Sök

Hon är barnmorskan bakom nära hälften av Natural Cycles-anmälningarna

Natural Cycles

Sandra Rubio är barnmorska på SÖS i Stockholm. Foto: Privat samt pressbild.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Sandra Rubio startade anmälningsvågen mot p-appen Natural Cycles – och tänker fortsätta larma.
”Vårt ansvar är gentemot kvinnorna och patienterna", säger hon till Breakit.

Närmare hälften av de 178 anmälningarna mot p-appen Natural Cycles kommer från samma avdelning på Södersjukhuset (SÖS), och barnmorskor där tar öppet avstånd från metoden.

Det visar Breakits granskning. P-appen utreds nu av Läkemedelsverket som väntas komma med besked inom kort. 

I frontlinjen för anmälningsvågen står Sandra Rubio – barnmorskan på Södersjukhuset som står bakom 81 anmälningar. När Breakit når henne, mellan två patientmöten, förklarar hon att sjukhusets abortklinik är en av landets största.

”Men det är inte därför vi har fler anmälningar, det är för patienternas skull”, säger Sandra Rubio.

SÖS har som rutin att larma när något avviker från det normala, och Sandra Rubios uppgift är att hantera avdelningens anmälningar. Hon berättar att p-appen "var på tapeten" i början av året. Det var då hon började notera ett ökat antal ofrivilliga graviditeter. 

"Hade vi haft ett nytt p-piller som kommit fram i preventivmedelsamtal hade vi reagerat på det också", säger Sandra Rubio.

Barnmorskan anser att Natural Cycles ställer väldigt höga krav på användaren för att kunna vara så effektiv som den utger sig för att vara.

”Jag kan personligen inte rekommendera en metod som inte är användarvänlig till en kvinna som absolut inte vill blir gravid”.

Sandra Rubio berättar att hon träffar kvinnor som är förtvivlade. Kvinnor som uppger att de inte informerats om vikten av att följa appen till punkt och pricka. Samtidigt har SÖS, i likhet med kollegorna på Kvinnokliniken i Malmö, valt att anmäla alla fall – oavsett om patienten följt instruktionerna eller inte.

Varför anmäler ni Natural Cycles och inte exempelvis p-piller om det missats en dag?
”Hoppar man över ett p-piller har man fortfarande en glömskemarginal på 12 timmar och kan ta ett piller som skyddar mot ofrivillig graviditet". 

För kvinnor som inte vill bli gravida rekommenderar hon spiral eller p-stavar som har högre effekt.

Betyder det att ni avråder från p-piller, som ska ligga på samma effektnivå som Natural Cycles?
”Jag avråder ingen från att använda p-piller om det inte föreligger medicinsk kontradiktion", säger Sandra Rubio och pekar på fördelar som att p-piller hämmar ägglossning. 

Hur anmälningarna och medieuppståndelsen påverkat Natural Cycles som bolag är inget barnmorskan vill uttala sig om. Hon understryker att hon har ansvar mot patienterna – inget annat. 

Sandra Rubio tror att anmälningarna kan leda till förtydliganden i hur appen ska användas, och uppger att abortfallen minskat från flera fall per dag till några i veckan. 

Hon har inga planerar på att sluta anmäla Natural Cycles.

"När vi var i kontakt med Läkemedelsverket kring årsskiftet gällande Natural Cycles så uppmuntrade de fortsatt anmälan."  

Men de har inte sagt att ni måste anmäla?
"Nej, men i och med att vi har patienterna i fokus och sett ett stort antal oönskade graviditeter har vi känt ett ansvar att ta kontakt med Läkemedelsverket, såsom sjukvården vanligen gör när en medicinteknisk produkt eller läkemedel inte fungerar som förväntat". 

Läs mer