Hårdare regler för smygreklam föreslås

Hårdare regler för smygreklam föreslås

Isabella Löwengrip och systrarna Hanna Widell och Amanda Schulman är några av de influencers som fällts för smygreklam.

Caroline Englund

Reporter

Det senaste året har rekordmånga influencers fällts för smygreklam. Nu föreslår regeringens utredare att reglerna skärps.

Under 2017 fällde Reklamombudsmannens Opinionsnämnd 16 influencers vid 22 olika tillfällen för smygreklam, enligt en sammanställning som DI digital har gjort.

Några av de som fälldes var Isabella Löwengrip för två inlägg om sitt märke LCC på Snapchat och systrarna Amanda Schulman och Hanna Widell i samband med reklam för kosttillskottet Hers.

Om man jämför med året innan då var det en rejäl ökning, då fälldes nio influencers  och 2015 fälldes bara två.

Regeringen tillsatte en utredning i oktober 2016 och idag lämnas slutsatserna över till konsumentminister Per Bolund, MP. Förslagen innebär bland annat  tydligare regler för reklammärkning och tuffare krav för reklam som riktas mot barn.

Utredaren Gunnar Larsson skriver på DN debatt att han tittat på två huvudfrågor:

Dels det faktum att influencers har skapat en marknad för en ny sorts reklam där de sammanflätar marknadsföringen med sitt egenproducerade material samtidigt som annonsmärkningen varierar stort.

Och dels utvecklingen mot att annonsörer kan hämta in och bearbeta mer information om konsumenterna genom digitala fotspår vilket driver på utvecklingen mot mer dold reklam i form av exempelvis annonser som liknar redaktionellt material.

Han föreslår därför att Konsumentverket tillsammans med branschen ska ta fram tydliga riktlinjer för hur reklam ska märkas och att alla aktörer i branschen måste ta ansvar för att de ska följas. Dessutom vill han att undervisningen i konsumentkunskap utökas, att man stramar upp reglerna för reklam som riktar sig mot barn och att Konsumentverket får bättre möjlighet att kontrollera och lagföra de som bryter mot reglerna.

Läs fler artiklar
LÄS MER