Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Är det säkert att handla på Wish? 5 saker att tänka på innan du köper prylar

Artikel bild

Brukar du fynda billiga prylar på Wish och Alibaba? Läs den här artikeln innan du shoppar där nästa gång.

Caroline Englund

Caroline Englund

caroline@breakit.se

Reporter

Breakit har lyft fram fem saker som du som kund kan tänka på när du handlar billiga prylar från Kina via exempelvis den digitala shopping-appen Wish.

Ingen kontroll av arbetsvillkor

Att handla hållbart brukar vara viktigt för svenska konsumenter. Men arbetsvillkoren bland dem som tillverkar prylarna som beställs från Kina är det få som har koll på. Wish fungerar egentligen bara som en plattform och prylarna skickas direkt från tillverkarna. Ingen kontrollerar därför hur arbetsförhållandena ser ut i fabrikerna.

Prylarna kan vara livsfarliga

Svenska produkter måste uppfylla en rad säkerhetskrav. Dessa krav gäller inte prylarna som beställs från Wish. Så här skriver Elsäkerhetsverket i en rapport från i somras:

”Privatimport av elektriska produkter direkt från tillverkare i Kina är idag lika enkelt som att köpa från närmaste internetbutik, men det är inte säkert att produkten är gjord för den svenska marknaden. Som privatperson måste du själv ansvara för säkerheten hos en produkt när du agerar importör.”

Det finns heller ingen kontroll av om prylarna innehåller kemikalier eller gift.

Som konsument har du inga rättigheter

När du köper saker från Kina gäller inte svensk konsumentlagstiftning och heller inte svensk marknadsföringslag. Eftersom Wish bara är en plattform vet du inte säkert vem du egentligen handlar av. Det är också mycket svårt att komma i kontakt med Wish.

Frakten är en miljöbov

Breakit har tidigare skrivit om att varorna som beställs från Wish ofta skickas med flyg. Fysiska butiker och lokala e-handlare har egna lager i Sverige. Det innebär att man transporterar sina varor i bulk med stora containerfartyg. Även om båtarna spottar ur sig avgaser i mängder från sina förbränningsmotorer är det ett relativt effektivt sätt att skicka prylar över långa distanser. Effekten på klimatet när varorna skickas med flyg blir därmed betydligt större.

Osund konkurrens uppstår

Kina klassades i mitten av 1900-talet som ett u-land och därför är post därifrån subventionerad enligt en gammal överenskommelse. Tidigare har det främst handlat om post mellan privatpersoner men i samband med att den globala e-handeln har exploderat ger det stora konkurrensfördelar för exempelvis Wish.

Dessutom ska moms betalas från första kronan på varor som beställs från Kina. Men eftersom det just nu är upp till konsumenten själv att betala in momsen och det i dagsläget inte är någon myndighet som kontrollerar om det görs är det få som betalar. Det här kommer däremot att ändras inom kort då Postnord just nu arbetar med att ta fram ett system för att kunna ta in momsen på alla prylar som kommer till Sverige från Kina. 

Läs mer