Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Kris i Sushi Yama – tvingas ansöka om rekonstruktion

Sargon och Ninos George, grundare Sushi Yama. Foto: Press

Sushi Yama har hamnat i ekonomisk knipa och tvingas till rekonstruktion för att vända verksamheten. Bakom bolaget står de två bröderna Sargon och Ninos George, och riskkapitalbolaget Litorina.


Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Den svenska sushi-jätten Sushi Yama startades redan 2008 av bröderna Sargon och Ninos George. Sedan dess har kedjan vuxit snabbt och omfattar idag 63 restauranger och omkring 400 anställda över hela Sverige. För två år sedan klev också riskkapitalbolaget Litorina in som ny huvudägare i koncernen, där de idag sitter på 56 procent av aktierna, samtidigt som grundarna fortfarande äger 40 procent av Sushi Yama. 

När Breakit intervjuade grundarna i samband med att de nya starka ägarna klev in berättade de om planerna om att bygga ett miljardbolag.

“Det är planen på fem eller kanske sex års sikt. Vi kommer att börja snegla på andra marknader i slutet av året och räknar med att gå in i Finland, Norge och Danmark de närmaste åren”, sa Sargon George till Breakit 2020.

Hela kedjan i knipa

Men nu har kedjan drabbats av ekonomiska problem. Under tisdagen förra veckan ansökte bolagen i Sushi Yama-koncernen om företagsrekonstruktion eftersom de snart inte längre kommer att ha någon möjlighet att betala sina skulder. Det framgår av handlingar som har skickats in till Tingsrätten i Stockholm

När Breakit når Sushi Yamas PR- och varumärkeschef Danny Barsoum bekräftar han att rekonstruktionen gäller samtliga Sushi Yama-restauranger. Men hänvisar till mejlkontakt för att kunna besvara ytterligare frågor om rekonstruktionen. 

Enligt handlingar som Breakit har tagit del av gäller rekonstruktionen de två systerbolagen Sushi Yama AB och Sushi Centralen AB, liksom moderbolaget Totoina holding och koncernmoderbolaget Sushi Yama Group AB. 

Majoriteten av restaurangerna i koncernen ligger idag under bolaget Sushi Centralen, samtidigt som Sushi Yama AB:s huvudsakliga verksamhet är att hyra ut lokaler till restaurangerna i Sushi Centralen.

Därmed hänvisar bolagen i sina rekonstruktionsansökningar också till Sushi Centralens verksamhet som avgörande.

Tingsrätten avslog först ansökan med hänvisning till att bolaget inte presenterat tillräckliga omständigheter som talade för att bolagets livskraft kunde säkras och därmed kunde inte heller övriga koncernbolags ansökningar godkännas.

Överklagade till hovrätten

Men efter ett överklagande till hovrätten har rekonstruktionen nu godkänts i åtminstone de två operativa dotterbolagen, enligt de handlingarna som Breakit har fått tillgång till.

I rekonstruktionsansökan hänvisar Sushi Yama till flera orsaker bakom problemen. Sushi Centralen lyfter bland annat fram pandemins olika vågor, där de i ansökan skriver att det förvisso är för tidigt att dra några slutsatser av pandemin men också att strategin med restauranger i centrala och kontorstäta delar av städer och köpcentrum inte längre är lika framgångsrik.

"En stor faktor är att över 50 procent av våra restauranger återfinns i köpcentrum eller i citylägen, vilket innan pandemin var ett framgångskoncept. Dessa har berörts signifikant av restriktioner, minskade gästflöden, förändrat gästbeteende och arbete hemifrån", skriver medgrundaren Sargon George senare till Breakit.

Han förklarar också att det finns lönsamhet i de flesta av koncernens restauranger. Men att pandemi och andra yttre faktorer blev för svåra att hantera.

"En majoritet av våra 63 restauranger är lönsamma och vi har en underliggande mycket väl utvecklad verksamhet, fram till nuvarande ekonomiska svårigheter har vi i princip sedan bildandet genererat vinst", säger han och fortsätter.

"Rekonstruktionen genomförs som en effekt av de ekonomiska problem som vi har drabbats av med anledning av bland annat Covid-19-pandemin och på toppen av det de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina med effekter på samhällsekonomin samt förändrade konsumtionsmönster- och vanor."

Varm sommar och inflation har varit dåligt för Sushi Yama

Även inflationstakten och en varm sommar 2022 lyfts fram som ytterligare orsaker som har påverkat verksamheten negativt.

Koncernen förväntar sig att kunna ta sig ut den ekonomiska krisen med en underliggande god verksamhet. Under rekonstruktionen vill Sushi Yama fortsätta bedriva sin verksamhet och åtgärder som har eller ska vidtas innefattar stängda restauranger och nedskärningar i personal. 

“Fram till ovan beskrivna ekonomiska svårigheter har bolaget i princip sedan bildandet genererat vinst och fram till nu har bolaget huvudsakligen kunnat betala sina skulder vartefter de har förfallit”, går det att läsa i rekonstruktionsansökan för Sushi Centralen.

Sargon George säger att majoriteten av restaurangerna idag antingen har en hög lönsamhet eller förväntat tillräcklig lönsamhet.

"Rekonstruktionsplanens huvudsakliga syfte är att få tid och utrymme för att skapa lönsamhet för hela verksamheten, med såväl finansiella som operationella rekonstruktionsåtgärder och hantera de restauranger som är olönsamma idag."

Enligt rekonstruktören Lars-Henrik Andersson kommer det antagligen att stängas ytterligare restauranger framöver. Han menar också att förutsättningarna framåt är goda.

"Kärnan i verksamheten är lönsam, det gäller att komma tillbaka till den kärnan", säger han.

Under 2021 omsatte Sushi Yama-koncernen 226,9 miljoner kronor med resultat på minus 82,4 miljoner kronor.

Lars-Henrik Andersson bedömer att det idag finns skulder till leverantörer på omkring 60 miljoner kronor. Totalt ska skulderna uppgå till omkring 160-170 miljoner kronor, liksom ett skatteanstånd på cirka 25 miljoner.

Riskkapitalbolaget Litorina är idag inte bara majoritetsägare i Sushi Yama utan också i bland annat hamburgerkedjan Brödernas och i e-handlaren Care of Carl.

MISSA INGET! Ladda ner Breakits app (för ett maxat snabbt flöde)

Läs mer