Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Krisande Nakd tappar i omsättningen – men förlusten minskar

Artikel bild

Klädbolaget Nakd lägger korten på bordet för det gångna året – som visar att e-handlaren tappar i omsättning och minskar förlusten.

Åsa Johansson

Åsa Johansson

asa@breakit.se

Reporter

Klädbolaget Nakd har genomgått en kris den senaste tiden. I slutet av oktober förra året meddelandet att e-handlaren behövde spara 150 miljoner kronor. Ett sparpaket lanserades och närmare 30 procent av personalen blev av med sina jobb.

I början av året i år kom nästa besked från det krisande bolaget, som då räddades av en storägare och säkrade 170 miljoner kronor, varav en del var kapital och en del var lån.

Nu kan Breakit berätta hur det gick för e-handlaren under 2023.

Omsättningen landade lite mer än 2 miljarder kronor, med ett minusresultat på 311 miljoner kronor. Det kan jämföras med året innan, då omsättningen uppgick till 2,3 miljarder kronor, med ett minusresultat på 581 miljoner kronor. Bolaget tappade alltså i omsättningen, men gör en mindre förlust. 

Ett omfattande omställningsprogrammet initierades i slutet av året, med fokus på att reducera bolagets operativa kostnader, som i sin tur ska säkerställa operativ lönsamhet och positivt kassaflöde, enligt bokslutet.  

Nakd har visat kraftiga förbättringar både i resultaträkning och det operativa kassaflödet och ytterligare förbättringar kommer fortsätta levereras enligt bolagets prognoser, heter det vidare. 

Den finansieringsplan som genomförts i slutet av förra året, som nämndes ovan, sträcker bolagets finansiella position och bidrar till fortsatt utveckling av affärsplanen. 

“Allt det här sammantaget, i kombination med tillgänglig likviditet vid avlämnandet av den här årsredovisningen, resulterar i att styrelsen gör bedömningen att det finns förutsättningar för fortsatt drift av bolaget. Vid sidan av diskussionerna med långivaren fortgår fortfarande dialoger med ytterligare parter för att stärka finansieringen av bolaget.”

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Läs mer