Sök

Varannan dag skadas ett cykelbud – 138 olyckor hos Foodora bara i år

FoodoraDelivery Heromat

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Foodoras cykelbud har anmält 138 olyckor bara i år, kan Breakit avslöja.
En rejäl ökning jämfört med förra året.
Samtidigt redovisar konkurrenter som Uber Eats knappt några olyckor alls – vilket tyder på ett stort mörkertal.

De har blivit en alltmer vanlig syn på våra gator. Cykelbuden som susar förbi för att hinna leverera matbeställningen till din dörr i tid. Livet som matbud är knappast någon dans på rosor, något Breakits reporter fick uppleva när han extraknäckte som bud och mötte en bransch med hårda villkor och låga löner. 

Samtidigt rullar pengarna in till bolagen bakom den växande skaran av mat-appar. Störst på marknaden är den tyska matjätten Delivery Hero, som slukat såväl Foodora som Hungrig och Onlinepizza. Tillsammans omsätter bolagen hundratals miljoner kronor, och då snackar vi bara om den svenska marknaden.  

Men de som sätter sig på cyklarna får räkna med hårda bud – bokstavligt talat. 

”Cykelbudet slog i ansiktet vid kontakt med vägen och slog ut två tänder”, skriver Foodora i en rapport i november förra året.  

En annan rapport, daterad dagen innan, vittnar om en rejäl smäll i en korsning.

”Då kommer en annan cyklist från vänster och cykelbudet tappar därmed kontrollen och kör in i en stolpe och skadade sitt knä. Cykelbudet höll en hög fart och uppgav att hen kände sig stressad”. 

Det här är två av de totalt 138 arbetsskador som Foodora rapporterat in till Försäkringskassan hittills i år, statistik som tillhandahålls av Arbetsmiljöverket.

Det är en rejäl ökning jämfört med förra året, då 132 olyckor rapporterades in för helåret. Olyckorna orsakas av allt från krockar med fotgängare till hal is eller förlorat grepp om styret. 

Samtidigt har Arbetsmiljöverket fått in 17 rapporter om allvarliga olyckor eller tillbud, visar Breakit granskning.

Det är oklart hur utvecklingen i Foodoras personalstyrka sett ut över tid, men i dagsläget är runt 700 bud anställda i bolaget. Under året uppges totalt 1.300 personer jobbat inom Foodora, varav många på tillfälliga kontrakt. 

Misstänker brister i konkurrenternas rapportering 

Mat-appen Hungrig.se, som köptes upp av  Delivery Hero i våras och nu fusioneras in i Foodora, har också rapporterat olyckor – men ett betydligt blygsammare antal. Under förra året rapporterades 13 arbetsskador.

Arbetsmiljöverket antyder dock att det kan finnas ett stort mörkertal av olyckor som aldrig anmäls. Något som lyfts vid en arbetsplatskontroll hos Hungrig våren 2018.

”Ni har få anmälda tillbud i er verksamhet vilket kan tyda på att alla tillbud inte anmäls”, skrev Arbetsmiljöverket.

Efter att bolaget presenterade nya policys avsltades ärendet kort därpå. 

I år har  Hungrig rapporterat 15 arbetsskador.  

Uber Eats och Wolt redovisar inte sina olyckor 

Samtidigt finns det en annan stor spelare på marknaden vars upplägg gör det svårt att överblicka hur många olyckor som inträffat. När Breakit begär ut statistik från Arbetsmiljöverket över Uber Eats, den amerikanska techjätten Ubers mat-app, tar det nämligen tvärnit. 

Beskedet är att det inte finns några ärenden på Uber Eats alls.

Men att de, inte minst i skenet av Foodoras statistik, skulle vara helt olycksfria känns högst osannolikt.

Nej, förklaringen ligger snarare i att matbuden inte är anställda av Uber Eats. De är är egenanställda eller anställda av tredje part, det vill säga ett annat bolag. 

Vi frågade Malena Heed, Ubers nordiska kommunikationschef, hur rapporteringen av olyckor sker. 

"Ubers leveranspartners är fristående entreprenörer och som sådana skyldiga att följa svensk arbetslagstiftning, inklusive att rapportera arbetsplatsolyckor", skriver hon i ett sms. 

Den här strukturen innebär att Arbetsmiljöverket saknar samlad överblick över olyckorna. 

"Vi har inget aktuellt ärende på Uber Eats och är inte insatta i matbudens situation eller arbetstagare/arbetsgivarförhållande, därför kan vi inte säga något om detta", skriver myndigheten i ett mejl till Breakit. 

När vi ber Uber om att få ta del av deras egen statistik över inrapporterade olyckor samt antal anställda inom Uber Eats får vi ett tydligt besked:  

"Det är tyvärr inga siffror vi delar externt". 

Den finska och tungt riskkapitalbackade matbudstjänsten Wolt omsatte runt 15 miljoner kronor i Sverige under förra året. I likhet med Uber Eats finns ingen statistik att tillgå på Wolts svenska organisationsnummer. 

Facket har slagit larm

Pappershögen som utgör konversationerna mellan Arbetsmiljöverket och cykelbudsbolagen har det senaste åren växt allt högre. Under de senaste åren har skyddsombuden på Foodora – de fackliga arbetsmiljöombuden på företaget – upprepande gånger larmat om brister, vid sidan av olyckorna. Det rör allt från avsaknad av vinterhandskar och brister i utrustning till dåliga arbetsförhållanden. 

