Sök

Vässla kan inte betala skulderna – går in i rekonstruktion

VässlaFordon

Rickard Bröms, Vässla

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Elfordonsbolaget Vässla är nere för räkning.

Bolaget lider av likviditetsbrist och går nu i en rekonstruktionsprocess.

Elcykel- och elmopedsbolaget Vässla har under det senaste året kämpat på flera fronter. Bolaget har i jakten på lönsamhet sagt upp en stor del av personalstyrkan och har, enligt flera källor till Breakit, gjort stora ansträngningar för att få in nytt kapital. Det senare resulterade i en mindre bryggrunda kring årsskiftet

Men det har inte räckt. 

Vässla kan inte betala sina skulder och ber nu om respit. I torsdags förra veckan godkändes bolagets rekonstruktionsansökan i Stockholms tingsrätt. 

“Bolagets betalningssvårigheter grundar sig i det nya marknadsläget. Tillgången av riskkapital har drastiskt försvårats under hösten 2022 och försvårats ytterligare under början av 2023 i takt med höjda marknadsräntor”, skriver Vässla i sin rekonstruktionsansökan. 

Vässla växte med cirka 20 procent under 2022 och omsatte omkring 48 miljoner kronor. Samtidigt uppgick förlusten till 75 miljoner kronor (en ökning från -59 föregående år).               

“Det senaste årets pressade lönsamhet har medfört att bolagets likviditet nu är mycket ansträngd. Vidare har bolaget under det senaste året ådragit sig en skuldbörda som inte kommer kunna hanteras på ett tryggt sätt utan att genomföra en företagsrekonstruktion”, skriver bolaget i samband med rekonstruktionen.     

Roten till förlusterna    

Rickard Bröms, som är vd, kläckte idén till Vässlas första elmoped 2017 när han satt fast i Stockholms innerstadstrafik. Sedan dess har bolaget sålt cirka 5000 fordon enligt rekonstruktionsansökan. När det gick bra i Sverige inleddes en expansion utomlands och bolaget har dotterbolag i Spanien, Belgien, Tyskland, Frankrike och USA. 

"Internationaliseringen har varit mycket kostsam och förlusttyngd, vilket resulterat i att bolaget i Sverige fått hantera de uppkomna förlusterna och brist på likviditet genom koncernbidrag och krediter, vilket dränerat bolagets kassa och är en bidragande orsak till den akuta ilikviditet som nu uppstått”. 

Vässla, som har 25 anställda, har i samband med rekonstruktionen tagit fram en ny affärsplan. Denna “fokuserar nu på att bromsa tillväxten för att säkerställa att lönsamhet snabbt uppnås”. 

Högst i Vässlas ägarlista hittas Magnus Gottås som tidigare var styrelseordförande i bolaget och som nu jobbar för den brittiska techinvesteraren Tenzing. Han äger nästan 11 procent av aktierna via bolaget Occidentact, enligt ägardatatjänsten Holdings ägarförteckning. 

Därefter kommer Anders Pettersson (tidigare vd för Hildings Anders och Thule) med 9,8 procent av aktierna. Evolution-grundaren Fredrik Österberg har runt 7 procent medan H&M-storägaren Karl-Johan Perssons investmentbolag Philian sitter på 5,5 procent. Grundaren Rickard Bröms äger lite mer än 4 procent. Totalt har bolaget cirka 130 ägare och sammantaget har de skjutit till runt 150 miljoner kronor i riskkapital sedan bolaget grundades. 

Företagsrekonstruktion är ett så kallat insolvensförfarande och innebär att företaget skyddas mot konkurs och utmätning för att få en möjlighet till nystart. Samtidigt måste bolagets fordringsägare (de som bolaget har skulder till) godkänna den rekonstruktionsplan som läggs fram. En sådan plan innehåller nästan alltid ett förslag om nedskrivningar av skulderna. 

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget. En företagsrekonstruktion kan pågå under högst ett år. 

Petter Vaeren på advokatbyrån 7Wise har utsetts till rekonstruktör. Borgenärssammanträde hålls den 7 juli.

LÄS MER: Hemliga detaljerna – här är Vässlas nya plan för att ta sig ur krisen​

Läs mer