Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Ingen prognos för Enklas lån – "Måste agera ansvarsfullt"

Artikel bild

Närmare 200 miljarder kronor i förfrågningar – men fortfarande inga lån.
Hur går det egentligen för bolåneutmanaren Enkla?

Towe Boström

Towe Boström

towe@breakit.se

Reporter

Den här artikeln publicerades ursprungligen för en månad sedan. Vi återpublicerar den med anledning av det idag har gått ett år sedan Enkla (dåvarande Lånbyte) fick godkänt att förmedla lån. 

Det var i våras som Enkla släppte bolånebomben. Bolaget slog sig för bröstet och basunerade ut sin plan om att utmana storbankerna med en ränta på 0,95 procent. 

Enklas modell bygger på att ge ut obligationer till investerare för att finansiera lånen. Planen att sälja obligationer för 1 miljard kronor innan midsommar gick dock i stöpet. Detsamma gällde för tidsramen att nå dit innan kräftskivan. 

I dag, sju månader efter bomben som skakade om bolånebranschen, har Enkla mottagit bolåneansökningar för närmare 200 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 6 procent av bolånemarknaden, enligt Enklas vd och grundare Alexander Widegren. 

Men inte en krona har lånats ut.   

Så vad är det som händer?

Alexander Widegren vill inte intervjuas över telefon men svarar genom bolagets pressavdelning. 

"Bostadsobligationsmarknaden är väldigt reglerad, komplex och konsensusdriven, därför måste vi agera ansvarsfullt innan man rör sig framåt", säger Alexander Widegren. 

Han uppger att arbetet går framåt och att diskussioner pågår med investerare, men undviker att svara utförligare med hänvisning till finansiella regleringar. 

Finns det risk att de som väntar tröttnar? 

"Vi är övertygade om att våra kunder kommer att vara väldigt nöjda med vårt erbjudande när tiden väl är inne".

Många såg även fördelar i att lånen inte skulle omfattas av amorteringskraven. I våras ändrade dock  Finansinspektionen reglerna.

 Med start nästa år innefattar även så kallade bostadskreditinstitut, som Enkla, amorteringskraven. Alltså samma regler som storbankerna. 

I dag finns en rad bolåneutmanare på marknaden, där vissa kommit längre än andra. Reglerna gäller därför även andra aktörer, som exempelvis Schibsted-deläga Hypoteket, som redan börjat låna ut. 

Förändringen innebär att nya kunder, och kunder som ska ändra sina låneförutsättningar, påverkas med start 1 januari. 

Victoria Ericsson arbetar vid Finansinspektionens presstjänst. 

”Som vi förstår det så följer de flesta amorteringskravet redan idag. I annat fall måste de följa kravet framåt”, säger Victoria Ericsson. 

Alexander Widegren ger ingen tidsplan men uppger att Enkla jobbar noggrant för att kunna hjälpa kunderna så snart som möjligt. 

Finns det en risk för att konkurrenter springer om er?

"Det finns gott om utrymme för flera aktörer på bolånemarknaden vilket är något som bidrar till ekosystemet och gynnar konsumenterna", säger Alexander Widegren. 

Läs mer