Bahnhof tar strid för misstänkta fildelare – kräver att EU griper in

Bahnhof Jakten på nätpirater
Bahnhof tar strid för misstänkta fildelare – kräver att EU griper in

Jon Karlung är vd för Bahnhof. Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Erik Wisterberg

Reporter

Bahnhof vill inte lämna ut namnen på sina kunder.

För ett år sedan avslöjade Breakit den nya jakten på fildelare i Sverige.

Advokatbyråer har, på uppdrag av aktörer som Lars von Triers Zentropa och amerikanska porrbolag, krävt ut kunduppgifter i stor skala från de svenska internetoperatörerna via svenska domstolar.

I steg två skickar de brev till folk som misstänks ha fildelat vissa filmer. Mottagaren erbjuds att betala 4.500-7.000 för att slippa framtida skadeståndskrav i domstol.

Alla de stora internetoperatörerna har tvingats lämna ut namn på ett stort antal svenskar, kopplade till långa listor på IP-adresser.

I slutet av januari kom även en dom mot Bahnhof, en internetoperatör som profilerat sig hårt gällande kundernas integritet.

Nu överklagar Bahnhof domen, enligt ett pressmeddelande, då de anser att den bygger på en felaktig tolkning av EU-rätten och EU-domstolens utslag.

”Bahnhof kräver därför att Kammarrätten inhämtar ett förhandsavgörande från EU-rätten så att EU-domstolen själva kan få uttala sig om ärendet innan Kammarrätten tar slutgiltig ställning”, skriver Bahnhof i ett pressmeddelande.

Breakits löpande bevakning av Patent- och marknadsdomstolen visar en ny våg där rättighetsinnehavare under årets början begärt ut kunduppgifter i stor skala från de svenska internetoperatörerna

Bahnhof ser frågan som en del i en större tvist. Efter att Breakit avslöjat den nya fildelarjakten berättade bolaget att de skulle radera all kunddata redan efter 12 timmar. Detta trots att bolaget tidigare hotats med ett vite på 10 miljoner kronor om de vägrar att lagra kunddata.

”Den här rättsprocessen har redan pågått i två år, och Bahnhof är redo att fortsätta så länge det krävs för att uppnå rättvisa. Bahnhof kommer aldrig gå med på att lämna ut känsliga kunddata utan rättslig prövning”, skriver Bahnhof nu om frågan.

Bolaget nådde under 2017 en omsättning på en miljard kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER