Sök

Spelplanen för nätläkarna förändras: "Ingen har lyckats hittills"

KryHälsaNätläkare

Livia Holm. Foto: Press

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Snart kan allt ändras för nätläkarna.

I dag presenteras till slut, efter en utdragen process, utredningen som kan bli avgörande för nätläkarnas framtid i Sverige. 

Det är utredaren Göran Stiernstedt som lämnar över sitt slutbetänkande av "Styrning för en mer jämlik vård" på tisdagen. Men redan nu vet vi lite om vad utredningen kommer att innehålla, genom ett debattinlägg som presenterats på DN Debatt. 

Där skriver Göran Stiernstedt bland annat att nätläkarnas verksamhet måste integreras i ett reformerat vårdval. 

"För att fortsatt ingå i ett system med offentlig finansiering kan dagens nätläkare till exempel behöva ansöka om etablering i var och en av regionerna och tillhandahålla möjlighet till fysisk vård, antingen genom egen försorg eller via avtal med underleverantör". 

Alltså – etablera sig och slå upp en fysisk vårdcentral i varenda region i landet om de vill kunna erbjuda sina tjänster där. 

"Det här att du registrerar dig på en vårdcentral i någon region och sedan kan komma åt hela systemet, det är orimligt, säger Göran Stiernstedt till Läkartidningen. 

"Lika orimligt är det att vårdgivare i dagens system i princip är skyldig att ta emot hela svenska befolkningen på lika villkor. Det är en följd av samma system", säger han.  

Livia Holm, utvecklingschef på Kry, ställer sig positiv till delar av det som framkommit hittills. Exempelvis att utredaren framhåller att den digitala vården bidragit med stora värden och ökad tillgänglighet. Andra delar ställer hon sig mer kritisk till och menar att att utredningen ser ut att missa målen om tillgänglig och jämlik vård över hela landet. 

”Man kan inte lösa vårdens stora problem, som är tillgänglighet, genom att cementera de här nya lösningarna in i den struktur som skapat problemet från början”, säger Livia Holm. 

Att nätläkarna ska behöva etablera sig i varje enskild region och öppna vårdcentraler ser hon som orealistiskt.

”Det är hittills ingen aktör i svensk vårdhistoria som klarat av att driva vård i varje landsting. Det är så fragmenterat med olika it-system och kravställningar”.

Kry har redan tidigare flaggat för att de kan komma att upphöra med att vara tillgängliga över hela Sverige "om man tvingar in den digitala vården i regionala begränsningar." 

”Effekten av den här typ av förslag blir att patienter som bor i vissa regioner får fortsatt tillgång till digital vård medan den inte blir tillgänglig i andra delar av landet”, säger Livia Holm. 

Regionerna rekommenderas också, enligt inlägget på DN, att tillämpa en lägre besöksavgift, en enhetlig nationell patientavgift i primärvården. 

Livia Holm poängterar att vi ännu bara fått en försmak av utredningen. Hon säger att Kry noggrant kommer att läsa utredningen och förslagen när de kommer. 

”Vi kommer sedan tillsammans med andra aktörer i branschen skriva ett remissvar till regeringen”.

Martin Lindman, grundare och vd på Doktor.se, säger att han är förvånad över det som framkommit. 

”Att prata om jämställd vård och vårdval och samtidigt säga att vi ska ha ytterligare begränsningar rimmar illa. På så sätt tycker jag att han misslyckats med det han lägger fram”, säger Martin Lindman. 

Även han har reagerat på förslaget om etablering i samtliga regioner.

”Då blir det en centralisering, en storstadscentralisering, och därför är det så kontraproduktivt. Vi exkluderar övriga regioners möjligheter att kontakta en tillgänglig och effektiv vårdstruktur”.

Martin Lindman anser dock att Doktor.se är väl rustade för att passa in i den modell som utredaren nu presenterar. Nätläkaren genomför en offensiv satsning på fysiska vårdcentraler och bedriver redan vård med fokus på triagering där en stor del av ärendena hanterar av sjuksköterskor.

Han menar i själva verket att utformning ger nätläkaren en konkurrensfördel. 

”Jag har samsyn i väldigt mycket av det han säger ända fram till punkten där vi kommer till utförandet”. 

Doktor.se ifrågasätter hur de skulle kunna hinna rulla ut vårdcentraler i alla regioner – och att etablera sig i samtliga regioner är inte aktuellt i nuläget. 

I inlägget på DN lyfts bland annat även kritiken mot nätläkarnas aggressiva marknadsföring.

”Att man nämner marknadsföringen betyder att han inte är helt uppdaterad. Vi är idag tydligt reglerade av en marknadsföringspolicy som vi tydligt håller oss till”, säger Martin Lindman. 

Här kan ni läsa mer om vad Göran Stiernstedt sa vid presentationen av utredning. 

 

Läs mer