Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Storägaren slaktar värderingen på Urb-it inför börsnoteringen

Artikel bild

Leveranstjänsten Urb-it är på väg mot börsen. Samtidigt sjunker värdet på bolaget kraftigt, kan Breakit berätta. "Vi vill vara helt säkra på att komma till aktiemarknaden med en värdering som skall te sig ytterligt attraktiv", skriver storägaren Lage Jonason i ett mejl.

Olle Aronsson

Olle Aronsson

olle@breakit.se

Medgrundare

Det är nu över två år sedan som budtjänsten Urb-it drog i gång med en ambition om att göra det möjligt för vilken fysisk butik som helst att komma i gång med e-handel– genom att fixa leveranser på en timma i europeiska storstäder.

Sedan dess har bolaget investerat tungt i att få fler att använda tjänsten – utan att den har fått något bredare genomslag hos konsumenterna. Därför kom det som en överraskning i den svenska techindustrin när företagets storägare Lage Jonason nyligen meddelade att han vill börsnotera Urb-it.

Än så länge är bolaget dock inte noterat på någon publik handelplats, och Urb-it är därmed beroende av riskkapital från den privata marknaden.

Nu får bolaget in ytterligare 18 miljoner i sådant riskkapital, enligt dokument som Breakit har tagit del av. Bakgrunden till kapitalanskaffningen är följande: Urb-it har tidigare lånat totalt 54 miljoner kronor, varav 46 miljoner från Lage Jonason, genom så kallade konvertibler. Eftersom företaget behöver få in mer pengar i kassan, för att kunna leva vidare och expandera, väljer nu storägaren att konvertera 18 miljoner av de 46 miljoner han lånat ut till aktier.

Det mest uppseendeväckande är dock inte själva kapitalanskaffningen – utan till vilken värdering den sker. Lage Jonason väljer i praktiken att sänka värderingen på företaget där han är storägare, eftersom han vill attrahera fler nya investerare vid börsnoteringen.

"Som framgår av det nu aktuella kvittningsbeslutet är emissionskursen denna gång 170.000 kr per aktie att jämföra med den senaste emissionskursen 425.000 kr per aktie. Samma aktievärdering kommer att användas vid noteringen. Skälet till sänkningen av pre-cap valuation är att vi vill vara helt säkra på att komma till aktiemarknaden med en värdering som skall te sig ytterligt attraktiv i förhållande till faktorer som marknadens förändring", skriver Lage Jonason i ett mejl till Breakit.

Värderingen på hela bolaget var vid förra kapitalanskaffningen 425 miljoner kronor. Den sänks nu till 188 miljoner – en nedgång med 56 procent.

“Urb-it är efter tre år inne i en mycket gynnsam utvecklingsfas med kraftigt ökande anslutning av retailers i Paris, London och Stockholm. Fram till idag har närmare 140 miljoner kronor använts i Urb-it. Huvuddelen av dessa medel har använts för att bygga en plattform, som – vid full tillämpning – har möjlighet att förändra detaljhandeln radikalt. Av förklarliga skäl måste företaget finansieras med i huvudsak eget kapital fram till dess att vi visar vinst”, skriver Lage Jonason i mejlet.

Enligt Breakits källor har Urb-it tidigare fått "nej tack" som svar av flera tunga svenska riskkapitalbolag.

Läs mer