Sök

Annonssamarbete med Almi Invest

Startups och investerare: Så förbereder ni er för en exit

Almi InvestRiskkapitalresan

Kajsa Gustafsson, chef Exit och Portföljhantering på Almi Invest. Foto: Johan Töpel

Christopher Lembke

Kommersiell redaktör

Vad krävs för att göra en framgångsrik exit? Hur ska ni veta när det är rätt läge att sälja? När ni tar in investerare i ert bolag så kommer de så småningom vilja sälja sina aktier. Trots detta är det få bolag som förbereder sig för detta redan från start. Så, hur ska du förbereda bolaget för en exit? Det ska du få reda på nu!

Att sälja sitt bolag är en stor och strategiskt viktig fråga som påverkar ägare, anställda och bolagets framtida möjligheter och potential. Därför gäller det att sälja smart. Hur och till vem ni ska sälja ert bolag påverkas av många faktorer, bland annat i vilken fas som bolaget befinner sig, vilken bransch det verkar i och konjunkturläget.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare, med drygt 350 bolag i sin portfölj. Kajsa Gustafsson är chef för Exit- och Portföljhantering och inblandad i många säljprocesser. Här är hennes bästa tips för att förbereda sig och sitt bolag för en exit: 

1. Håll ordning och reda

Ett bolag bör, som det heter, vara säljbart varje dag. En enkel, viktig och kontrollerbar faktor i detta är att ha finansiell och administrativ ordning och reda. Att ha all dokumentation (avtal, styrelseprotokoll, finansiella rapporter, med mera) strukturerad och samlad sparar tid i försäljningsprocessen och visar att ni är ett välstrukturerat bolag, vilket i sin tur ökar möjligheterna att få bra betalt.

2. Upprätta en exitplan

Sätt tidigt upp en exitplan för bolaget, med målsättning för när, varför och till vem ni vill sälja bolaget. Ha planen som en utgångspunkt, men var samtidigt medvetna om att förutsättningarna snabbt kan förändras i takt med att omvärlden förändras och bolaget växer. Ni behöver därför löpande bevaka er marknad och era konkurrenter och vara beredda på att justera exitplanen utifrån rådande förutsättningar.

De mest sannolika köparna finns ofta i er närhet – i form av kunder, partners eller konkurrenter

”De mest sannolika köparna finns ofta i er närhet – i form av kunder, partners eller konkurrenter”

I exitplaneringen ingår att ha en förståelse för vad bolaget är värt. Detta är något som man bör ha samsyn kring i ägargruppen för att kunna komma i mål med en försäljningsprocess.

En bra och genomtänkt exitplanering får stor påverkan på bolagsledningens löpande strategiska beslut, bolagets värdeökning och hur ni jobbar mot uppsatta mål. Den gör dessutom att ni lättare kan hantera eventuella spontana bud.

3 Sätt fokus på det som faktiskt driver exitvärde

Vad driver och påverkar egentligen ett bolags exitvärde? Som startupteam kan ni direkt påverka bolagsspecifika faktorer som driver värde. Och det viktiga är att hålla koll på vad som är värdedrivande för just er. Fundera på vilket värde ni skulle addera till era potentiella köpare? Erbjuder ni ett nytt produktområde, en bättre teknik eller ett smartare sätt att arbeta? Fokusera på att bevisa att ni skapar detta värde. För ett litet bolag handlar det inte om att göra allt men att göra rätt saker – se till att er teknik har proof-of-concept hos några kunder, eller att ni har en stark marknadsposition i en speciell nisch eller geografisk marknad. Med rätt köpare i ryggen finns möjligheterna senare att skala upp verksamheten för att utöka produkt- eller tjänsteutbud och nå fler geografiska marknader. Det viktiga är att köparen tror att det går att skapa ytterligare värden i er verksamhet.

”Vår exitanalys visar att teknisk höjd och unikitet ofta är en bakomliggande faktor till hög avkastning för investerarna. Men vi har också gjort bra företagsförsäljningar baserat på starka team och attraktiv kundbas”

En tydligt värdedrivande faktor som framkommit i våra analyser är att skapa försvarbarhet och en skyddsposition relativt konkurrenter. Det kan handla om en unik kunskap eller data, en smart och innovativ affärsmodell eller att skydda teknik eller design genom patent.

Att ha med sig erfarna investerare, kunna påvisa kundnöjdhet och att ha ett komplett team bidrar också positivt till värdeutvecklingen.

4. Tajming är avgörande för en framgångsrik exit

Tajmingen för en exit påverkas både av interna bolagsspecifika faktorer och externa makro- och industrispecifika faktorer.

