Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Larm inifrån spelsuccén Paradox Interactive – läckt dokument vittnar om mobbning, kränkningar och tystnadskultur

Tidigare vd Ebba Ljungerud och nuvarande vd Fredrik Wester. Fotro: Pressbild/Montage

Gamingbolaget Paradox Interactive har stora problem med arbetsmiljön – och värst är det för kvinnorna.

Det visar en medarbetarundersökning som blev klar bara ett par dagar innan vd Ebba Ljungerud lämnade sin post, kan Breakit avslöja.

“Det finns inget samband”, säger bolaget som nu ska initiera en egen undersökning om arbetsklimatet.

Martin Hävner

Martin Hävner

martin@breakit.se

Reporter

Under augusti genomförde de två facken Unionen och Sveriges Ingenjörer en medarbetarundersökning på Paradox Interactive. Undersökningen avsåg arbetsmiljön och den gjordes i den svenska delen av verksamheten.

När svaren från de 133 medarbetare som valt att delta i undersökningen (bolaget har lite fler än 400 anställda i Sverige) skulle sammanställas visade det sig att nästan hälften, 44 procent, har upplevt kränkande/felaktig behandling, eller “mistreatment” som det heter i det engelska underlag som Breakit tagit del av. 

“Man trodde ju att undersökningen skulle visa något med tanke på att spelindustrin inte är den trevligaste platsen. Men inte i den här omfattningen”, säger en källa som jobbar på bolaget och som vill vara anonym.

Sammanställningen visar att problemen främst handlar om mobbning och könsdiskriminering.

Värst för kvinnorna

Bland de kvinnliga anställda, som utgör 26 procent av de svarande i undersökningen, blev svaren ännu värre – 69 procent svarade att de hade upplevt kränkande behandling. Motsvarande siffra för män var 33 procent.

“Kränkande behandling är ett systematiskt och ett alldeles för vanligt problem på Paradox”, lyder slutsatsen från de berörda facken. 

De anställda upplever vidare att det finns en tystnadskultur på bolaget och nästan ingen som upplevt kränkande behandling känner att problemet verkligen har lösts i ett senare skede.  

“Det finns en uppfattning om att förövare på chefsnivå blir skyddade av bolaget”, lyder en annan av slutsatserna i sammanställningen. 

Facken kräver nu kraftfulla åtgärder från bolagsledningen och slutrapporten presenterades för Paradox personalchef Marina Hedman och dåvarande vd Ebba Ljungerud i måndags förra veckan. Enligt uppgifter till Breakit fick personalen ta del av resultaten på onsdagen och bara några timmar senare kom beskedet att Ebba Ljungerud lämnar vd-posten. 

Inte orsaken till vd-avhoppet

Den officiella förklaringen är att det var Ebba Ljungeruds eget beslut att lämna bolaget i förra veckan och att det fanns olika uppfattningar om bolagets strategi framåt, något som har lämnat utrymme för spekulation. Aktien har samtidigt gått dåligt under 2021 och vinsten har krympt samtidigt som flera spelprojekt har försenats eller lagts ned. 

Men medarbetarundersökningen, med de förödande resultaten, ska inte ses som en pusselbit i svaret på frågan varför Ebba Ljungerud lämnade bolaget, trots att rapporten och vd-sortin i princip sammanföll i tid. Bolagets kommunikationsavdelning, Ebba Ljungerud själv och bolagets nya vd (och storägare och tidigare ordförande) Fredrik Wester förnekar alla att det finns ett samband.

När Breakit får tag på Fredrik Wester på torsdagen känner han till medarbetarundersökningen, men säger att han inte har hunnit sätta sig in i resultaten. Istället hänvisar han till bolagets personalchef Marina Hedman. 

“Ingen”, svarade Fredrik Wester på frågan vilken roll medarbetarundersökningen hade i Ebba Ljungeruds sorti.

Men vilka uppfattningar är det som du och Ebba inte delar då? 

“Det tar vi en annan gång. Jag kan återkomma till dig när jag kan svara på det, nästa vecka kanske”, svarade Fredrik Wester. 

Paradox: Ska vidta åtgärder

När bolagets kommunikationsavdelning kopplas in i frågan är budskapet först att resultaten från personalenkäten “inte är tillfredsställande”, att frågan har prioritet men också att det är svårt att vidta omedelbara åtgärder eftersom undersökningen är “informell” och för att bolaget håller på att byta vd. 

Ett halvt dygn senare har budskapet skärpts. I ett mejl skriver kommunikationschefen Loïc Fontaine att bolagsledningen har lagt ihop medarbetarundersökningen med egen intern undersökning och är beredd att vidta åtgärder. 

“Paradox är nu i en process för att ta in en extern, neutral firma för att genomföra en grundlig granskning av våra processer och en omfattande medarbetarundersökning”, skriver Paradox kommunikationschef på fredagen. 

LÄS OCKSÅ: Ebba Ljungerud hoppar av vd-posten – storägaren Fredrik Wester tar över

Läs mer