Sök

E-handlarna skulle bli mer transparenta – bara ett bolag höll sitt löfte

RidestoreJunkyard

Emil Widhagen

Emil Widhagen

Reporter

Endast 1 av 3 bolag har förbättrat sig sedan granskningen i somras.

Vid det här laget är det väl känt att e-handeln går bättre än någonsin. Pandemin har lett till att en större del av den totala handeln sker digitalt istället för i butiker. 

I samband med att e-handlarna tar allt mer plats har dock villkoren för de som arbetar hos vinstbolagen ifrågasatts. I somras rapporterade vi om att flera av de största e-handlarna inte ville berätta om de anställdas arbetsvillkor. De granskade bolagen var Stronger, Ridestore, Junkyard, Bubbleroom,Ellos Group och NA-KD.

Efter granskningen (som genomfördes av organisationen Fair Action) lovade Junkyard, Ridestore och Stronger att förbättra sina arbetsförhållanden och bli mer öppna med vilka leverantörer som de använder sig av. Fair Action menar att öppenhet med leverantörer är det enda sättet att kontrollera om produktionen går rätt till och ge fackförbund möjlighet att hjälpa till.

Nu visar det sig att det endast är Junkyard som har hållit löftet att förbättra sig 2021. Ridestore uppger att det är på gång medan Stronger har ångrat det de lovade. I en kommentar på Instagram skriver Stronger att de inte kan skriva vilka deras leverantörer är på grund av konkurrensskäl.

Elin Tjernström från Fair Action, menar att det inte är ett rimligt resonemang som Stronger framför.

“Den generella trenden i branschen är att företagen blir mer transparenta. Argumentet om att man inte kan berätta om vilka som är ens leverantörer på grund av konkurrensskäl var något vi såg ganska mycket förr. Idag delar de allra flesta bolagen med sig av den informationen. Även andra e-handlare med nischade affärsmodeller likt Stronger delar med sig av information om sina leverantörer, därför ser vi ingen anledning till att Stronger inte skulle kunna göra det".

Överlag menar Elin Tjernström att transparensen i branschen har blivit bättre även om det gärna hade fått gå snabbare. 

“I undersökningar ser man en generell förbättring i branschen. Fler konsumenter ställer krav idag och och sannolikheten är stor att det kommer bli lagstiftning på ökad transparens redan det kommande året”.

Vad är det som generellt måste bli bättre i branschen?

"Att vara öppen med vilka leverantörer som man använder sig av är ett första steg, en miniminivå. Nästa steg är att faktiskt berätta om hur produktionen går till. En del av detta är att kunna visa att man betalar löner som faktiskt går att leva på. En annan del är kunna vara mer transparent kring arbetsförhållanden för de som befinner sig längre ner i leverantörskedjan. Till exempel att man kan visa att de som tillverkar knapparna eller dragkedjorna också har drägliga villkor”.

Läs mer