Sök

Kraven mot Footway hopar sig hos Kronofogden – “Oroväckande”

Footwaye-handelBreakit

Daniel Mühlbach, vd Footway. Foto: Press/Montage

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

E-handelskoncernen Footway verkar ha riktigt ont om pengar – igen.

Hos Kronofogden finns nu 18 pågående ärenden om betalningsföreläggande riktade mot det börsnoterade bolaget. Kraven kommer från flera leverantörer och uppgår sammantaget till många miljoner.

“Jag känner mig inte oroad över det faktiskt”, säger bolagets vd Daniel Mühlbach.

E-handelsgruppen Footways ansträngda likviditet påverkar nu bolagets leverantörer i allra högsta grad.

När Breakit kontaktade Kronofogden på tisdagen den här veckan fanns det sammantaget ett drygt dussin pågående ärenden om betalningsförelägganden (se fotnot nedan) riktade mot bolaget. Ett par dagar senare har det kommit ytterligare ansökningar till Kronofogden och antalet ärenden har vuxit till 18 stycken.

Merparten av ansökningar om betalningsföreläggande handlar om belopp på ett eller flera hundra tusen, medan vissa ligger kring 1 miljon kronor, samtidigt finns det enstaka på 2-3 miljoner kronor. Totalt handlar det om krav på minst 11 miljoner kronor (två av ärendena är så färska att handläggarna på Kronofogden inte kan se beloppen).

Bland fordringsägarna hittas etablerade och välkända bolagsnamn som Björn Borg och Kavat.

Kommunikationsbehov

När Breakit får tag på Footways vd Daniel Mühlbach befinner han sig i Alperna på semester. Han låter förvånad när han får höra att det finns 18 pågående ärenden om betalningsförelägganden riktade mot bolaget och säger han vill “verifiera” den uppgiften.

Han hänvisar till att Footway i den senaste rapporten berättat hur bolaget ska minska sitt varulager och på sätt hantera kassaflödet och likviditet.

“Vi har en bra plan och vi följer den planen, och vi har en nära dialog med alla parter, alltså långivare, leverantörer och andra intressenter. Jag känner mig inte oroad över det faktiskt”, säger Footways vd.

Han säger att Footway har en “supertajt” dialog med alla leverantörer som bolaget jobbar med.

Det är en beskrivning som står i skarp kontrast till vad två av de berörda leverantörerna uppger för Breakit. Leverantörerna, som uttalar sig mot löfte om anonymitet, är kritiska mot Footway och bolagets agerande, och då särskilt kring den bristande dialogen.

“Footway har släpat lite med betalningarna under de åtta senaste månaderna. Vi har skickat kraven på inkasso och då har de betalat. Men nu hjälpte inte det, så då körde vi hela vägen till Kronofogden. Det är oroväckande att de inte betalar", säger den första leverantören.

Den här leverantören har försökt komma i kontakt med Footway för att höra vad status är, men inte fått någon återkoppling alls. Därför har företaget inte sett någon annan utväg än att koppla in en myndighet för att få hjälp med att få in det aktuella beloppet.

“Jag kommer inte ens ihåg när vi gjorde detta sist. Jag tror inte vi har kopplat in Kronofogden någon gång för någon kund under de senaste tio åren”, säger vd:n för leverantören.

En annan leverantör med en stor fordran på Footway säger också att det är extremt ovanligt att de behöver koppla in Kronofogden. Den andra leverantören instämmer också i kritiken och kallar Footway ett ”konstigt” bolag eftersom det i egenskap av leverantör knappt går att få kontakt med någon där.

”Ringer man så svarar de inte, man får vara glad om får ett mejl av dem”, säger vd:n för den andra leverantören. 

Footways vd Daniel Mülbach säger han blir “väldigt förvånad” när han får höra kritiken om att det knappt går att få tag i bolaget. Han uppmanar leverantörer som har liknande upplevelser att höra av sig direkt till honom. 

Tomt i kassakistan? 

Footway, som numera driver e-handel i flera olika sektorer och under ett dussin butiksnamn (däribland Stayhard, Belapadel, Netlens och Caliroots), tog in 127 miljoner kronor i april 2022 via en emission som inte fulltecknades. 

Men de pengarna gick snabbt åt.

Vid årsskiftet fanns det enligt den senaste rapporten bara bara 6 miljoner kronor kvar i likvida medel. Footways vd Daniel Mühlbach hade en “tydlig plan” för att förbättra likviditeten:

“Planen innebär bland annat att accelerera försäljningen av produkter inlevererade under 2021 eller tidigare genom att sälja ut dessa via bolagets outlet Brandosa.com. Planen väntas minska kapitalbindning i lager och förbättra bolagets likviditet med 100-150 msek under 2023”, skrev bolaget i rapporten i början februari.

Daniel Mühlbach betonar att bolaget följer den planen, men säger också att “det kommer att vara ganska tufft en period framåt” och första kvartalet är den likviditetsmässigt tuffaste perioden för bolaget.

Att Footway hade 6 miljoner i kassan vid årsskiftet, och nu krav på ungefär dubbelt så mycket hos Kronofogden, kan ses mot bakgrund av att bolaget under det förra första kvartalet, alltså januari-mars 2022, hade ett kassaflöde från löpande verksamheten på -67 miljoner kronor.

För några veckor sedan ställde Breakit en fråga till Footways vd om hur han såg på risken för att bolaget skulle tvingas ta in ytterligare kapital från ägarna eller andra investerare under 2023.

“Nej, det är inget vi räknar med att göra. Vi har mycket som är bundet i vårt lager som vi frigör nu genom vår outlet och som vi då omvandlar till kassa”, sa han då.

Även på torsdagen tonar han ned den risken.

“Vi följer den planen som vi har och det har även gått bättre än den planen som det ser ut just nu”, säger han och framhåller särskilt att försäljningen via outletsajten Brandosa gått bra under de senaste veckorna. 

Fotnot: En fordringsägare kan ansöka om hjälp hos Kronofogdemyndigheten för att få betalt. Då uppstår ett betalningsföreläggande som delges det aktuella bolaget. Om bolaget inte bestrider kommer kronofogdemyndigheten fastställa yrkandet i ett “utslag”, ett slags bevis om att kravet är korrekt. I ett eventuellt nästa steg kan Kronofogden börja undersöka vilka tillgångar det finns i bolaget det riktas krav mot och därefter inleda en utmätning.

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Läs mer