Sök

Starkt fjärde kvartal för Qliro

Qlirofintech

Carolina Brandtman, vd på fintechbolaget Qliro. Foto: Press

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Qliro växte med 14 procent sista kvartalet samtidigt som kreditförlusterna minskade.

Finansbolaget Qliro knoppades nyligen av från den koncern där bolaget tidigare ingick tillsammans med e-handelsbolaget Nelly och börsnoterades i höstas i samband med det. 

Bolaget erbjuder både blancolån riktade mot konsumenter och en betallösning för e-handlare. De senaste åren har bolaget tagit upp kampen med Klarna på den svenska marknaden och har knutit till sig stora spelare som Eleven, Lyko och Bianca Ingrossos Caia cosmetics. 

När bolaget levererade sin rapport för tredje kvartalet i höstas stod det klart att intäkterna ökade med 13 procent samtidigt som rörelseresultatet landade på minus 9,5 miljoner kronor jämfört med en vinst på 1,5 miljoner samma period året innan. Förklaringen var framförallt högre kreditförluster, vilket betyder krediter som kunderna inte kunnat betala – eller som bolaget misstänker att de inte kommer kunna betala framöver. 

Minskar förlusterna det senaste kvartalet

Under årets fjärde kvartal minskade förlusterna jämfört med året innan. Fjärde kvartalet innehåller både julhandeln och black weekend och bolagets totala intäkter uppgick till 99,8 miljoner kronor jämfört med 87,5 miljoner året innan. 

"I år har även covid-19 pandemin bidragit till en snabbare omställning från fysisk handel till e-handel. Fler konsumenter valde i år att tidigarelägga sin julhandel och transaktionsvolymerna utvecklades starkt framförallt under november månad. Det medförde en positiv effekt på intäkterna under kvartalet i jämförelse med fjärde kvartalet 2019 där en större andel av intäkterna kopplat till julhandeln och Black Week intäktsfördes under det första kvartalet 2020", säger vd Carolina Brandtman.

Faktura-köpen ökar

För helåret ökade intäkterna med 10 procent jämfört med året innan och landade på 378 miljoner kronor. Samtidigt ökade också förlusterna, resultatet landade på minus 67 miljoner kronor jämfört med minus 24 miljoner för 2019. 

Det som bolaget kallar för “pay after delivery” i rapporten, e-handelsköp på faktura, ökade med 26 procent årets sista kvartal. 

Även kreditförlusterna ökade till 102,5 miljoner jämfört med 73 miljoner för 2019. En ökning på 40 procent, som delvis beror på reserveringar för pandemin samt på att transaktionerna i bolaget har ökat. Trots det skriver bolaget att “den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt stabil och inga negativa effekter på kunders betalningsförmåga noterades under 2020”. 

Under fjärde kvartalet minskade kreditförlusterna med 17 procent jämfört med samma period året innan. 

“Vi ser ett stort intresse från medelstora och stora handlare att byta betalpartner. Under årets fjärde kvartal slöt vi nya avtal bland annat med Biltema, som är ett av Nordens ledande varumärken avseende hem- och fritidsartiklar”, säger vd:n Carolina Brandtman i en kommentar. 

Läs mer