Fortsatt nedgång för svenska bankernas bolånemarginaler

EnklaStabeloBolån

Foto: TT/Istockphoto

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Finansinspektionen: "Viktigt att konsumenter kontaktar olika banker."

Bolånen har länge varit bankernas stora kassako, men nu pressas bolånemarginalerna. Spelfältet för bolån har ändrats och många nya aktörer som Enkla, Stabelo och Hypoteket har annonserat att de ska ge sig in i kampen om bolånetagarna.

Enkla gick exempelvis ut och lovade bolån till en ränta på 0,95 procent och 1 miljard utlånade kronor lagom till midsommar. Något som Breakit grillade vd:n om under Almedalsveckan.

Nu meddelar Finansinspektionen att de svenska bankernas bruttomarginal på bolån minskade från 1,64 till 1,57 procent under andra kvartalet 2018.

Det är en minskning med 7 punkter. Minskningen är därmed lika stor som under första kvartalet. Myndigheten skriver också att bruttomarginalen, trots nedgången under kvartalet, fortsätter att vara på en hög nivå.

"Under det andra kvartalet 2018 sjönk nivån för utlåningsräntor på nya bolån. Bankernas annonserade räntenivåer, 'listräntor', var oförändrade. De faktiska utlåningsräntorna sjönk till följd av större rabatter mot listräntorna. Den faktiska genomsnittliga utlåningsräntan sjönk med 6 punkter enligt FI:s beräkningar. Bankernas finansieringskostnad för bolån var i princip oförändrad under kvartal två. Kombinationen av lägre utlåningsräntor och en oförändrad finansieringskostnad förklarar en minskad bruttomarginal", uppger FI.

Den höga marginalen på bolån visar enligt myndigheten att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån.

"Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk", resonerar FI.

Förra veckan rapporterade vi om att ytterligare en bolåneutmanare gör sig redo att utmana bankerna.

Läs mer