E-handeln rusade för Ica i andra kvartalet – vinsten ökade

Icae-handel

Per Strömberg, vd för Ica gruppen. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

"Tydligt att kunderna i större utsträckning äter hemma".

Ica ökade vinsten och omsättningen som väntat i det andra kvartalet. E-handeln rusar och i juni var tillväxten 165 procent.

"Det framstår nu som mycket sannolikt att e-handeln har tagit ett utvecklingssprång i och med vårens händelser och att en stor del av den ökning som skett kommer att ligga kvar även när situationen har normaliserats", säger Icas vd Per Strömberg i rapporten. 

"Våra pågående satsningar, med stort fokus på att möta denna utveckling med effektiva online-lösningar, framstår som allt viktigare, men kommer också att kräva stora insatser under kommande år"

Omsättningen steg 4,6 procent till 31 924 miljoner kronor (30 529). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 32 190.

Ebitda-resultat blev 2 775 miljoner kronor (2 284), med en ebitda-marginal på 8,7 procent (7,5).

Rörelseresultatet blev 1 454 miljoner kronor (975), väntat rörelseresultat var 1 448. Rörelsemarginalen var 4,6 procent (3,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 452 miljoner kronor (1 365), väntat var 1 448, med en justerad rörelsemarginal på 4,5 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 1 338 miljoner kronor (837), analytikerkonsensus 1 322.

Resultatet efter skatt blev 976 miljoner kronor (520).

Resultat per aktie hamnade på 4,83 kronor (2,56).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4 021 miljoner kronor (3 068).

Enligt bolaget har Ica Sverige gynnats av den pågående coronapandemin medan övriga segment påverkats negativt. Sammantaget bedöms effekten har varit -60 miljoner kronor på rörelseresultatet under perioden.

"Det slår dock lite olika och medan Ica Sverige gynnas av situationen, med ökad försäljning och
resultat, har framförallt Apotek Hjärtat och Rimi Baltic haft ett betydligt tuffare kvartal. Den mycket höga tillväxten för e-handeln fortsätter i accelererande takt", skriver vd Per Strömberg i rapporten.

Läs gärna vår kartläggning av de största e-handlarna i Sverige – hur ska det gå för dem?

Läs mer