Sök

Förlust för fintech-bolaget Qliro – högre kreditförluster tynger

Qlirofintech

Carolina Brandtman, vd på fintechbolaget Qliro. Foto: Press

Olle Aronsson

Olle Aronsson

Medgrundare

Betal- och lånebolaget Qliro gick back i tredje kvartalet. Det är framförallt högre kreditförluster som ligger bakom.

Finansbolaget Qliro knoppades nyligen av från den koncern där bolaget tidigare ingick tillsammans med e-handelsbolaget Nelly.

Nu levererar bolaget kvartalsrapport som självständigt börsbolag.

Intäkterna under tredje kvartalet landade på 97,1 miljoner kronor vilket var en uppgång med 13 procent från i fjol.

Rörelseresultatet blev minus 9,5 miljoner – jämfört med en knapp vinst på 1,5 miljon under samma period förra året.

Qliro skriver i rapporten att orsaken till förlusten framförallt är högre kreditförluster, alltså fakturor eller lån som kunderna misslyckats med att betala eller där Qliro har anledning att misstänka att konsumenterna framöver inte kommer kunna betala.

Vd:n Carolina Brandtman skriver i en rapportkommentar att tillväxten är hög men tillägger samtidigt att:

"Tillväxttakten har minskats sedan covid-19-pandemins utbrott till följd av en konservativare kreditbedömning och en lägre efterfrågan".

Bolaget bedömer att kunderna fortfarande har en bra förmåga att betala på sina lån och fakturor – så som det läget ser ut just nu.

"Däremot görs större avsättningar för förväntade kreditförluster på grund av det försämrade makroekonomiska läget sedan covid-19-pandemins utbrott, samt på grund av en något försämrad prisbild för de löpande försäljningarna av förfallna fordringar", skriver Carolina Brandtman.

I rapporten listar också Qliro en rad kunder som den senaste tiden nappat på att skaffa bolagets betallösning för e-handel: NordicFeel/Eleven, Dramaten, Ginza, Inet och CAIA Cosmetics.

Inom e-handelssegmentet konkurrerar Qliros betallösning med till exempel Klarna – medan bolaget inom sin privatlåneverksamhet konkurrerar med nischbanker som Nordax och Collector.

Läs mer