Sök

Nytt nätverk för edtech ska få branschen att lyfta i Sverige

Edtech SwedenSwedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen blir vd på Swedish Edtech Industrys. Foto: Press

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Nu får bolagen och investerarna som vill digitalisera skolan en egen branschorganisation.

Nyligen släpptes en rapport om den svenska edtechbranschen, det vill säga de aktörer som jobbar med innovationer inom utbildning. I den intervjuades en rad startups och investerare och en av slutsatserna blev att det är en trögrörlig marknad i Sverige.

Dessutom saknade många av dem som intervjuats i rapporten ett ekosystem för branschen. Det saknas helt enkelt hubbar, inkubatorer och acceleratorsprogram - något som gör det svårare för investerare att hitta bolagen, konstaterades.

Som en effekt av det lanseras idag Swedish Edtech Industry, ett nätverk för alla i branschen, som ska driva frågor som rör "digitaliseringen av det svenska utbildningssystemet".

Jannie Jeppesen blir vd för den nya organisationen. Hon har en bakgrund både som lärare, rektor samt som affärsutvecklingschef på rektorsakademien, och menar att svensk edtech har momentum just nu.

“Det har saknats ett forum för att bygga ett starkt nätverk mellan etablerade bolag, startups, investerare och utbildningssektorn. Det här initiativet är precis vad som behövs. Vi vet att en framgångsfaktor för innovation och tillväxt i nya branscher är just starka nätverk både nationellt och internationellt”, säger hon.

Redan innan lanseringen hade 35 aktörer anslutit sig till föreningen, som drivs ideellt och finansieras av medlemsavgifter. Bland annat Digiexam, Digilär, Schoolido och Bonnier Education.

Läs gärna Breakits artikel från augusti om hur ökad konkurrens, i kombination med trögrörlighet på marknaden, har lett till nedåtrundor och ouppnådda mål bland flera svenska edtechbolag.

 

Läs mer