Ny storförlust för Urb-it – tvingas ta nya lån

Urb-it
Ny storförlust för Urb-it – tvingas ta nya lån

Lage Jonason, Urb-its storägare

Direkt / Breakit

Budbolaget fortsätter att blöda pengar.

Urb-it, vars idé är att leverera e-handlade produkter från butik till konsument med hjälp av exempelvis frilansande cykelbud (eller "urbers" som de kallar dem), släppte på onsdagen sin rapport för det fjärde kvartalet. 

Där redovisade bolaget bland annat att rörelseresultatet landade på -12,7 miljoner kronor (-44,5), samtidigt som nettoomsättningen hamnade på blygsamma 0,5 miljoner kronor (0,5).

Totalt sett backade bolaget med närmare 65 miljoner kronor under helåret 2018, att jämföra med en förlust på 119 miljoner kronor 2017.

"Summeringsvis gjordes stora och nödvändiga framsteg under 2018 och den operationella modellen bevisade sig gång efter gång. Utmaningen för 2019 ligger istället i att lyckas penetrera marknaden och bygga nödvändig leveransvolym, för att bolaget ska kunna uppnå sina mål under 2019", skriver Urb-it, som bland annat fått in Interflora som kund under året.

Bolagets vd Kevin Kviblad kommenterar året såhär:

"Jag ser med stor tillförsikt fram emot framtiden, där vi kan utmana och höja standarden för hållbara samma-dag-leveranser, direkt från butik till slutkonsument. Marknaden mognar alltmer för en intelligent last-mile-lösning - och vi är redo."

I behov av kapital

I rapporten framgår det vidare att likvida medel uppgick per den 31 december till 1,3 miljoner kronor. De kortfristiga skulderna var vid samma tidpunkt 24,6 miljoner kronor.

I bokslutskommunikén konstateras det att bolagets huvudägare fortsatt kommer att behöva låna pengar för att hålla det flytande.

Lage Jonason, bolagets största ägare, ska enligt rapporten ha utökat sin lånearm till 15 miljoner kronor.

Tunga investerare

De senaste åren har flera hundra miljoner kronor investerats i Urb-it. Bland investerarna återfinns bland annat tunga finansmän som Lage Jonasson, Erik Penser, Erik Mitteregger och Tommy Jacobson.

När Urb-it tog klivet in på börsen beskrev Breakits Stefan Lundell det hela som "ett dåligt skämt".

Läs fler artiklar
LÄS MER