Här sluter techstjärnorna upp för Greta – vill se tydliga incitament

Lendify Backing minds Miljö
Här sluter techstjärnorna upp för Greta – vill se tydliga incitament

Foto: Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Flera techprofiler slöt upp i demonstrationen för klimatet.

I en stor protest under parollen “#FridaysForFuture” slöt människor världen över idag upp för att visa sitt engagemang i en av världens just nu största frågor – klimatkrisen. Precis som aktivisten Greta Thunberg valde människor att strejka och demonstrera för klimatet. I Stockholm marscherade långa led mot Mynttorget för att demonstrera och för att lyssna på Greta Thunberg.

På plats fanns också en rad svenska techprofiler med den egna parollen #TechForFuture. Bakom initiativet står Backing Minds-grundarna Sara Wimmercranz och Susanne Najafi.

Budskapet från entreprenörerna var tydligt. Det är dags för näringslivet och politikerna att ta över stafettpinnen – efter att barn och unga har ropat sig hesa.

Ju större makt man har, desto större ansvar. Vi behöver flytta över mer ansvar till politiken i samarbete med näringsliv och teknik. Jag tycker det är hemskt att låta enskilda individer bära hela bördan”, säger BackingMinds grundare Sara Wimmercranz när vi möter upp entreprenörerna i folkvimlet.

“Om man inte skapar incitament för organisationer, bolag och andra aktörer att faktiskt ställa om på det här sättet så kommer ingen att göra det. Så man måste ta ett riktigt ansvar här”, fyller Ishtar Touailat, serieentreprenör och innovationschef på Tieto in.

“Det är just incitamenten och styrmedlen som vi tydligt vill se från politikerna och jag och många andra entreprenörer och investerare är beredda att göra allt vi kan för att bidra", säger Sara Wimmercranz.

Näringslivsprofilerna lyfter de också fram sitt ansvar och de möjligheter som finns inom Techsverige.

"Teknikbolag kan och bör spela en stor roll i omställningen i alltifrån att analysera, förbättra och optimera befintliga system och infrastruktur, men också genom att finna nya och hållbara lösningar samt såklart minimera skadan av klimateffekter, som vi ju tyvärr redan ser i världen", säger Sara Wimmercranz. 

Styrelseproffset Tuva Palm berättar om vikten av att hitta de hållbara investeringarna.

“Vi ser när vi kollar på bolagen som arbetar för att främja en hållbar värld, att de ofta är intressanta även ur ett kommersiellt perspektiv. Det är inte antingen eller. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi drar vårt strå till stacken, oavsett vilken roll vi har.”

Med #TechForFuture efterlyser techprofilerna tydligare samarbeten med politiken. De menar att det finns en vilja att förändra, men att incitamenten måste vara tydliga för att vi ska kunna nå de klimatmål som finns.

En annan techprofil som fanns på plats var Erika Eliasson, strategisk kommunikationschef på Lendify. Hon lyfter fram själva rörelsen och demonstrationen som ett bra exempel på hur techbranschen skapar förändring.

“Tekniken driver fram nya möjligheter. Hela den här rörelsen har kunnat byggas genom sociala medier. Därför tror jag det är ännu viktigare att människor inom tekniksektorn kliver fram”, säger hon.

Philip Eklöf är vd på återvinningsföretaget Office Recycling. Även han lyfter fram att det är viktigt att politikerna skapar incitament. Samtidigt som vi på individnivå också har ett stort ansvar för att leva hållbart.

“Nu har kidsen visat vägen, det är dags för oss vuxna att steppa upp”, säger han.

Läs fler artiklar
LÄS MER