Bolagsvärdet i ett ungt tillväxtbolag drivs till stor del av strategiska initiativ och uppnådda milstolpar såsom tekniska genombrott, nya kundkontrakt, etableringar på nya marknad, uppnådda finansiella mål och så vidare. I vilken utvecklingsfas som bolaget befinner sig och vilka värdeskapande steg som bolaget står inför har därmed stor inverkan på när man bör gå in i en exitprocess. I ett mindre tillväxtbolag kan bolagsvärdet dubbleras på mycket kort tid om man inom perioden uppnått viktiga milstolpar i bolagets utveckling.

”När bolaget uppnått en högre mognadsgrad, eller om ni bedömer att potentiella köpare är mogna att prissätta bolagets potential korrekt, är bolaget redo för exit”.

För att få ut maximalt av en försäljningsprocess kan det också krävas att tajmingen är rätt ur ett externt perspektiv. Konjunkturläge, investerar- och börsklimat är viktiga externa faktorer som bör påverka er exittajming. Är bolagsvärderingarna generellt höga eller låga? Är börsen öppen för börsnoteringar? Är tillgången på riskkapital hög eller låg? Hur välfyllda är kassorna hos storbolagen? Frågor som bör påverka både val av exittajming och val av exitväg.

Tajmingen kan ha stor påverkan på utgången av en exitprocess, men man ska samtidigt vara medveten om att bra bolag alltid är säljbara

”Tajmingen kan ha stor påverkan på utgången av en exitprocess, men man ska samtidigt vara medveten om att bra bolag alltid är säljbara”

Drivna av bland annat låga räntor har börserna i världen fortsatt att stiga i år, trots ökad oro i världsekonomin och hotande konjunkturnedgång. Vi har börjat se en förändring, med färre noteringar och större spridning i utfall. Vi bedömer dock att utsikterna för kvalitetsbolag ser fortsatt goda ut och digitala, disruptiva bolag spås fortsatt vara heta noteringsobjekt.

”Bolagsvärderingarna måste vara bättre underbyggda än tidigare. Bra ankarinvesterare har också fått större betydelse än förut för en lyckad börsnotering.”

Även marknaden för privata bolagsaffärer har varit mycket god de senaste åren driven av, bland annat, stor tillgång på riskkapital och förvärvsintresserade storbolag som letar tillväxt. Riskkapitalbolagen reser mer pengar än tidigare och storbolagen har välfyllda kassor. Det har gjort att företagsaffärerna ökar i storlek och värderingsmultiplarna har stigit till nya rekordnivåer. Trots det osäkra konjunkturläget finns det fortsatt mycket kapital i omlopp och exitmöjligheterna förväntas vara fortsatt goda.

5. En försäljningsprocess är tidskrävande – ta hjälp

En aktiv säljprocess tar generellt sex till tolv månader och riskerar att sluka mycket tid från management, som därmed kan tappa fokus på själva verksamheten. Det kan i sin tur påverka prislappen på bolaget i pågående process och riskerar dessutom att lämna bolaget i en sämre position än innan man gick in i säljprocessen, om den skulle fallera.

Ta därför hjälp genom försäljningsprocessen. Se över vilka i bolaget och styrelsen som har erfarenhet från förvärvssituationer och kapacitet att bidra i processen så att inte alla frågor hamnar hos VD. När ni bedömer att exit kan ske inom ett år så är tipset att kontakta en extern rådgivare som känner uppköpare inom det segment där bolaget verkar och vet deras strategiska behov, förvärvsintresse och betalningsförmåga. Både M&A-rådgivare och erfarna investerare kan bistå så att ni hinner förbereda er exit väl.

Det här är fortsättningen på serien Riskkapitalresan. Läs också de andra delarna som handlar om: Så skalar du din startup med investerare, Så skapar du ett effektivt styrelsearbete i startups, VC bakom lyckta dörrar – vad händer när entreprenören lämnar rummethur du blir en attraktiv och inkluderande investerarehur du bygger vassaste startup-teamethemligheten bakom en lyckad investerarpitchhur du bygger ett starkt varumärkevad du ska tänka på innan du skriver på aktieägaravtalet samt testa om du är redo för en investering.  

Vill du ta in investerare? Är du redo att pitcha in ditt bolag till Almi Invest? Läs om vad som krävs och pitcha in ditt bolag här: https://www.almi.se/almi-invest/pitcha-din-startup/

Är du intresserad av att investera i startups så kan du anmäla dig till Almi Invests investerarnätverk och få chans att investera i ett eller flera bolag som står inför en spännande utvecklingsfas. Anmäl dig här: https://www.almi.se/almi-invest/investeringsfokus/

Läs mer