknas vid hur bannerannonser på sajter fungerar. Olika budskap kan skjutas ut mot olika besökare, vid olika tidpunkter.

För det tar man bra betalt. Av varje 100-lapp som annonsörerna betalar för exponering går 50 kronor till Acast, som också agerar säljbolag.

Nu tar Acast ytterligare ett kliv i sin utveckling.

På en extra bolagsstämma den 25 augusti beslutade Acast att byta bolagsform, från ett privat till ett publikt aktiebolag.

Det öppnar för nya möjligheter. För de företag som har planer på att börsnoteras är bytet av bolagsform ett steg på vägen.

Karl Rosander vill inte kommentera rykten om en eventuell börsnotering, men säger till Breakit att det inte är något som planeras ”i närtid”.

Enligt honom är draget att göra Acast till ett publikt bolag en del av en kommande kapitalanskaffning.

”Det finns vissa fonder som inte får investera i privata aktiebolag. Givetvis betyder det här att vi närmar oss en kapitalanskaffning, och som vi tidigare sagt kommer denna att ske innan årets slut”, säger Karl Rosander till Breakit.

Hittills har bolaget tagit in knappt 130 miljoner i riskkapital. Under 2016 ökade omsättningen med 200 procent till 49,8 miljoner kronor. Resultatet skrevs till minus 52,6 miljoner kronor.

Strategin är även framöver finansiera Acasts expansion med riskkapital. Att Acast blir ett publikt bolag också för möjligheten att ge ut en företagsobligation, vilket Klarna gjorde tidigare i år.

Karl Rosander vill inte gå in på detaljer om den kommande kapitalanskaffningen, men enligt uppgift till Breakit ska investerare ha kontaktats med en aggressiv värdering.

Enligt våra beräkningar vid den senaste nyemissionen, som riktade sig till den befintliga ägargruppen och stängdes hösten 2016, låg värderingen då på 300 miljoner kronor.

Karl Rosander äger i dagsläget drygt fem procent av bolaget. Medgrundaren Måns Ulvestam äger drygt 6 procent. Läs en längre intervju med den citatvänliga doun här

De äger Acast

1. Moor Capital: 378.522 (24,5%)

2. Bonnier Growth Media: 326.935 (21,2%)

3. Alfvén & Didrikson: 282.673 (18,3%)

4. Inbox Capital: 175.697 (11,4%)

5. Måns Ulvestam: 93.494 (6,1%)

6. Carl Rosander: 78.054 (5,1%)

7. Johan Billgren: 61.592 (4,0%)

8. Lucci AB: 33512 (2,2%)

9. Gomo AB: 30.842 (2,0%)

10. Libertus Mediautveckling: 30.842 (2,0%)

11. Pragmatec: 26.777 (1,7%)

12. Covest AB: 23.256 (1,5%)

Publikt vs privat AB – så funkar det

Privata aktiebolag

• De flesta aktiebolag i Sverige är så kallade privata aktiebolag. Det gäller exempelvis Breakit, som hos Bolagsverket går under det något hemliga namnet Lundell & Aronsson Media AB.

• Ett privat aktiebolag får inte sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner genom annonsering. Det är inte heller tillåtet att på annat sätt erbjuda fler än 200 personer rätt att teckna aktier eller värdepapper.

Publika aktiebolag

• Ett publikt aktiebolag är ett företag som erbjuder aktier på den öppna marknaden. Det innebär att företaget kan annonsera om eller på annat sätt uppmärksamma omvärlden om möjligheten att köpa eller teckna aktier i företaget.

• Bara publika aktiebolag får handla med aktier på en svensk eller utländsk börs eller någon annan organiserad marknadsplats.

Läs mer