För stunden utreder Arbetsmiljöverket tre ärenden kopplade till Foodora. Ett av dem rör brister på personalutrymmen i Uppsala. Enligt skyddsombudetanvänds de utrymmen som finns som en ”belöning” för ett fåtal anställda.

De andra två fallen rör anmälningar om brister i uppföljning av en medarbetarundersökning, samt dålig belysning på cyklarna.

I början av förra året vittnar ett cykelbud om att en grupp personer ska ha gått till attack med anledning av just bristande ljus på cykeln.

"Dom var otroligt arga och klagade på att jag borde ha bättre lampor, och kallade mig idiot och en massa annat sedan börja dom även knuffa på mig och dra i mig blev överfallen helt enkelt och de hotade även att de skulle slå ihjäl mig", skriver budet i en rapport.

I fallet med personalutrymmen framgår det även att ett bud fått sin cykel stulen då det saknats garage. 

"En cyklist som rånas går genom ekonomisk och psykosocial stress eftersom hen måste köpa en ny cykel för att fortsätta arbeta. Foodora ger inte någon form av ersättning när den utsätts för stöld" skriver ombudet. 

Skyddsombudet: "Bara pengar som gäller"

Santiago Bautista är ett av de skyddsombud som tidigare har slagit larm om arbetsförhållandena. Han jobbar inte längre kvar på Foodora. 

"Det är bara pengar som gäller. Allt som innebär kostnader är frågor de förhalar tills de verkligen måste göra något", säger han till Breakit. 

Även Hungrig, som ägs av det tyska moderbolaget Delivery Hero, har kritiserats för brister i trafiksäkerhetspolicys och avsaknad av rutiner. Efter det utformade ledningen en checklista där buden bland annat uppmanas att ha hjälm och mobilhållare.

Över ett år senare, vid ett internt möte hos svenska Delivery Hero, framgår det att bristerna kvarstår. Ett skyddsombud uttrycker oro över att Hungrigs personal saknar hjälmar och smarta lösningar för att ta emot beställningar. 

“Riders håller hela tiden ögonen på telefonen för att vara först med att ta en order”, står det i protokollet daterat 25 juni 2019. 

Delivery Hero har krav på att buden ska använda hjälm, följa trafikregler och ha ett trafiksäkert fordon och utrustning i gott skick. Den som bryter som säkerhetspolicyn kan förlora jobbet. 

”Gällande hjälmar, så har det förekommit att cykelbud inte bär dessa, men vi har infört extra kontroller på stan där team leaders kontrollerar att kurirerna bär hjälm”, säger John Denbratt, logistikchef på  Delivery Hero Sverige. 

Skyddsombud flaggar även för att det saknas information om arbetsbörda kopplat till rapporter om stress och uppger att det är svårt att kartlägga orsakerna bakom olyckor.

Kan tvingas betala böter

Delivery Hero, Uber och de andra aktörerna är alla skyldiga att följa Arbetsmiljöverkets regler. Om de inte gör det kan de åka på ett så kallat föreläggande, en form av varning, eller i värsta fall böter. 

Flera av ärendena kopplade till skyddsombudens anmälningar har lagts ned eller avslutats efter åtgärder. I vissa fall har Arbetsmiljöverket svarat att frågorna inte ligger på deras bord, eller att de inte kan agera då buden accepterat förhållandena genom att skriva under kontrakt. I andra fall har exempelvis Foodora mött kraven efter hot om förelägganden.

Else-Ann Lundgren, handläggare på Arbetsmiljöverket, upplever ändå att det finns en vilja från åtminstone Foodora att skapa en bra arbetsmiljö.

”Men de behöver jobba mer med sitt arbetsmiljöarbete, och vi ser till att det pågår ett arbete”, säger hon.

Här kan ni läsa Foodoras och Uber Eats svar

Här kan ni läsa intervjun med skyddsombudet bakom anmälningarna 

Arbetsskador

Arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro

Arbetsmiljöverket har sammanställt en lista över de företag och organisationer som anmälde flest arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro under förra året. Foodora placerar sig som nummer 36, med 82 fall, på listan över flest inrapporterade olyckor.

Listan tar ingen hänsyn till storleken på företagen utan baserar sig på antalet olyckor. 

1: Malmö kommun – 483 

2: Göteborgs kommun – 456

3: Postnord Sverige AB – 372 

4: Volvo Peronvagnar – 317 

5: Polismyndigheten – 275 

36: Foodora – 82 

64: Bring citymail sweden  – 57

Rapporterade arbetsskador 

Foodora har rapporterar 138 arbetsskador till Försäkringskassan hittills i år. Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet eller på väg till och från arbetet. Det kan också vara sjukdomar som beror på arbetet. Exempel på arbetsskador är halkolyckor, fall från stegar, cykelolyckor och att någon mår psykisk dåligt på grund av bråk eller stress i arbetet. 

# En allvarlig arbetsolycka är en olycka där en eller flera personer har skadats på arbetsplatsen eller på en plats de har besökt i arbetet. Exempel på allvarliga arbetsolyckor är skador som orskar frakturer, svåra blödningar eller nervskador.

# En mindre allvarlig arbetsolycka är en olycka där en person fått en mindre skada.Exempel på mindre allvarliga arbetsolyckor är stukade fötter, klämskador, och ryggont.

# En arbetssjukdom kan till exempel vara överbelastning, utslag eller stress. 

Arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna och de allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. 

Källa: Arbetmiljöverket 

Läs mer