Sök

Vässla väljer cykeln framför moppen – men omställningen kostar: “Bättre förutsättningar”

VässlaTransportFordon

Rickard Bröms, vd och grundare av Vessla. Foto: Pressbild.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Så gick det för de svenska elmopederna och elcyklarna från Vässla i fjol.

Svenska Vässla blev först kända för sina elektriska mopeder som lanserades under namnet Vessla 2017 (men när Vespa fick nys om namnet var det bara att byta). Som Vässla har bolaget senare även lanserat små elcyklar utan trampor.

Sedan förra året är det elcyklar på abonnemang som är det huvudsakliga fokuset snarare än den egna e-handeln – där bolaget alltså fortfarande säljer elmopeder. Något som bolaget själva lyfter fram som en resurskrävande förändring i sin årsredovisning.

“Kortsiktigt blir givetvis bolagets resultat lidande men på längre sikt kommer vi att ha bättre förutsättningar att växa verksamheten och uppnå ett förbättrat resultat”, går det att läsa. 

Konsekvenserna av omställningen visar sig mycket riktigt även på resultatraden.

Under 2021 visar Vässla upp en förlust på drygt 59 miljoner kronor. Det kan jämföras med minusresultatet på 17,8 miljoner kronor året innan. Samtidigt har omsättningen ökat från 26 miljoner kronor till 35 miljoner kronor.

För att finansiera omställningen tog Vässla förra året in 87,5 miljoner kronor, med en uppföljande runda på 35 miljoner kronor i maj i år. 

Vässlas förhoppning för framtiden är också stora:

“Micromobility (ord som beskriver olika trafiklösningar centrerade runt lätta fordon) är en väldigt enkel lösning på ett extremt komplicerat problem. Städer och beslutsfattare börjar inse detta nu. Exempelvis har Paris tagit bort 10.000 p-platser samt investerat enorma belopp i infrastruktur som underlättar för micromobility. På sikt kommer flera städer i EU att begränsa bilars närvaro i innerstäder betänkligt. Vi står inför en 10-15 årsperiod med enorm tillväxt för micromobility. Vi är väldigt tidigt i denna transformation”, skriver bolaget i årsredovisningen.

Antalet anställda i Vässla ökade från 16 till 29 under 2021.

När Breakit pratade med Noa Khamallah i början av april i år berättade han om hur det osäkra omvärldsläget påverkade bolaget på flera sätt. Vilket bland annat resulterat i en prishöjning under våren

“Vi såg fram emot att återhämta oss ekonomiskt efter covid, men allt som händer nu gör det svårare. Vi har dock byggt upp processer som gör att Vässla kan förutse behov oavsett hur situationen utvecklas. Det gäller bara att anpassa sig och vara flexibel nu när det är så osäkert”, sa han då.

Läs mer