De hjälper dig att digitalisera kvitton: ”Vårt sätt att göra gott”

De hjälper dig att digitalisera kvitton: ”Vårt sätt att göra gott”

Slut på resursslöseriet? "Miljöaspekten är det viktigaste med digitala kvitton", säger Alexandra Karnig, affärsområdeschef och produktägare för kvitton.

En chans för företagare att bli klimatsmartare och förbättra kundupplevelsen.

När tog du senast emot ett kvitto? Alltså ett papperskvitto? Kanske för de där löparskorna som möjligen kändes lite för små. Men i mataffären? På apoteket?

"De allra flesta tackar nej till kvittot i butiken. Så kvittona slängs direkt, ett otroligt slöseri. Det vill vi minimera”.

Alexandra Karnig är affärsområdeschef och produktägare för kvitton i Kivra, det svenska bolaget vars digitala brevlåda idag används av 3 miljoner privatpersoner och 15 000 företag och myndigheter. I höst får Kivras användare tillgång till en digital kvittotjänst, en möjlighet att samla sina kvitton digitalt på ett och samma ställe.

"Kivra har sedan starten velat ersätta din pärm med viktiga papper och din skolåda med alla kvitton. Pärmen håller vi på att ersätta, nu är det dags för skolådan”, säger hon.

Papperskvitton är behandlade med kemikalier som inte kan återvinnas, utan måste slängas i hushållssoporna.

Utöver det rent opraktiska i att hantera fysiska kvitton – opraktiskt både för butiken, butikspersonalen och för kunden – är de en miljöbov av rang. Papperskvitton är behandlade med kemikalier som inte kan återvinnas, utan måste slängas i hushållssoporna. Hamnar kvittona i återvinningen förstörs hela processen.

"Miljöaspekten är det viktigaste med digitala kvitton. Samtidigt finns det en stor nytta i att ha sina kvitton samlade, man vet aldrig när man väl behöver plocka fram ett kvitto på ett köp. Idag får du ditt digitala kvitto via e-mejl, en lojalitetsapp eller liknande. Men det har aldrig funnits en naturlig samlingsplats där alla digitala kvitton samlas förrän nu”, säger Alexandra Karnig.

Digitala kvitton har funnits i flera år i Sverige. Främst bland stora aktörer inom dagligvaruhandeln eller mindre verksamheter som lägger stort fokus på kundupplevelsen. Men omställningen har hittills gått ganska långsamt.

"Problemet har varit att kvittot är en lågt värderad produkt. Det kostar bara några ören för butiken att producera ett kvitto, så det har inte funnits några finansiella incitament att förändra”.

Men att digitala kvitton inte är en superaffär har inte hindrat Kivra från att ta fram den nya tjänsten, som bland andra ICA kommer att ansluta sig till.

I Kivras företagskultur är det djupt rotat att se på alla värden vi kan skapa. Inte bara det finansiella

"I Kivras företagskultur är det djupt rotat att se på alla värden vi kan skapa. Inte bara det finansiella. I vår satsning på digitala kvitton såg vi en möjlighet att skapa ett stort värde för miljön, användaren och för kvittoutställaren, men kanske inte ett likvärdigt stort affärsvärde. Det finns ingen större finansiell intäkt i detta. Men vi satsar ändå och hittar andra sätt att finansiera det på”.

Att inte alltid låta det pengarna gå först, utan ibland prioritera andra värden, kallas på Kivra-språk att leta efter “göra gott”-möjligheter. För deltagarna i aktuella Breakit Impact Challenge motsvarar detta det fjärde steget i utmaningen att bli mer klimatsmart på 30 dagar; att se över sin affärsmodell så att den skapar klimatsmarta ringar på vattnet.

"Breakit Impact Challenge är ett fantastiskt initiativ. Kivra har miljötänket i sitt DNA och på alla sätt bidra till att fler aktörer fokuserar på hållbarhet. Samtidigt är det ett bra tillfälle för oss att granska oss själva och genomlysa våra processer; vad kan vi förbättra?”

Skicka digitala kvitton – läs mer här

Läs fler artiklar
LÄS MER