Är det säkert att handla på Wish? 5 saker att tänka på innan du köper prylar

Breakit - Är det säkert att handla på Wish? 5 saker att tänka på innan du köper prylar
Caroline Englund
Caroline Englund
Reporter

Brukar du fynda billiga prylar på Wish och Alibaba? Läs den här artikeln innan du shoppar där nästa gång.

Caroline Englund
Caroline Englund
Reporter

Att många missar att betala in momsen på prylar som beställs från sajter som Wish, Alibaba och Ali express har skapat huvudbry för svenska myndigheter den senaste tiden. Moms ska betalas från första kronan men än så länge finns inget system för att ta in pengarna.

I fredags meddelade Postnord att de har fått i uppdrag av Tullverket att ta fram ett system för att ta in momsen från första kronan och Breakit avslöjade att de vill ta ut en administrationsavgift av kunderna i samband med det. 

Var tredje pryl som beställs till Sverige från utländska sajter kommer från Kina och enligt Postnord handlar det om cirka 150.000 paket om dagen som kommer till Arlanda från landet i öst.

Anledningen till att många handlar via exempelvis Wish-appen är de låga priserna – men få har koll på hur det nya shoppingbeteendet påverkar miljön, hur säkra prylarna är och hur arbetsförhållande ser ut i fabrikerna som tillverkar dem. Nu skriver sex generaldirektörer i en debattartikel i Svenska Dagblandet att det finns fler aspekter av det nya köpbeteendet som borde få uppmärksamhet. 

"En central utmaning för oss alla är att de europeiska produktregler som avser att skydda grundläggande intressen som bland annat människors liv och hälsa, egendom, miljö och kommunikationer, har blivit lättare för oseriösa aktörer att kringgå på olika sätt. Dessa nya utmaningar har möjliggjorts framför allt av digitaliseringen, men också genom en acceptans för en ny sorts handel. Utvecklingen kommer att kräva att vi agerar samordnat på flera håll. Vi behöver därför bredda diskussionen både vad avser problemet och lösningen", skriver de.

Generaldirektörerna skriver också att mer krut ska läggas på marknadskontroll från myndigheterna sida, men att även konsumenterna måste ta sitt ansvar.

Breakit har lyft fram fem saker som du som kund kan tänka på när du handlar på exempelvis Wish. 

Ingen kontroll av arbetsvillkor

Att handla hållbart brukar vara viktigt för svenska konsumenter. Men arbetsvillkoren bland dem som tillverkar prylarna som beställs från Kina är det få som har koll på. Wish fungerar egentligen bara som en plattform och prylarna skickas direkt från tillverkarna. Ingen kontrollerar därför hur arbetsförhållandena ser ut i fabrikerna.

Prylarna kan vara livsfarliga

Svenska produkter måste uppfylla en rad säkerhetskrav. Dessa krav gäller inte prylarna som beställs från Wish. Så här skriver Elsäkerhetsverket i en rapport från i somras:

”Privatimport av elektriska produkter direkt från tillverkare i Kina är idag lika enkelt som att köpa från närmaste internetbutik, men det är inte säkert att produkten är gjord för den svenska marknaden. Som privatperson måste du själv ansvara för säkerheten hos en produkt när du agerar importör.”

Det finns heller ingen kontroll av om prylarna innehåller kemikalier eller gift.

Som konsument har du inga rättigheter

När du köper saker från Kina gäller inte svensk konsumentlagstiftning och heller inte svensk marknadsföringslag. Eftersom Wish bara är en plattform vet du inte säkert vem du egentligen handlar av. Det är också mycket svårt att komma i kontakt med Wish.

Frakten är en miljöbov

Breakit har tidigare skrivit om att varorna som beställs från Wish ofta skickas med flyg. Fysiska butiker och lokala e-handlare har egna lager i Sverige. Det innebär att man transporterar sina varor i bulk med stora containerfartyg. Även om båtarna spottar ur sig avgaser i mängder från sina förbränningsmotorer är det ett relativt effektivt sätt att skicka prylar över långa distanser. Effekten på klimatet när varorna skickas med flyg blir därmed betydligt större.

Osund konkurrens uppstår

Kina klassades i mitten av 1900-talet som ett u-land och därför är post därifrån subventionerad enligt en gammal överenskommelse. Tidigare har det främst handlat om post mellan privatpersoner men i samband med att den globala e-handeln har exploderat ger det stora konkurrensfördelar för exempelvis Wish.

Dessutom ska moms betalas från första kronan på varor som beställs från Kina. Men eftersom det just nu är upp till konsumenten själv att betala in momsen och det i dagsläget inte är någon myndighet som kontrollerar om det görs är det få som betalar. Det här kommer däremot att ändras inom kort då Postnord just nu arbetar med att ta fram ett system för att kunna ta in momsen på alla prylar som kommer till Sverige från Kina. 

Läs fler artiklar
Läs nästa artikel