Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Skrev Tillväxtverket fel? Nya uppgifter ger visst hopp till soloföretagare

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och finansminister Magdalena Andersson. Foto: Press/TT

Förvirringen är stor kring vad som verkligen gäller med de nya reglerna för korttidspermitteringar. Breakit har grävt vidare – här är det senaste.

Stefan Lundell

Stefan Lundell

stefan@breakit.se

Medgrundare och reporter

På torsdagen berättade vi på Breakit om regeringens besked att stänga ute hundratusentals enmansföretagare från stödet.

När regeringen i början av veckan gick ut med nyheten slog de fast att egenföretagare inte kunde nyttja stödet. 

“Eftersom egenföretagare inte har några anställda kan stödet inte användas av dem”, skrev regeringen på sin sajt.

På onsdagen bekräftade Tillväxtverket detta på myndighetens hemsida när de gick ut med mer information om reglerna för korttidspermittering.

Men informationen är fortfarande bristfällig och det är oklart vad som exakt avses med termen “egenföretagare”. Gäller det exempelvis oavsett om man driver sin verksamhet i enskild firma eller aktiebolag?

På torsdagskvällen kom också indikationer på att Tillväxtverket snart kan komma med ett förtydligat uttalande – med justerad innebörd. Vi på Breakit uppmärksammades på detta av en av våra läsare, entreprenören Mattias Åkerlind som på egen hand grävt vidare i frågan (stort tack för hjälpen!).

Det är lite komplicerat – men låt oss gå igenom det.

# I onsdags skrev Tillväxtverket på sin hemsida att “Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Detta inkluderar också ägare”

# Det är den sista meningen som är viktig här: “Detta inkluderar också ägare”. I praktiken innebar den skrivningen att entreprenörer som är anställda av sitt eget företag inte omfattades av de nya stödreglerna.

# Men på torsdagskvällen uppdaterade Tillväxtverket plötsligt denna information. Nu var meningen “Detta inkluderar också ägare” borttagen. Allt tyder på att man gjorde denna ändring efter att entreprenören Mattias Åkerlind påtalat att den ursprungliga skrivningen inte har täckning i lagen. 

I och med att Tillväxtverket nu tagit bort den skrivningen finns det alltså en öppning för att entreprenörer som driver sin verksamhet i aktiebolagsform, och är anställda i det aktiebolaget, kan nyttja de nya de nya reglerna om korttidspermittering.

Bilden är dock fortfarande långt ifrån glasklar. Som entreprenör gör man säkrast i att avvakta den fördjupade information som ska komma från regeringen.

Enligt Breakits källor lämnade Tillväxtverket in sina rekommendationer hur regelverket ska tolkas till näringsdepartementet sent på torsdagskvällen.

Nu väntar vi alla på klara besked från regeringen.

Har du andra frågor om korttidspermitteringar? Ställ dina frågor direkt till Breakits Olle Aronsson – klicka här.

Läs mer