Sök

Unik enkät: 3 av 4 techgrundare drabbade av psykisk ohälsa – "kniven mot strupen hela tiden"

Breakitinteensam

Julia Lundin

Julia Lundin

Reporter

För bara två år sedan hyllades entreprenörerna och riskkapitalet regnade över deras bolag. Nu är den mentala pressen stenhård på grundarna bakom Sveriges hajpade techbolag. Pengakranen har stängts – och vissa hotas av konkurs.

I en unik rapport från Breakit vittnar 3 av 4 om att de har mått psykiskt dåligt på jobbet – bland annat till följd av arbetsbelastning och kapitalanskaffning.

”Allt kändes som ett svart hål – som att det inte fanns någon väg ur situationen”, berättar en grundare.

Med årets största redaktionella satsning #inteensam vill vi hjälpa i dessa utmanande tider.

Ta del av vår stora undersökning genom interaktiv grafik.

Det är tufft därute nu.

Varselvågen bryter fram, kostnadsbesparingar måste göras och flera tvingas kasta in handduken och går i konkurs.

Pressen att ta in kapital är nära outhärdlig. Det ska genomföras samtidigt som du presterar i det operativa under långa, krävande dagar – och dessutom försöker ha någon form av privatliv tillsammans med familj och vänner.

Vad få pratar om är hur det påverkar den mentala hälsan. Hur ensamt det faktiskt är att gå igenom svårigheterna som grundare och hur det påverkar en i det långa loppet.

Voi-grundaren Fredrik Hjelm och Memmo-grundaren Tobias Bengtsdahl öppnade upp i våras.

Det är viktigt att avstigmatisera frågor om psykisk hälsa och ohälsa”, sa Tobias Bengtsdahl då.

Nu känner vi på Breakit att vi inte längre bara kan stå vid sidlinjen och rapportera – det är faktiskt dags att göra något. 

Därför drar vi nu igång årets största redaktionella satsning: #inteensam.

Den handlar om att stötta bolagsgrundare i en tid när utmaningarna sköljer över en.

Låt oss berätta hur vi tänker:

 • De flesta människor i samhället har det ändå rätt bra trots sämre konjunktur. Men för entreprenörer i riskkapitalbackade startups har det på bara två år blivit extremt mycket tuffare.
   

 • Vi tror att vi på Breakit har ett ansvar att även belysa entreprenörslivets baksidor.
   

 • Vi tror att konkurser och misslyckanden också ger otroligt värdefulla erfarenheter när man ska starta nästa bolag. Det är på sitt sätt en merit.

Vi har varit i kontakt med hundratals kämpande entreprenörer som beskriver sin situation som otroligt ensam, ohållbar och i vissa fall desperat. De får inte in något nytt kapital och de känner en extremt hård press kring hur de nu ska driva bolaget framåt. Dessutom går det mentala måendet ut över privatliv och familj.

Vi vill med satsningen #inteensam ge vägledning, tips och pepp till alla som har det svårt – och samtidigt uppmana folk i branschen att dela med sig av sina utmaningar och stötta varandra.

Vårt mål? Att entreprenörerna ska känna sig mindre ensamma och finna tröst i att andra faktiskt går igenom eller har gått igenom samma sak.

LÄS MER: Över 100 svenska techledare om sina värsta stunder: “Totalt mörker” (här är deras bästa tips för att orka)

Våra stora enkät: problemet är utbrett

Startskottet för vår satsning är en stor grundarenkät som vi har skickat ut till vår läsarkrets. I enkäten har vi ställt nio frågor för att få en bild av hur det mentala måendet ser ut hos landets techentreprenörer.

När vi går igenom svaren är det ingen tvekan om att det är ett utmanande läge. Det är tung läsning och det blir tydligt vilken enorm psykisk påfrestning det är att tvingas genomgå vissa typer av förändringar.

 • 3 av 4 grundare har mått dåligt på jobbet.

 • Arbetsbelastning och kapitalanskaffning är de främsta orsakerna.

 • 2 av 5 säger att de har sökt hjälpt för sitt mående.

En person sätter ord på sina känslor:

“Allt kändes som ett svart hål. Som att det inte fanns någon väg ut ur situationen. Hur mycket jobb som helst och ‘bajsmackor’ som dök upp på löpande band. Vissa morgnar ville jag helst bara dra täcket över huvudet och skita i att gå upp och låta någon annan lösa allt.”

Breakits undersökning bekräftas av en liknande från Startup Snapshot där 400 startup-grundare deltog. 72 procent av grundarna svarade att lanseringen av deras företag har haft en negativ inverkan på deras mentala hälsa. Mindre än 20 procent har vågat vara öppna med sin stress eller ångest.

Flera i Breakits enkät vittnar om ångestpåslag som orsakar sömnbrist. Även att det är väldigt ensamt och mörkt.

Att dessutom balansera jobbet med familjen ser många nästan som en omöjlighet.

“Jag har försummat mina närmsta, inklusive sambo och familj”, säger en av techledarna.

Ta del av hela undersökningen i grafiken nedan.

175 personer har svarat på enkäten. Bland de svaranden är 73,1 procent grundare, 21,7 procent arbetar som högre chefer och 5,1 procent har andra roller.

 

 

FAKTA: Inte ensam

Nu lanserar Breakit #inteensam – vår största redaktionella satsning 2023.
Med utgångspunkt i det nya svårare marknadsläget för techbolag vill vi:
 

 • Berätta om baksidan med att driva företag – hur tufft det kan vara
   
 • Ge vägledning, tips och pepp till alla som har det svårt
   
 • Uppmana folk i branschen att dela med sig av sina utmaningar och stötta varandra.
   
 • Dela gärna mig dig av dina egna erfarenheter under hashtaggen #inteensam – i sociala medier
   

Här hittar du alla artiklar: #inteensam 

Läs mer