Sök

DEBATT

MARTIN KÄLLSTRÖM: Fackets konflikt med Tesla är ett svek mot den svenska modellen

KlarnaTeslaKollektivavtal

Martin Källström, entreprenör. Foto: Privat/TT/Montage

Breakit

Breakit

Kampanjen facken driver mot Tesla är inte solidarisk och jag hoppas att det långsiktiga resultatet blir en rejäl modernisering av kollektivavtal och fackets roll i samhället som helhet. Fackförbunden spelar en viktig roll i samhället och den här konflikten kanske blir en välbehövlig omskakning för att de ska följa med i hur samhället förändras.

Der skriver entreprenören Martin Källström i en debattartikel.

Uppväxt med vänsterideal genom modersmjölken vill jag stå upp för ett samhälle som ger alla så likvärdiga förutsättningar det går. Jag tror på ett starkt socialt skyddsnät i kombination med frihet för individen att skapa sitt eget sätt att leva.

Som entreprenör har de värderingarna alltid styrt mitt sätt att bygga företagskultur och utforma anställningsvillkor för dem jag anställer. Facket har spelat en viktig roll både för mig och mina anställda. Eftersom jag på riktigt utgått från att skapa så bra anställningsvillkor som möjligt och juste behandling har jag genom alla år fått väldigt bra bemötande i alla kontakter med facket. Jag har aktivt uppmanat anställda i mina företag att vara medlemmar i facket därför att de ger en stödstruktur som gör det lättare både att driva företag och att vara anställd.

Twingly var det första företaget där jag anställde på riktigt, vi växte till 12 anställda under min tid där. Inte så många kanske, men det var ändå naturligt för mig att undersöka det bästa sättet att använda kollektivavtal som grund för anställningar redan när vi växte till 6-8 personer. Men inte ens med de bästa intentioner gick det att motivera att införa kollektivavtal.

Kollektivavtalen behöver moderniseras för att fortsätta vara ett bra verktyg

Det var enormt tråkigt att inse på hur många sätt jag skulle vara tvungen att försaka mina egna värderingar och mitt sätt att bygga en positiv företagskultur där människor får växa. Klarna har precis fattat beslut om att införa kollektivavtal medan till exempel Avanza, som vinner priser för bästa arbetsgivare, inte ser att kollektivavtal hade förbättrat deras förutsättningar. Bättre förutsättningar ger fler arbetstillfällen och en bättre arbetsmarknad. Det är tydligt att kollektivavtalen behöver moderniseras för att fortsätta vara ett bra verktyg.

Kostnaderna för att införa kollektivavtal är också ett hinder

De rena kostnaderna för att införa kollektivavtal är också ett hinder. I ett kunskapsdrivet företag är lönerna den största kostnaden och det finns bara en given mängd pengar att tillgå. De direkta kostnaderna för Twingly hade varit 60.000 kr per år, vilket inneburit 8-10.000 kr mindre i lönebudget per anställd och per år vid den tiden.

Med mina erfarenheter och värderingar som kontext känner jag mig sviken av fackförbunden när de driver en så hårdhänt konflikt mot Tesla. Det finns liten förankring hos Teslas anställda och bara ett fåtal strejkar. De anställda som visar sitt ställningstagande genom att fortsätta jobba blir förlöjligade, hotade och pressade. Säkert har Tesla råd med kostnaderna för kollektivavtal, och de har också råd med jurister som kan räkna ut hur man inom ramen för kollektivavtal kan erbjuda de anställda liknande villkor. Men precis som Avanza måste Tesla också få frihet att välja.

Jag känner mig sviken av fackförbunden när de driver en så hårdhänt konflikt mot Tesla

Jag ser ingen solidaritet för arbetaren från facket, jag ser en toppstyrning där medlemmarna får besked om hur de ska tycka och tänka. Det är ett maktmissbruk som jag inte kan stå för och för mig är det en förolämpning att kalla det solidaritet. När solidaritet råder får individen känna sig sedd och hörd och stöttad. Kampanjen facken driver mot Tesla är inte solidarisk och jag hoppas att det långsiktiga resultatet blir en rejäl modernisering av kollektivavtal och fackets roll i samhället som helhet. Fackförbunden spelar en viktig roll i samhället och den här konflikten kanske blir en välbehövlig omskakning för att de ska följa med i hur samhället förändras.

Därför väljer jag att vara kvar som medlem i facket tills vidare. Jag vill stötta deras arbete i positiv riktning. Ett fackförbund som förtjänar mitt förtroende behöver stå för förnyelse och framåtanda. I konflikter förhärdas perspektiven men jag har tillit till att polariseringen mildras när konflikten är över och att det också kommer positiva förändringar som resultat. Tids nog.

MARTIN KÄLLSTRÖM, Entreprenör och fackligt ansluten 

Läs mer