Prishöjning tyngde Hövding – men resultatet steg

Hövdinge-handelCykel
Fredrik Carling, vd Hövding. Foto: Pressbild/Hövding.

Fredrik Carling, vd Hövding. Foto: Pressbild/Hövding.

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Hövding sålde klart färre krockkuddehjälmar under det tredje kvartalet och intäkterna föll.

Bolaget hänvisar till prishöjningen som nu är helt genomförd. Nu flaggar bolaget för en satsning på den tyska marknaden.

Cykelhjälmsbolaget Hövding redovisar en omsättning om 41,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet, en nedgång med 9 procent i förhållande till motsvarande period 2020. Bolaget sålde drygt 23.000 krockkuddehjälmar med samma namn som bolaget, motsvarande en nedgång med 18 procent. 

Som Breakit tidigare rapporterat höjde Hövding nyligen priset på hjälmen med cirka 500 kronor till 3500 kronor.  

“Kortsiktigt har det påverkat vår försäljning då en del butiker bunkrade upp till det gamla, lägre, priset och gick in i kvartalet med tyngre lager än vanligt. Under kvartalets gång har dessa lager sålts och vi har nu genomfört, i allt väsentligt, det viktiga skiftet”, skriver bolagets vd Fredrik Carling. 

Prisökningen har även gett för bolaget positiva effekter i resutaträkningen. Bruttomarginalen steg från 24 till 35 procent i det tredje kvartalet. Det gjorde att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar steg till -1 miljoner kronor, från -7 miljoner. 

“Den ökande bruttomarginalen är relaterad till justeringen av det rekommenderade konsumentpriset, som nu är fullt ut implementerat, såväl som sänkta kostnader. Dyrare frakt fortsätter att vara en utmaning men överstiger inte de förbättringar som gjorts under kvartalet”, skriver Fredrik Carling. 

Nysatsning i Tyskland

Hövding har tidigare flaggat för att bolaget skulle se över sin affärsmodell i Tyskland och ledningen har nu kommit fram till Hövding där ska gå från en från en distributörs- till agentmodell. Tyskland betecknas som bolagets nyckelmarknad från 2022 och framåt. 

“Vi kommer, med start 2022, vara mer närvarande i Tyskland med ökad marknadsföring, förbättrad kundservice och försäljningskanaler som tidigare var otillgängliga på grund av existerande kontrakt”, säger bolagets vd i rapporten.

Aktien i Hövding har gått ned under det senaste året och kräftgången fortsatte på fredagen efter rapport. Under den inledande handeln backade Hövding med ett par procent. Börsvärdet uppgår nu till 513 miljoner kronor. 

Läs mer