Stora förändringar i arbetsrätten – enligt utkast från S, MP, C och L

Stora förändringar i arbetsrätten – enligt utkast från S, MP, C och L

Direkt / Breakit

Bland annat föreslås ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag i Sverige.

Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som balans mellan parterna upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företag flexibilitet och skydda enskilda arbetstagare mot godtyckliga uppsägningar. Det föreslås i utkastet till den sakpolitiska överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som publicerades av flera partier på fredagen.

Lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Den utredning som tillsätts för att ta fram lagändringen ska också lägga förslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar.

"Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med dessa företags organisationer", heter det i utkastet.

"Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag", heter det vidare.

Av utkastet framgår också att ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas.

Under fredagen meddelade Annie Lööf att Centerpartiet rekommenderar att släppa fram Stefan Löfven i statsministeromröstningen. 

Läs fler artiklar
LÄS MER