Experten: “Så påverkas ditt företag av nya 3:12-förslagen"

3:12 Ekonomi & skatt
Experten: “Så påverkas ditt företag av nya 3:12-förslagen"

Anders Andersson på Driva eget. foto pressbild samt TT.

Johanna Ekström

Reporter

En ny utredning föreslår att det ska bli dyrare att ta ut utdelningar i fåmansbolag. Något som kan bli en "dubbelsmäll" för många entreprenörer. Här går vi igenom några av de mest kännbara förändringarna av 3:12-reglerna.

De nya förslagen om förändringar i 3:12-reglerna har orsakat en del högljudda protester. Det som upprört är främst att skatten på utdelningar föreslås höjas från 20 till 25 procent och att taket för hur mycket utdelning ett företag får ta ut till den skattesatsen sänks.

Anders Andersson är grundare av Driva eget och småföretagarexpert. Han har skrivit om 3:12-reglerna under flera år. Här reder han ut några av frågetecknen kring förslagen. 

Varför blir så många upprörda över förslagen?

“Det är en allmän upprördhet över att skattetrycket ökar för företagare. Men det gäller också att förstå vad förslaget innebär. För många finns det verkligen anledning att vara upprörda. De som påverkas allra mest är entreprenörer som har några anställda och använder den så kallade löneregeln när de tar ut utdelning (i dagsläget får utdelningen vara 50 procent av löneutbetalningarna, nu sänks taket, mer om det nedan). Även om man bara har två-tre anställda så påverkas man”.

Kan du ge något mer konkret exempel?

“Om man har löner på två miljoner kronor kan man idag ta ut en miljon i utdelning som beskattas med 20 procent. För de som gör så blir det en drastisk försämring, i runda svängar får man enligt förslaget bara ta ut en utdelning på 400.000”.

“Först blir det en drastisk försämring från 1 miljon till 400.000 kronor i utdelning, sedan kommer nästa försämring som är att utdelningen ska beskattas med 25 procent istället för 20 procent som idag. Det blir en dubbelsmäll”, säger han.

För den som då ändå skulle ta ut en miljon, och istället betala marginalskatt på delen över 400.000 innebär det att man får betala dubbelt så mycket i skatt (om marginalskaten ligger på 50 procent), 400.000 kronor istället för 200.000 i skatt.

Företag som betalar ut löner på under 480.000 kronor kommer med de nya reglerna få plocka ut 10 procent av den summan i utdelning. De som betalar ut mellan 480.000 kronor och 3,6 miljoner får plocka ut 25 procent. Företag som betalar över 3,6 miljoner får plocka ut 50 procent.

För enmansföretagare utan anställda blir det en försämring från att få ta ut 160.000 kronor per år och skatta 20 procent till att få ta ut 100.000 i utdelning och skatta 25 procent. Om man fortfarande tar ut 160.000 enligt samma modell som ovan får man betala 23.000 kronor mer i skatt. 

Vad bör man göra som entreprenör nu?

“Eftersom förslagen, om de blir verklighet, inte kommer att träda i kraft förrän 2018 gäller det för fåmansföretagare att utnyttja de nuvarande reglerna maximalt nu, både i deklarationen för 2016 och för 2017. Man ska helt enkelt ta ut så mycket utdelning som möjligt, och framförallt ska man plocka ut den utdelning som man sparat på K10-blanketten,så kallat sparat utdelningsutrymme”.

Kan det här påverka hur företagen agerar?

“Säg att du har ett IT-bolag med tio anställda, då står du inför valet: Ska jag investera pengarna och låta bolaget växa eller ska jag plocka ut dem? Nu uppmuntras du att plocka ut dem. Det beror på att man fram till 2018 kan ta ut utdelningar med fem procents lägre skatt. De bolag som inte klarar det får en bestraffning i form av högre skatt längre fram”.

Hur viktiga är de här utdelningarna för företagen?

“Det är en stimulans, dock kan man säga att det inte är riktigt lika bra som det låter eftersom entreprenörerna först betalar en bolagsskatt på 22 procent. Säg att du ska ta ut 100.000, då betalar du först 22 procent i skatt på det. På de 78.000 som blir kvar skattar du sedan 20 procent med dagens regler. Det totala skatteuttaget blir 37,6 procent och nu kommer det att höjas till 41,5 procent”.

Varför ville regeringen ha den här utredningen?

“Från början tillsatte Allians-regeringen en utredning som skulle få till en likställning mellan att köpa ett företag och överlåta det till sina barn. Där har det blivit en förbättring nu. Den nya regeringen tyckte att den förbättring som infördes 2014 var för stor (det var då regeln om att 50 procent av summan av lönerna får plockas ut i utdelning infördes). Jag tror inte Anders Borg förstod hur bra den förändringen var. Den stack i ögonen på folk, hade de hållit sig lite lugna då hade vi kunnat slippa den här dramatiken nu”.

“Jag tycker att ett stort problem är att reglerna är alldeles för komplicerade. Man borde göra om dem helt istället. Det syns inte minst nu, tidningarna har inte klarat av att skriva om det för att det är för komplicerat. Många företagare vet inte hur de här nya förslagen slår, och de vet inte exakt hur det fungerar nu heller. Konsulterna blir de som tjänar mest på det här”.

Läs fler artiklar
LÄS MER