Sök

Återvunna rakblad och (längre fram) egen fabrik – så ska Estrid sänka utsläppen

EstridBreakit Impact Challenge

Från vänster: Ben Eliass och Annika Carlsson på Estrid.

Olle Aronsson

Olle Aronsson

Medgrundare

Snabbväxande Estrid ska nästa år lansera en tjänst som låter kunderna återvinna rakbladen.
“Det bästa även för klimatet är att inte raka sig. Vi vill vara det näst bästa alternativet”, säger medgrundaren Ben Eliass.

Under hösten har Breakit ännu en gång kört utmaningen Breakit Impact Challenge där techbolag fått chansen att bli mer klimatvänliga på 30 dagar.

Ett av bolagen som antagit utmaningen är Estrid, som säljer rakhyvlar och prenumerationer på rakblad. 

Bolaget orsakar fossila utsläpp när rakhyvlar och rakblad produceras och fraktas.

Att korta ner transportsträckorna och själva ta kontroll över produktionen är därför det viktigaste bolaget kan göra för att minska sin klimatpåverkan, enligt Estrid. 

“Vi har ett extremt omfattande projekt tillsammans med vår leverantör för att flytta vår produktion från USA till Tyskland. Jag tror att vi kommer göra det under 2023”, säger Estrids medgrundare Ben Eliass.

Ska lämna USA

Att flytta produktionen till Tyskland handlar inte bara om att komma närmare konsumenterna.

För Estrid, som anlitar kontraktstillverkare för att producera rakhyvlar och rakblad, handlar det också om att själva få mer kontroll.

“I dagsläget finns det begränsningar för hur mycket vi som liten aktör kan påverka. Men bara att sätta upp en helt ny produktionslina i Tyskland, som är helt anpassad för oss, är ett stort steg”, säger Ben Eliass.

Estrid vet idag inte hur stort hela företagets klimatavtryck är. Det beror på att bolagets producent i USA inte kan svara på hur stor andel av fabrikens utsläpp som är relaterade till Estrid, eftersom det är så mycket annat som produceras där.

Bolaget har därför, till att börja med, mätt sina utsläpp från transporter.

Klimatkompenserar mer 

Den som drivit projektet med Breakit Impact Challenge på Estrid är affärsutvecklaren Annika Carlsson.

Hon säger att bolaget sedan starten har gjort investeringar i klimatprojekt för att kompensera för de transporter som sker från lagret ut till slutkund.

"Det vi tidigare inte har gjort är att även kompensera för transporterna som går från vår producent i USA till vårt lager. Med vår nya transportör har vi valt att göra detta som standard och som en del av arbetet med Breakit Impact Challenge har vi även kompenserat retroaktivt från maj 2021”, säger Annika Carlsson.

Utsläppen från enbart transporterna uppgår till 491 ton koldixoid under perioden maj 2021 fram till idag.

Kunden ska kunna skicka tillbaka rakblad, som kan komma från oss men också från någon annan

Estrid har under Breakit Impact Challenge fått reda på att ingen i personalen tar bilen till jobbet och att bolaget redan har ett grönt elavtal.

“Vi insåg att en hel del fanns på plats redan, utan att vi riktigt hade koll på det. Men nu har vi också fått det på pränt. Vi har också etablerat en uppförandekod för våra leverantörer och en vegetarisk matpolicy så att alla ska veta vad som gäller”, säger Annika Carlsson.

Plan för återvinning – och vision om egen fabrik

Rent krasst är det dock inte personalens beteende som har stor klimatpåverkan i Estrid – utan produktionen.

Ben Eliass är tydlig med att det inte går att komma runt helt.

“Precis som med all produktion är det bättre för miljön att inte producera. Det bästa alternativet även för klimatet är att man inte rakar sig alls. Vi vill vara det näst bästa alternativet”, säger han.

Den stora klimatboven i sammanhanget är själva rakbladen, som är en blandning av plast och metall.

Den tillhörande hyveln och hållaren består av stål som sprayas med färg. Hyveln köper man bara en gång – bladen slängs löpande när de blir utslitna. 

Därför jobbar Estrid med att ta fram ett återvinningsprogram för bladen.

“Kunden ska kunna skicka tillbaka rakblad, som kan komma från oss men också från någon annan. Sedan skeppar vi dem vidare till en tredje part som separerar plasten från metallen och återvinner materialet. Planen är att det ska lanseras 2022”, säger Ben Eliass.

Estrid har räknat ut att en sådan modell blir ekonomiskt hållbar om kunden sparar 12 rakblad och skickar tillbaka dem vid samma tillfälle. Varje leverans med Estrid-prenumerationen är på 4 rakblad, så upplägget kräver att kunden sparar rakbladen hemma en tid innan de skickas tillbaka.

På längre sikt – fem till tio år – tror Estrid att det bästa sättet att minska sina utsläpp är att bli mer “vertikalt integrerade”.

“Med det menar vi att vi ska ha kontroll på hela kedjan. Där finns det en vision om att vi en ska kunna äga vår egen fabrik”, säger Ben Eliass.

Läs mer