Kry om konkurrentens gratisdrag: "Gynnar inte utvecklingen"

Min doktor Kry Digital vårdcentral
Kry om konkurrentens gratisdrag: "Gynnar inte utvecklingen"

Samuel Danofsky, kommunikationschef på Kry. Foto: Press

Towe Boström

Reporter

Konkurrenten börjar erbjuda gratis digital vård – men Krys budskap är tydligt:
”I dagsläget har vi inte planer på att erbjuda vård utan patientavgifter", säger kommunikationschefen Samuel Danofsky.

Under tisdagen berättade vi att nätläkaren doktor.se börjar erbjuda kostnadsfria digitala vårdbesök.

Bakgrunden är ett uppköp av en vårdcentral i Sörmland, där vården är avgiftsfri, som nu kan appliceras på det nationella digitala vårdutbudet.

Breakit slog en signal till den digitala vårdgivaren Kry för att höra hur de ser på draget.

Samuel Danofsky, kommunikationschef på Kry, säger att det generellt sett är bra om trösklarna till den digitala vården sänks ytterligare.

”Men vi tror att arbetet för att åstadkomma det bör ske i nära samarbete och dialog med svenska landsting och regioner”, säger Samuel Danofsky.

Kry har i dagsläget inga planer på att erbjuda vård utan patientavgift.

Blir det konkurrens på lika villkor?

"Möjligheten finns ju, men i dagsläget väljer vi att inte agera. Vi tror att det skulle kunna bli kontraproduktivt”, säger Samuel  Danofsky.

Han understryker samtidigt att det är en positiv utveckling att tillgången till digital vård etablerar sig allt mer i Sverige.

”Den vill vi värna, men det här gynnar inte möjligheten för den digitala vården att utvecklas ännu mer”, säger Samuel Danofsky. 

Han säger vidare att Kry är öppna för att diskutera lösningar med regioner och landsting men att man i nuläget inte har något konkret förslag på bordet.

”I dagsläget har vi inte planer på att erbjuda vård utan patientavgifter på nationell nivå”

Huruvida draget från doktor.se kommer att påverka Kry är inget kommunikationschefen vill sia i.

”Det är svårt att spekulera i exakt vad det kommer att få för konsekvenser”, säger Samuel Danofsky.

Han beskriver Kry som ett bolag med mycket energi som fortsätter satsningarna både på den svenska, norska och spanska marknaden. Inom kort väntar även en lansering av en psykologtjänst.

”Vi tycker att vi har väldigt bra relation till våra patienter med en god tillväxt. Vi tror de uppskattar den kvalitet vi kan erbjuda”, säger Samuel Danofsky.

Läs fler artiklar
LÄS MER