Sök

Fintech-profilen: Sverige borde kolla på Frankrike – rikta stöd direkt till startups

StartupsCoronaviruset

Foto: Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Startups är beroende av finansiering och behöver ytterligare stöd från staten.

Svenska regeringen har den senaste tiden lanserat mängder med stödåtgärder för svenska företag av olika storlekar. Det rör sig både om att förenkla möjligheten till lån, men även sänkta arbetsgivaravgifter och hyror. Alla stöd som företagare kan få hittar ni här.

Samtidigt valde Frankrike nyligen att lansera ett stödpaket på drygt 43 miljarder kronor som riktade sig mer specifikt mot startup-sektorn. Det stödet för startups skulle behövas även i Sverige, det menar Erika Eliasson, ordförande för organisationen Swefintech och vice vd på Lendify.

“De har insett att likviditet alltid är en utmaning för startups, och att bolagen är i beroende av finansiering. Även om det finns kapital i systemet så är det en risk att startup-bolag med sunda affärsmodeller drabbas när investerare avvaktar på grund av osäkerhet”, säger hon.

Hjälp med kapitalanskaffning

I det franska paketet ingår bland annat riktade insatser för att hjälpa företag som befann sig i en process att resa kapital. Där statliga banken Bpifrance kommer att öka sina investeringar i startup-sektorn. Dessutom lanseras lån och andra ekonomiska stöd specifikt riktade mot startup-bolag, som exempelvis påskyndad skatteåterbäring.

“De har ett stödpaket direkt riktad mot statup-sektorn med åtgärder som är anpassade mot deras utmaningar. Där det främst är finansieringsbryggan som är ett problem”, säger Erika Eliasson och fortsätter.

“Många de åtgärder som svenska regeringen har kommit med är svårare för startups att ta del av. Många har inte kollektivavtal, då måste du får med dig 70 procent av de anställda,  det saknas även flexibilitet för att behålla nyckelpersoner samt en osäkerhet på när man kan tillgodogöras sig likviditetslättnaden, det är inte heller så sannolikt att startup-bolagen får lån av storbankerna även om 70 procent garanteras av staten.”

Erika Eliasson lägger till att det är full naturligt att förslag riktar sig till den stora massan, men att det krävs insatser mot specifikt startups om man vill att den sektorn ska frodas även framåt.  

Inte alla håller med

Sajten Nyteknik.se rapporterade också om Frankrikes stödpaket mot startups. Då pratade de med bland annat Shahan Lilja, vd på AI-bolaget Mavenoid, som hade en helt annan syn på den typen av riktade insatser.

“Jag tror inte att det är bra för det svenska samhället att startups stöttas specifikt. Det kan istället leda till att bolag som faktiskt inte har en hållbar affärsidé överlever när de kanske inte borde göra det, säger Shahan Lilja, vd på Mavenoid, som utvecklar ai-verktyg för teknisk support.

När sajten kontaktade regeringen om det franska stödet som presenterades under onsdagen, så meddelade näringsminister Ibrahim Baylans pressekreterare Sara Khatemi att inte lämna några kommentarer.

“Regeringen avser att återkomma om detta blir aktuellt även för Sverige, sade hon då.

Läs mer