Bruce, Classpass och Swiftr i storbråk: "Samma regler borde gälla alla"

Swiftr Bruce träning
Bruce, Classpass och Swiftr i storbråk: "Samma regler borde gälla alla"

Towe Boström

Reporter

Konkurrensverket slår till mot träningsappen Bruce.

Bruce är en träningsapp som låter sina användare välja mellan hundratals gym och träningsstudios. Under det brutna räkenskapsåret 2018/2019 omsatte bolaget närmare 25 miljoner kronor och fyllde nyligen på kassan för att expandera. 

De är dock inte ensamma om sin affärsmodell – och nu har konkurrenterna inlett en offensiv. Bakgrunden är att vissa träningsanläggningar som haft avtal med Bruce har stoppats från att inleda samarbeten med bolagets konkurrenter. 

Det här har fått utmanaren Swiftr, som backas av Bonnier och Wellstreet, att anmäla Bruce till Konkurrensverket. I klagomålet lyfts Bruces klausuler om exklusivitet fram som något som lett till att Swiftr och andra aktörer fått svårt att konkurrera på marknaden. 

Bruce tvingas ändra avtalen 

Nu har Konkurrensverket genomfört en utredning där även den amerikanska jätten Classpass, som köpt upp Fitness Collection, medverkat. Myndigheten går på konkurrenternas linje och meddelar att Bruce inte längre får teckna exklusiva avtal. 

Om de ändå fortsätter riskerar de vite på 5 miljoner kronor. 

Bruces medgrundare Anton Holmquist är kritisk till beslutet. 

"Det är väldigt konstigt att bakbinda enbart oss. Framförallt när Classpass är inne på marknaden med starka ekonomiska muskler och en historik av att gå in på nya marknader med aggressiva exklusivitetsavtal. Vi måste kunna svara på detta", säger Anton Holmquist. 

Hur stort antal anläggningar och avtal som påverkas uppger han inte. 

“Majoriteten är inte exklusiva avtal, det är ett antal vi har sådana avtal med”. 

Bolaget har bland annat uppgett att de tecknat avtalen eftersom anläggningar efterfrågat en högre ersättning från Bruce. Konkurrensverket tycker dock inte att det räcker som skäl.

Hotar det här er existens? 

“Det vore fel att säga att vi skulle gå i konkurs av det här. Vi förlitar oss på att Konkurrensverket gör som de säger och utvidgar utredningen till att innefatta konkurrenterna”. 

Han hänvisar till att utredningen fortsätter och innefattar granskningar av både Swiftr och Classpass. Under utredningen har det nämligen framkommit uppgifter om att de själva också använder sig av avtal om exklusivitet. Något Swiftr menar endast beror på att de försökt försvara sig mot Bruce. 

Bruce menar i sin tur att de försökt försvara sig mot Classpass, vilket framgår i handlingarna, där de uppger att de valt att knyta närmare samarbeten med vissa anläggningar för att inte förlora dem. 

“Det som är viktigt för oss är att vi tillåts konkurrera under samma villkor som våra konkurrenter. Så länge vi får göra det känner vi oss trygga i att vi kommer behålla vår starka ställning”, säger Anton Holmquist. 

"Samma regler måste givetvis gälla alla aktörer på marknaden. Något annat vore oacceptabelt."

Johanna Sucasas Wictorén, medgrundare av Swiftr, skriver i ett mail att det känns oerhört skönt att Konkurrensverket delade deras bedömning om att Bruce förfarande strider mot Konkurrenslagen. 

"Vi känner att det är en seger för vår gemensamma bransch som nu får fortsatt åtnjuta mångfald och valfrihet samt göra det som vi faktiskt är till för att göra, hjälpa våra partners att synas och täcka outnyttjade platser vilket vi tycker görs bäst via fler aktörer", skriver Johanna Sucasas Wictorén. 

Transparens: Bruces medgrundare Anton Holmquist äger en mindre aktiepost i Breakit. 

Läs fler artiklar
LÄS MER