Magdalena Andersson: Så hög kan arbetslösheten bli – här är värsta scenariot

Politik Ekonomi & skatt
Magdalena Andersson: Så hög kan arbetslösheten bli – här är värsta scenariot

Magdalena Andersson, finansminister. Foto: Henrik Montgomery/TT

Johanna Ekström

Reporter

Finansministern: “Vi har ett huvudscenario – och ett mer pessimistiskt alternativscenario".

Under onsdagsmorgonen presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens och samarbetspartiernas vårändringsbudget.

Det mesta som presenterades var redan känt sedan tidigare, genom de fem krispaket som regeringen lagt fram. De handlar bland annat om korttidspermittering, skattelättnader, en statlig företagsakut, extra pengar för att minska smittspridning och mer pengar till bland annat a-kassan.

Redan under gårdagen meddelade regeringen att man förändrar förslaget om korttidspermitteringar så att företag nu kan permittera personal på 80 procent, samt att räntan på de skattelättnader som riktas mot företag sänks. 

Så hög kan arbetslösheten bli

Enligt den prognos som regeringen utgår från får vi en arbetslöshet på 9 procent under 2020, en siffra som väntas hålla i sig även under 2021 för att sedan sjunka successivt. Det är den högsta nivån sedan krisen på 1990-talet. Samtidigt räknar regeringen med att BNP sjunker med 4 procent under året.

Magdalena Andersson underströk dock flera gånger under presskonferensen att alla prognoser i nuläget är väldigt osäkra, eftersom ingen vet hur länge krisen kommer pågå och hur djup lågkonjunktur som väntar. 

Regeringen har därför också tagit höjd för ett värsta-scenario. I det landar arbetslösheten på över 13 procent. 

“Vi har ett huvudscenario och ett mer pessimistiskt alternativscenario. I det senare gör vi antagandet att nedgången blir kraftigare och får ett mer utdraget förlopp. I det scenariot räknar vi med att BNP sjunker med 10 procent i år”, säger Magdalena Andersson på presskonferensen. 

I det mer pessimistiska scenariot väntas också budgetunderskottet öka till 9 procent, jämfört med 3,8 procent i huvudscenariot.

För att ta höjd för att utgifterna kan komma att öka höjer regeringen utgiftstaket med 350 miljarder kronor, på grund av den “exceptionella situationen”.

Läs fler artiklar
LÄS MER